Gevolgen Miljoenennota voor de AOW

Geupdate op 20-09-2023

Op de derde dinsdag van september is het weer Prinsjesdag. De dag waarop het kabinet de Miljoenennota presenteert. Een belangrijk moment voor AOW’ers, omdat veel van de aankondigingen hen hard raken. Zoals koopkracht, veranderingen in zorgpremies, belastingen en toeslagen. Wij hebben voor u de belangrijkste zaken op een rij gezet.

Snel naar:

Geld besparen

Koopkracht

De koopkracht voor de meesten lijkt toe te nemen. Dit geldt helaas niet voor AOW’ers die uitsluitend een AOW-uitkering ontvangen en geen aanvullend pensioen hebben. Het demissionaire kabinet kan niet heel daadkrachtig zijn in haar plannen, zoals nu ook blijkt uit de Miljoennennota. Vele nog te maken belangrijke keuzes worden doorgeschoven naar het toekomstige kabinet. Onderstaande inschattingen zijn derhalve niet definitief en kunnen t.z.t. nog worden gecorrigeerd.

Omschrijving 2023 2024
Huishoudens gemiddeld +3,90% +1,85%
Uitkeringsgerechtigden +8,50% +0,70%
Gepensioneerden +4,30% +1,00%
Hogere inkomens +5,40% +1,50%
Alleenstaanden (met uitsluitend AOW) Onbekend -3,00%
Echtpaar (bieden uitsluitend AOW) Onbekend -1,70%

Bovenstaande cijfers zijn inschattingen van het Nibud en RTLNieuws.

Minimumloon en AOW-bedragen stijgen

Al jaren zijn de AOW-bedragen gekoppeld aan het minimumloon. Deze koppeling zorgt ervoor dat ook de koopkracht van de AOW’ers die uitsluitend een AOW-uitkering ontvangen, gegarandeerd is. Op dit moment is er bij AOW.nu nog geen duidelijkheid over de stijging. Echter, op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid troffen wij een passage aan die verwijst naar stijging van uitkeringen in combinatie met het minimumloon. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief. Zodra wij meer weten over de ontwikkeling van de AOW-bedragen berichten wij u daarover.

Energierekening in 2024

Inmiddels betalen de meeste mensen energieprijzen (stroom en gas) die lager zijn dan de tarieven van het prijsplafond. Derhalve wordt deze regeling per 1 januari 2024 opgeheven.

Noodfonds energie heropend

Mensen met een minimuminkomen konden zich in 2023 tijdelijk aanmelden voor financiële hulp bij het betalen van hun energierekening. Dit noodfonds wordt komende winter weer heropend.

Geen energietoeslag meer

Vorig jaar konden mensen met een inkomen rondom het sociaal minimum een beroep doen op een energietoeslag. Deze wordt niet verlengd in 2024.

Netbeheertarieven verhoogd

De netbeheertarieven die iedereen betaalt via de energierekening zullen stijgen. Een gemiddeld huishouden is daardoor op jaarbasis bijna 100 euro duurder uit.

Zorgverzekering

  • De zorgpremie zal naar verwachting 12 euro per maand duurder worden. Dit komt met name door hogere loonkosten en andere inkopen die zorgverleners moeten doen.

Zorgtoeslag

  • Wanneer u zorgtoeslag ontvangt, dan zal deze verlaagd worden. De maximale zorgtoeslag zal € 127,00 per maand bedragen. Vorig jaar was dat maximaal € 154,00.

Huurtoeslag

  • Wanneer u huurtoeslag ontvangt, dan zal deze verhoogd worden in 2024 met € 416,00.

Brandstof

  • De overheid grijpt niet in bij de brandstofprijzen. Dat betekent dat een bezoek aan de pomp duurder wordt. Bij diesel zal dat, bij een volle tank, € 10,00 duurder zijn. De benzineaccijns stijgt met € 0,21 per liter. In de Tweede Kamer is hier geen eenduidige visie over. De kans bestaat derhalve dat deze plannen niet doorgaan.

Alcohol en rookwaren duurder

  • De accijnzen op alcohol en rookwaren zullen stijgen.

Openbaar vervoer

  • Het openbaar vervoer wordt duurder. De Nederlandse Spoorwegen verhoogt in 2024 de tarieven met 3,5%. Ook het streekvervoer wordt tot wel 11% duurder (bussen, tram en metro).

65+-meevallers

Graag attenderen wij u op besparingen om meer van uw AOW over te houden. Met onze 65+-meevallers (acties en deals) kunt u uw besparing besteden aan dingen die ú leuk vindt, zoals: