Dekkingsgraden vijf grootste pensioenfondsen tot mei 2024

We zijn weer op de helft van het jaar, een mooi moment om de balans op te maken van de pensioenfondsen. Dat doen we door te kijken naar de dekkingsgraden. Die zijn sinds de laatste correctie zeer licht gestegen. Hieronder de exacte stijgingen.

Dekkingsgraden van juni 2023 tot en met mei 2024

In de onderstaande grafieken ziet u de ontwikkeling van de dekkingsgraden per pensioenfonds in vergelijking met de GND. De GND staat voor de gemiddelde landelijke dekkingsgraad. Over het algemeen zijn de bewegingen rustig en is er een vrij beperkte stijging ten opzichte van de jaarwisseling. Dit komt voornamelijk doordat de aandelen, waarin veel fondsen beleggen, matig presteren. Daarnaast daalt de rente weer enigszins. De rente is een belangrijk element, omdat het grootste deel van het geld van de pensioenfondsen op een veilige manier is belegd, bijvoorbeeld in staatsobligaties met rente.

Wat kunnen we verwachten voor de tweede helft van 2024?

Er zijn al signalen dat de Europese Centrale Bank van plan is de rente verder te laten dalen. Dat is niet gunstig voor de pensioenfondsen die veel geld belegd hebben in staatsobligaties en andere waardevolle zaken die via rente rendement halen. Een tegenovergesteld effect is wel te verwachten en dat is dat beleggingen op meer risicovollere zaken zoals aandelen, meer op gaan leveren. Pensioenfondsen beleggen echter heel behouden en hebben doorgaans veel last van een lage rente. De huidige rente van de ECB staat op 3,75%. Een volgend besluit over de rente wordt verwacht in augustus en daarna aan het einde van het jaar. De kans is aanwezig dat ze verder verlagen richting de 3%, een niveau dat we voor het laatst gezien hebben op 22 maart 2023.

Hieronder de situatie per pensioenfonds.

ABP

Dekkingsgraad ABP

De dekkingsgraad van het ABP heeft geïndexeerd in januari en zit nu op hetzelfde niveau als juni 2023. Dit is wat teleurstellend.

PMT

Dekkingsgraad pmt

De dekkingsgraad van het ABP leidde tot een indexatie in 2024. Op dit moment loopt de dekkingsgraad nog een procent punt achter op juni 2023, een erg teleurstellende ontwikkeling.

PME

Dekkingsgraad pme

Net als ABP, PMT en PFZE indexeerde ook PME in januari 2024. In oktober was de verrekening hiervan te zien in de vorm van een daling van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad van het PME is sinds de jaarwisseling gelijk. Ook de dekkingsgraad van PME loopt een procent punt achter op juni 2023.

PFZW

Dekkingsgraad PFZW

Ook PFZW, (het fonds van de zorg)  indexeerde per januari 2024. De dekkingsgraad van het PFZW is sinds de jaarwisseling 3% gestegen, maar 2% lager in vergelijking met een jaar geleden. Ook dit is aan de lage kant.

bpfBouw

 

Dekkingsgraad bpfBouw

Het enige fonds dat vorig jaar niet indexeerde was bpfBouw, de verwachting was dan ook dat dit fonds de hoogste groei liet zien. Dit is echter niet gelukt, want de dekkingsgraad is sinds vorig jaar slechts 1% gestegen. Het fonds heeft wel van alle 5 de pensioenfondsen de beste dekkingsgraad en zou daarmee op termijn mogelijk wel kunnen indexeren.

Lees meer over: