AOW-bedragen vanaf 1 juli 2024

Update: 17-06-2024

De AOW-uitkeringen zijn tussen 5,6% en 6,3% gestegen met ingang van januari 2024 en zullen daarnaast met ingang van 1 juli 2024 met bijna 3% stijgen.


Vanaf 1 juli 2024

Woonsituatie 1: gehuwd of samenwonend

U en uw partner ontvangen beiden AOW. U ontvangt beiden dan maandelijks:

Met heffingskorting Zonder heffingskorting
Bruto € 1.067,47 € 1.067,47
Loonheffing € 0,00 € 203,33
Bijdrage Zvw € 56,78 € 56,78
Netto € 1.010,69 € 807,36

Het vakantiegeld bedraagt € 55,96 bruto per maand. Dit bouwt maandelijks op tot juni. In mei wordt het vakantiegeld uitbetaald.

Opgeteld ontvangt u beiden maandelijks:

Met heffingskorting Zonder heffingskorting
Bruto € 2.134,94 € 2.134,94
Netto € 2.021,38 € 1.614,72

 

Woonsituatie 2: alleenstaand

Als alleenstaande ontvangt u per maand onderstaande AOW-bedragen:

Met heffingskorting Zonder heffingskorting
Bruto € 1.569,75 € 1.569,75
Loonheffing € 0,00 € 298,58
Bijdrage Zvw € 83,51 € 83,51
Netto € 1.486,24 € 1.187,66

Het vakantiegeld bedraagt € 78,34 bruto per maand. Dit bouwt maandelijks op tot juni. In mei wordt het vakantiegeld uitbetaald.

Woonsituatie 3: gehuwd of geregistreerd samenwonend (bij volledige toeslag)

U ontvangt een AOW-toeslag. Dit is een regeling die uitsluitend in uw situatie geldig is, mits u voor 2015 al AOW ontving. Deze regeling is een toeslag op de AOW-uitkering voor koppels die destijds onder een bepaalde gezamenlijke inkomensgrens vielen (inkomen van de partner is minder dan € 1.570,79 per maand uit arbeid). Indien u beiden een gezamenlijk inkomen heeft van meer dan € 3.018,06 wordt de toeslag met maximaal 10% verlaagd. Uw partner ontvangt nog geen AOW. U ontvangt dan maandelijks:

Met heffingskorting Zonder heffingskorting
Bruto € 2.129,44 € 2.129,44
Loonheffing € 95,75 € 405,83
Bijdrage Zvw € 113,28 € 113,28
Netto € 1.920,41 € 1.610,33

 

Het vakantiegeld bedraagt € 111,92 bruto per maand. Dit bouwt maandelijks op tot juni. In mei wordt het vakantiegeld uitbetaald.

Woonsituatie 4: gehuwd of samenwonend (10% verlaagd)

U ontvangt een AOW-toeslag. Dit is een regeling die uitsluitend in uw situatie geldig is, mits u voor 2015 al AOW ontving. Deze regeling is een toeslag op de AOW-uitkering voor koppels die destijds onder een bepaalde gezamenlijke inkomensgrens vielen (inkomen van de partner is minder dan € 1.595,09 per maand uit arbeid). Indien u beiden een gezamenlijk inkomen heeft van meer dan € 3.490,45 wordt de toeslag met maximaal 10% verlaagd. Uw partner ontvangt nog geen AOW. U ontvangt dan maandelijks:

Met heffingskorting Zonder heffingskorting
Bruto € 2.023,24 € 2.023,24
Loonheffing € 73,17 € 385,25
Bijdrage Zvw € 107,63 € 107,63
Netto € 1.842,44 € 1.530,36

 

Het vakantiegeld bedraagt € 106,32 bruto per maand. Dit bouwt maandelijks op tot juni. In mei wordt het vakantiegeld uitbetaald.

Hieronder ziet u de AOW-bedragen vanaf 1 januari 2024. Met ingang van 1 juli 2024 zullen deze met ongeveer 3,1% bruto stijgen. De éxtra verhoging van 1,2% is helaas door de Eerste Kamer afgewezen. Zodra we op de hoogte zijn van de nieuwe bedragen, publiceren we ze op deze webpagina. Wilt u op de hoogte gehouden worden van de laatste ontwikkelingen? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief.

Per 1 januari 2024

Met ingang van 1 januari 2024 werden de AOW-bedragen ook aangepast. Hieronder ziet u de bedragen die de Sociale Verzekeringsbank uitkeerde tussen januari en juli.

 

Woonsituatie 1: gehuwd of samenwonend

U en uw partner ontvangen beiden AOW. U ontvangt beiden maandelijks:

Met heffingskorting Zonder heffingskorting
Bruto € 1.047,60 € 1.047,60
Loonheffing € 0,00 € 199,08
Bijdrage Zvw € 55,73 € 55,73
Netto € 991,87 € 792,79

 

Opgeteld ontvangt u samen:

Met heffingskorting Zonder heffingskorting
Bruto € 2.095,20 € 2.095,20
Netto € 1.983,74 € 1.585,58

 

Het vakantiegeld bedraagt € 54,44 bruto per maand. Dit bouwt maandelijks op tot juni. In mei wordt het vakantiegeld uitbetaald.

Woonsituatie 2: gehuwd of samenwonend

Uw partner ontvangt nog geen AOW. U ontvangt geen toeslag. U ontvangt maandelijks:

Met heffingskorting Zonder heffingskorting
Bruto € 1.047,60 € 1.047,60
Loonheffing € 0,00 € 199,08
Bijdrage Zvw € 55,73 € 55,73
Netto € 991,87 € 792,79

Het vakantiegeld bedraagt € 54,44 bruto per maand. Dit bouwt maandelijks op tot juni. In die maand wordt het vakantiegeld uitbetaald.

Woonsituatie 3: alleenstaand

Als alleenstaande ontvangt u per maand onderstaande AOW-bedragen:

Met heffingskorting Zonder heffingskorting
Bruto € 1.541,53 € 1.541,53
Loonheffing € 0,00 € 293,42
Bijdrage Zvw € 82,00 € 82,00
Netto € 1.459,53 € 1.166,11

Het vakantiegeld bedraagt € 76,20 bruto per maand. Dit bouwt maandelijks op tot juni. In mei wordt het vakantiegeld uitbetaald.

Woonsituatie 4: gehuwd of samenwonend (volledige toeslag)

U ontvangt een AOW-toeslag. Dit is een regeling die uitsluitend in uw situatie geldig is, mits u voor 2015 al AOW ontving. Deze regeling is een toeslag op de AOW-uitkering voor koppels die destijds onder een bepaalde gezamenlijke inkomensgrens vielen (inkomen van de partner is minder dan € 1.178,49 per maand uit arbeid). Indien u beiden een gezamenlijk inkomen heeft van meer dan € 3.490,45 wordt de toeslag met maximaal 10% verlaagd. Uw partner ontvangt nog geen AOW. U ontvangt dan maandelijks:

Met heffingskorting Zonder heffingskorting
Bruto € 2.089,70 € 2.089,70
Loonheffing € 86,67 € 398,08
Bijdrage Zvw € 111,17 € 111,17
Netto € 1.891,86 € 1.580,45

 

Het vakantiegeld bedraagt € 108,88 bruto per maand. Dit bouwt maandelijks op tot juni. In mei wordt het vakantiegeld uitbetaald.

De toeslag vervalt in onderstaande situaties:

  • uw partner heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt;
  • de eerste € 299,25 van het inkomen wordt niet meegeteld;
  •  u was vóór 1 juli 2015 gehuwd, woonde samen of maakte gebruik van een geregistreerd partnerschap;
  • u woonde in Nederland of in een land waarmee Nederland afspraken heeft ter controle van de uitkering. Denkt u a.u.b. aan de controle op inkomsten;
  • uw partner heeft geen inkomen of een inkomen zoals hieronder vermeld:
  • een inkomen van minder dan € 1,781,49 bruto per maand;
  • een inkomen met dan € 988,16 aan inkomsten uit overige zaken, zoals een uitkering of pensioen. (Het is mogelijk dat de pensioenverzekeraar eerder tot betaling overgaat dan het moment van uw AOW-gerechtigde leeftijd.)

Indien dit gebeurt is woonsituatie 2 voor u relevant.

Woonsituatie 5: gehuwd of samenwonend (10% verlaagd)

U ontvangt een AOW-toeslag. Dit is een regeling die uitsluitend in uw situatie geldig is, mits u voor 2015 al AOW ontving. Deze regeling is een toeslag op de AOW-uitkering voor koppels die destijds onder een bepaalde gezamenlijke inkomensgrens vielen (inkomen van de partner is minder dan € 1.781,49 per maand uit arbeid). Indien u beiden een gezamenlijk inkomen heeft van meer dan € 3.490,45 wordt de toeslag met maximaal 10% verlaagd. Uw partner ontvangt nog geen AOW. U ontvangt dan maandelijks:

Met heffingskorting Zonder heffingskorting
Bruto € 1.985,49 € 1.985,49
Loonheffing € 66,33 € 378,42
Bijdrage Zvw € 105,62 € 105,62
Netto € 1.813,54 € 1.501,45

 

Het vakantiegeld bedraagt € 103,44 bruto per maand. Dit bouwt maandelijks op tot juni. In mei wordt het vakantiegeld uitbetaald.

AOW-betaaldata 2024

De Sociale Verzekerings Bank (SVB) is belast met het toekennen en betalen van de maandelijkse AOW-uitkeringen. Vanaf het bereiken van uw AOW-gerechtigde leeftijd maakt de SVB maandelijks het ú toegekende AOW-bedrag over. Streefdatum van de maandelijkse betaling is tussen de 20ste en de 23ste dag van elke maand. Wannéér het bedrag op uw bankrekening staat, kan afhankelijk zijn van uw bank. Een eventuele vertraging van één tot twee dagen behoort tot de mogelijkheden.

AOW-betaaldata 2024

AOW nieuws direct in uw mailbox met onze nieuwsbrief

Bekijk ook: