Dekkingsgraden grootste pensioenfondsen

We zijn inmiddels in het tweede kwartaal 2024. Een mooi moment om de balans op te maken ingaande de dekkingsgraden van de grootste pensioenfondsen van Nederland. De dekkingsgraad geeft aan in welke mate aan pensioenfonds aan de verplichtingen kan voldoen. Is de dekkingsgraad hoger dan 100%, dan kan aan alle verplichtingen worden voldaan. De pensioenfondsen streven echter naar een veel hogere dekkingsgraad, richting 120%. Op dat moment kan ook indexatie overwogen worden. In januari 2024 werden onderstaande verhogingen van kracht:

  • ABP +3,03%
  • PFZW +4,80%
  • PMT + 3,20%
  • PME +3,26%

Het enige pensioenfonds dat niet verhoogde, was bpfBouw. De vraag is hoe de dekkingsgraad nu is. De analyse vindt u hieronder.

Snel naar de dekkingsgraden van

Dekkingsgraden van maart 2023 tot en met februari 2024

In de grafieken hieronder ziet u het verloop van de dekkingsgraden per pensioenfonds, vergeleken met de GND. De GND is de gemiddelde landelijke dekkingsgraad van de norm van de Nederlandse bank. Over het algemeen gelden rustige bewegingen en een vrij beperkte stijging ten opzichte van de jaarwisseling. Dat  is m.n. gelegen in het feit dat de aandelen, waarin veel fondsen beleggen, matig presteren. Een andere reden is dat de rente weer enigszins daalt. De rente is een belangrijk element, omdat het meeste geld van de pensioenfondsen op een veilige manier belegd is. Te denken valt daarbij aan Staatsobligaties met rente.

ABP

Februari ABP

De dekkingsgraad van het ABP heeft geïndexeerd in januari en zit nu op hetzelfde niveau als maart 2023. Dit is toch wat teleurstellend.

PMT

Februari PMT

De dekkingsgraad van het ABP leidde tot een indexatie in 2024. Inmiddels heeft het ABP weer dezelfde dekkingsgraad als maart 2023, een enigszins teleurstellende ontwikkeling.

PME

Februari PME

Net als ABP, PMT en PFZE indexeerde ook PME in januari 2024. In oktober was er een daling, vanwege het feit dat toen de indexatie per januari 2024 in de kosten opgenomen werd. De dekkingsgraad van het PME is sinds de jaarwisseling gelijk. Het PME laat, vergeleken met de andere pensioenfondsen, de grootste stijging van de dekkingsgraad zien.

PFZW

Februari PFZW

Ook PFZW indexeerde per januari 2024. De dekkingsgraad van het PFZW is sinds de jaarwisseling 3% gedaald tot 108%. Net als het PMT is dit aan de lage kant.

bpfBouw

Februari bpfBouw

Dit pensioenfonds indexeerde niet in januari 2024. De dekkingsgraad steeg sinds de jaarwisseling met 4%. Gekeken naar het feit dat er niet geïndexeerd is, is deze 4% tegenvallend. De kans dat bpfBouw op korte termijn wél gaat indexeren, is groter dan bij de andere pensioenfondsen

Lees meer over: