De plek met alles over de AOW

Vanaf hun 50ste levensjaar beginnen de meesten actief na te denken over hun pensioen en het leven daarna. De Algemene Ouderdoms Wet (AOW) met een maandelijkse uitkering is daar uiteraard deel van. En dan dienen zich de volgende vragen aan:

  • Per wanneer ontvang ik AOW?
  • Welk bedrag ontvang ik?
  • Zijn de startdata van AOW en eventuele pensioenuitkeringen gelijk?

AOW.nu beantwoordt uw vragen graag. Hieronder treft u een tool aan die u inzicht geeft in de startdatum van uw AOW-uitkering. Het bedrag dat u ontvangt, is afhankelijk van een aantal factoren, bovendien hoeven de startdata van de diverse uitkeringen niet gelijk te zijn.

AOW-leeftijd berekenen

Een van onze partners, Independer, heeft een tool ontwikkeld waarmee u eenvoudig de ingangsdatum van uw AOW-uitkering kunt opzoeken:

Over uw AOW

De Algemene Ouderdoms Wet, afgekort AOW, geldt voor iedereen die in Nederland woont of gewoond heeft. Om deze uitkering deze te ontvangen, hoeft u niets te doen of te regelen als u in Nederland woont. De Sociale Verzekerings Bank, afgekort SVB, start de maandelijkse betalingen zodra u de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Dat is dus afhankelijk van uw leeftijd en de ontwikkelingen rondom de wetgeving betreffend de AOW de komende jaren. Op dit moment is er veel discussie gaande rondom de AOW en het pensioenstelsel. Het pensioen in Nederland is opgebouwd uit drie delen:

  1. AOW-uitkering;
  2. aanvullend pensioen;
  3. eigen vermogen.

Van bovenstaande drie opsommingen, is de AOW de enige uitkering die iedereen ontvangt, ongeacht ras, inkomen, geslacht, religie of opleidingsniveau. De uitkering geldt voor iedereen, ook voor de beter bedeelden. Ook ontvangt iedereen elk jaar jaar vakantiegeld. Deze uitkeringen toekennen, behoort tot de werkzaamheden van de SVB (Sociale Verzekerings Bank).

Een optimaal pensioen

Natuurlijk wenst iedereen het optimale uit de oudedagsvoorziening te halen. Dat betekent echter dat het belangrijk is vroegtijdig met de voorbereiding daarvan te starten. Verstandig is het voor het 40ste levensjaar niet alleen te berekenen wat u later maandelijks nodig heeft om in uw levensonderhoud te voorzien, maar ook om te anticiperen op een eventueel nog lopende hypotheek en/of leningen. Belangrijk is het ook te anticiperen op tegenvallers, bijsparen, extra investeringen en eventueel een aanvullende verzekering af te sluiten. Wilt u uw huidige levensstijl voortzetten, financieel wat minder spenderen, of heeft u juist meer financiële middelen nodig omdat u bijv. wilt gaan reizen of andere activiteiten ondernemen die geld kosten? Bekijk hier de hoogte van uw AOW-uitkering. Wilt u besparen kijk dan hier.

AOW pensioen

Snel besparen en meer van uw AOW overhouden?

Check uw uitgaven! Zijn er mogelijkheden daarin te snoeien? Denk daarbij bijv. aan het overstappen naar een goedkopere energieleverancier, het opzeggen van abonnementen waarmee u niets doet, het gebruik maken van kortingen en het slim plannen van uitjes. En, niet te vergeten, uw zorgverzekering: kan die goedkoper? Het is echt zinvol aan het einde van elk kalenderjaar te bekijken welke zorgaanbieder de beste ú passende condities heeft tegen de meest gunstige premie.

AOW.nu denkt graag met u mee. We hebben daartoe een rubriek 65 plus-meevallers. ontworpen. Hier treft u een overzicht van onze partners aan die AOW’ers speciale kortingspakketten aanbieden.

Onze rol via AOW.nu

Via onze website AOW.nu houden wij AOW’ers op de hoogte over de (wettelijke) ontwikkelingen aangaande de AOW. Voor directe vragen over uw AOW, de startdatum, de hoogte van de uitkeringen en/of controle over de correctheid, verwijzen u naar het dichtstbijzijnde SVB-kantoor in uw regio. AOW.nu is niet een onderdeel van het SVB.

Deze website maakt gebruik van informatie van onderstaande websites:

Graag wijzen wij u nog op ons