Uitbetaling AOW na overlijden, dit moet u weten!

Mocht u recent een dierbare hebben verloren, dan allereerst onze oprechte condoleance. Wij wensen u sterkte in deze moeilijke tijd. Via deze pagina proberen wij u zo snel mogelijk duidelijk te informeren over wat er met de AOW-uitkering gebeurt, nadat iemand overlijdt. Hieronder meer:

Als iemand overlijdt, stopt in feite de AOW met ingang van de dag daarna. De nabestaanden ontvangen meestal nog wel een eenmalige overlijdensuitkering. Deze bedraagt meestal één maand AOW (bruto). Hiertoe dient echter wel een overlijdensuitkering via de SVB aangevraagd te worden. Deze aanvraag stuurt de SVB u automatisch toe, zodra deze instantie van het overlijden verneemt. In de meeste gevallen hoeft u dus uitsluitend dit formulier in te vullen en aan de SVB te retourneren. De SVB regelt de rest.

Overlijdensuitkering AOW

De overlijdensuitkering is een eenmalige uitkering die voortvloeit uit de AOW. Indien er vakantiegeld is opgebouwd, wordt ook dit overgemaakt naar het rekeningnummer van de overledene. Indien er een vooruitbetaling van de AOW heeft plaatsgevonden, kan het gebeuren dat het bedrag verrekend wordt met het vakantiegeld.

Wat te doen indien iemand is overleden?

Wanneer iemand in Nederland overlijdt, melden de nabestaanden dit bij de gemeente melden. Deze gemeente deelt vervolgens de informatie met andere instanties, zoals de SVB en de Belastingdienst. Wanneer u de eerste vier daaropvolgende weken nog geen bericht heeft ontvangen van de SVB, is het raadzaam deze ook te contacteren.

Overleden in het buitenland

In deze situatie is het raadzaam het overlijden binnen vier weken bij de SVB te melden. Indien de overledene ook in het buitenland woonde, is het raadzaam dit binnen 6 weken bij de SVB te melden. Het voorkomt een doorbetaling van de AOW-uitkering, die later teruggevorderd wordt.

Meer informatie over het SVB

Kijk hier voor meer informatie vanuit de SVB.

Meer informatie over AOW

AOW-bedragen
AOW-betaaldata