Zo werkt het prijsplafond!

In 2023 geldt voor iedereen, met een reguliere stroomaansluiting, een prijsplafond. Dat betekent dat u, mits u onder het vastgestelde verbruik blijft, niet meer dan een maximumbedrag voor stroom en gas betaalt. Het gaat om de onderstaande tarieven en bedragen:

  • Stroom 2.900 kWh
    Maximum prijs € 0,40 per kWh
  • Gas 1.200 m3
    Maximum prijs € 1.45 per m3

Hoe werkt het precies?

Het prijsplafond lijkt een heel jaar te beslaan. Technisch gezien doet het dat ook. Echter, elke huishouding ontvangt op een x-dag in 2023 de eindafrekening over de voorgaande 12 maanden. Dat heeft consequenties voor het prijsplafond. De eindafrekening komt tot stand door het totale jaarverbruik te verdelen in dagen. Daarmee heeft elke dag dus een maximum verbruik voor wat betreft het prijsplafond. Dit gebeurt om per dag de afrekening en prijs te kunnen vaststellen. Hierdoor kan het voor komen, dat u die bepaalde dag toch boven het prijsplafond komt, terwijl u er op jaarbasis onder blijft.

Diverse voorbeelden:

  • Stel: u ontvangt uw eindafrekening op 1 februari. Uw stroomverbruik in januari was 350 kWh (dus 10 kWh meer dan het prijsplafond). Voor de meer gebruikte 10 kWh betaalt u de prijs van uw energiecontract.
  • Stel: uw ontvangt uw eindafrekening op 1 februari. Uw stroomverbruik in januari was 330 kWh (dus 10 kWh minder dan het prijsplafond). Dan betaalt u uitsluitend de 330 kWh. De 10 kWh van januari, die u niet verbruikte, gaan echter niet mee naar het tweede deel van het jaar.

Hieronder ziet u de verbruiken voor wat betreft stroom (op maandbasis) waarmee energieleveranciers rekenen. De getallen zijn op basis van kWh:

Verbruikverdeling prijsplafond stroom

Hieronder ziet u de verbruiken  voor wat betreft gas (op maandbasis) waarmee energieleveranciers rekenen. De getallen zijn op basis van m3:

Verbruikverdeling prijsplafond gas

Energieleverancier Essent licht een en ander in onderstaande video duidelijk toe: