Erfbelasting 2024

Geen prettig, maar wel een belangrijk onderwerp. Bij erfenissen hebben we te maken met één van twee onderstaande situaties:

 1. De overledene heeft een testament.
 2. De overledene heeft geen testament.

Indien er een testament opgemaakt is, zal de notaris de daarin vastgelegde wensen uitvoeren en de erfenis dienovereenkomstig verdelen.

Indien er geen testament opgemaakt is, geldt in Nederland het erfrecht. Dit is met name bepalend voor de hoogte van de netto erfenis.

De te betalen belasting wordt als volgt bepaald:

 1. De te betalen belasting is afhankelijk van de waarde van de erfenis. Deze dient dus als eerste vastgesteld te worden.
 2. Bezien wordt of er sprake is van een mogelijke vrijstelling. Dit is het bedrag waarover geen belasting wordt geheven.
 3. Over het dan resterende bedrag wordt belasting geheven.

Vrijstelling erfenissen 2023:

 • Echtgenoten, geregistreerd partner of samenwonende partner: € 723.526,-
 • Kind, pleegkind of stiefkind: € 22.918,-
 • Kleinkind: € 22.918,-
 • Kind met beperking: € 68.740,-
 • Ouder: € 54.270,-
 • Overige erfgenamen zoals broers en zussen: € 2.418,-

 Vrijstelling erfenissen 2024:

 • Echtgenoten, geregistreerd partner of samenwonende partner: € 795.156,-
 • Kind, pleegkind of stiefkind: € 25.187,-
 • Kleinkind: € 25.187,-
 • Kind met beperking: € 75.546,-
 • Ouder: € 59.643,-
 • Overige erfgenamen zoals broers en zussen: € 2.658,-

Verschillen 2023 en 2024

Verschillen vrijstellingsbedragen

Erfbelasting 2024:

Nabestaanden Ontvangen erfenis Percentage erfbelasting
Partners & kinderen € 0,- tot € 138,642,- 10%
Meer dan € 138.642,- 20%
Kleinkinderen € 0,- tot € 138,642,- 18%
Meer dan € 138.642,- 36%
Overige erfgenamen (broers, zussen) € 0,- tot € 138,642,- 30%
Meer dan € 138.642,- 40%

Let op: deze tarieven gelden na de vrijstelling!

Enkele voorbeelden:

 • Een echtgenoot ontvangt in 2023 een erfenis van € 823.526,-. Na vrijstelling blijft nog € 100.000,- over, waarover 10% belasting betaald moet worden. De te betalen belasting bedraagt dan € 10.000,-.
 • Een kleindochter ontvangt in 2023 een erfenis van € 122.918,-. Na vrijstelling blijft nog €100.000,- over, waarover 18% belasting betaald moet worden. De te betalen belasting bedraagt dan € 18.000,-.

Heeft u vragen over het erfrecht?

Neem dan contact op met een gerenommeerde notaris. Hij/zij kan u adviseren bij vragen over dit onderwerp.