Is een uitvaartverzekering noodzakelijk?

We hebben allen één zekerheid in het leven: we zullen allen overlijden. Soms komt de dood onverwacht. Soms, zoals bij ziekte, weet men dat de dood dichtbij is. Het is dus belangrijk tijdig te bespreken, of en hoe het afscheid nemen gewenst en geregeld is. Te denken valt aan de aard van de uitvaart: wenst(e) de overledene een crematie of een begrafenis? Op welke locatie zal de uitvaartplechtigheid plaatsvinden? Wenst(e) de overledene een dure kist of een minder duur exemplaar? Zal na de plechtigheid een bijeenkomst plaatsvinden waar genodigden elkaar kunnen treffen? Of wordt de uitvaart uitsluitend met intimi georganiseerd? Het zijn belangrijke onderwerpen, die de moeite van een gesprek en overleg waard zijn!

Alle ideeën ten spijt: een uitvaart kost geld. Daarvoor kan men zich verzekeren. Hoe eerder men daarmee begint, hoe minder premie men betaalt. Hieronder treft u een aantal mogelijkheden aan om u een weloverwogen keuze te laten maken. En, mocht u een en ander al geregeld hebben, een check om te bezien of de destijds gemaakte keuze ook uw actuele keuze is, is altijd aanbevelenswaardig.

Wat is een uitvaartverzekering?

Een uitvaartverzekering dekt de kosten (geheel of gedeeltelijk) van een begrafenis of crematie. Tijdens diens leven betaalt de verzekerde een bepaalde premie per maand. Indien de verzekerde overlijdt, wordt er een overeengekomen bedrag uitgekeerd of wordt de uitvaart in natura geregeld. Dat betekent dat de nabestaanden (veelal) niet met extra kosten geconfronteerd worden.

65plus-meevaller: uitvaartverzekeringen vergelijken!

Nog geen uitvaartverzekering. Vanaf 65 jaar kunt u die al afsluiten vanaf € 23,41 per maand. Bekijk de beste deals in onze gratis vergelijker en ontdek wat het beste bij uw situatie past.

Uitvaartverzekeringen vergelijken

Is een uitvaartverzekering verplicht?

Een uitvaartverzekering is niet verplicht. Indien geen uitvaartverzekering is afgesloten, moeten de nabestaanden de uitvaart betalen.

Als er geen nabestaanden zijn, betaalt de gemeente de begrafenis of de crematie. De gemeente kan de kosten op de erfenis verhalen.

Wat kost een uitvaartverzekering?

De gemiddelde premie voor een uitvaartverzekering kost tussen de € 12 en € 65 per maand. De premie is afhankelijk van: de leeftijd van de verzekering, daarmee ook de looptijd en het type verzekering die de verzekerde wenst. Een crematie is minder kostbaar dan een begrafenis. Bij een begrafenis bestaat namelijk een deel van de kosten uit grafkosten. Bij een begrafenis moet u denken aan een kostenpost van € 7.000 tot € 10.000. De basiskosten van een crematie bedragen gemiddeld € 3.500 tot € 4.000.

Is het noodzakelijk een uitvaartverzekering af te sluiten?

Dat hangt af van uw financiële situatie. Ongeveer 70% van de Nederlandse bevolking heeft een uitvaartverzekering. Indien u onvoldoende spaargeld heeft, is een uitvaartverzekering zeker aanbevelenswaardig. Maar, ook als u wel heeft gespaard, kan een uitvaartverzekering interessant zijn. Veel verzekerden hebben voor een uitvaartverzekering gekozen omdat deze meer oplevert dan een spaarrekening. Op dit moment is de spaarrente laag. Bovendien houdt u nauwelijks iets van die rente over, indien u ook jaarlijks vermogensrendementsheffing betaalt. Indien u daarentegen voor een uitvaart spaart, betaalt u geen vermogensbelasting (indien het verzekerde bedrag niet hoger is dan € 7.232). Daarboven vervalt de vrijstelling.

Voordelen van een uitvaartverzekering

 • U weet dat uw afscheid financieel goed geregeld is.
 • Uw nabestaanden dragen niet de kosten van uw afscheid.
 • Uw nabestaanden kennen uw wensen t.a.v. de aard van het afscheid, locatie, uitsluitend intimi of in brede kring enz.

Nadelen van een uitvaartverzekering

 • Soms blijkt dat niet alle kosten gedekt zijn en moeten de nabestaanden alsnog een deel van de uitvaart betalen.
 • Aandachtspunt is goed te letten op kosten die gedekt zijn en kosten die niet gedekt zijn.
 • Sommige verzekeringen verhogen jaarlijks hun premie. Andere doen dat niet.


Soorten uitvaartverzekeringen

Indien u een uitvaartverzekering wenst af te sluiten, is het belangrijk de verschillende mogelijkheden te bekijken. De meest voorkomende uitvaartverzekeringen, met elk zijn voor- en nadelen, zijn de:

 1. natura-uitvaartverzekering
 2. kapitaal-uitvaartverzekering
 3. combinatie-uitvaartverzekering

 

 1. Naturauitvaartverzekering

Na het overlijden van de verzekerde ontvangen de nabestaanden een aantal contractueel overeengekomen diensten. Bij de diensten valt te denken aan een uitvaartverzorger, het rouwvervoer, de kist en het drukwerk. Indien u een dergelijke verzekering wenst af te sluiten, is het belangrijk de pakketten van diverse uitvaartverzekeringen te vergelijken. Er zijn verschillen tussen de uitvaartverzekeringen aangaande de diensten die ze aanbieden. De diensten van de uitvaartorganisatie moeten worden geleverd, ongeacht de kosten op dat moment. Veelal neemt de natura verzekering een groot deel van de activiteiten op zich.

 1. Kapitaaluitvaartverzekering

Na het overlijden van de verzekerde ontvangen de nabestaanden een vooraf contractueel overeengekomen bedrag. Dit bedrag kunnen de nabestaanden gebruiken om de uitvaart te bekostigen.

 1. Combinatieuitvaartverzekering

Dit is een combinatie van een natura en een kapitaaluitvaartverzekering. De verzekeraar regelt een aantal diensten en keert daarnaast een vrij te besteden bedrag aan de nabestaanden uit. Het vrijgekomen bedrag kan bijv. dienen om een grafmonument, crematiekosten of de asbestemming te bekostigen.

Alternatieven om een uitvaart te bekostigen

 • Lid worden van een uitvaartvereniging. U betaalt ledencontributie. Een uitvaartvereniging heeft vaak afspraken met bepaalde dienstverleners. Die verlenen hun diensten tegen lagere tarieven. Een uitvaartvereniging is vaak voordeliger dan een uitvaartverzekering, maar is niet in elke gemeente opgericht.
 • Een uitvaartdeposito: een geblokkeerde rekening. De rente is hoog. De verzekerde heeft de zekerheid dat het geld wordt gebruikt voor de uitvaart.
 • Overlijdensrisicopolis: keert uitsluitend uit als de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering overlijdt. Bij de meeste verzekeringen moeten de nabestaanden het bedrag aan de uitvaart besteden. Na de looptijd en bij in leven zijn van de verzekerde, vervalt de polis.
 • Lijfrente: bij overlijden van de verzekerde gaat het resterende bedrag naar de nabestaanden. Bij de meeste uitvaartverzekeringen moeten de nabestaanden het bedrag aan de uitvaart besteden.

Welke uitvaartverzekeraar past het beste bij mijn situatie?

Belangrijk is dat u eerst weet wat uw wensen zijn en welke kosten daar tegenover staan. Dan kiest u welk soort uitvaartverzekering u wenst. In principe bent u bij alle verzekeraars vrij in de keuze van uitvaartverzorger. Als dat voor u belangrijk is, is het goed om dat tevoren te checken.

Opbouw van de premie

Controleer of de premie de gehele looptijd geblijk blijft. Een lage beginpremie geeft geen garantie voor de daaropvolgende jaren.

De hoogte van de premie is afhankelijk van de leeftijd en dus de looptijd van de verzekering. Indien de verzekerde ouder is dan 75 jaar, kan deze vaak uitsluitend kiezen voor een verzekering tegen koopsom.

Grote uitvaartverzekeraars hebben, door hun hogere aantal verzekerden, vaak goedkopere pakketten.

Uitvaartverzekeraars hebben vaak ook een uitvaartfonds. U spaart dan, naast uw maandelijkse premie, een bepaald bedrag. Het uitvaartfonds kan zeer nuttig zijn als aanvulling, indien u niet voldoende dekking van uw uitvaartverzekering heeft.

Overlijden in het buitenland

Zeker als u in het buitenland woont, is het belangrijk over uw uitvaart na te denken en zaken voor te bereiden waar dat kan. De meeste AOW’ers die in het buitenland wonen, hebben notarieel vastgelegd wat hun wensen ten aanzien van een begrafenis, crematie en/of repatriëring naar Nederland zijn.

Bekijk ook informatie over: