Toekomstige en preventieve ouderenzorg

De (ouderen)zorg staat onder enorme druk. Bezuinigd werd er al en verdere bezuinigingen kondigen zich aan. Ook is de coronasteun weggevallen en stijgen de salarissen van zorgmedewerkers. Bovendien is er een nijpend en groeiend tekort aan zorgmedewerkers. Daarmee zijn alle ingrediënten aanwezig voor een complexe en zorgwekkende situatie. Een gebrek aan voldoende passende zorg en ondersteuning vergroten de kans op verergering van de problemen, verlagen de levenskwaiteit en verhogen de kans op inzet van acute, en vaak nog zwaardere, zorg. Ouderenzorg is een veelomvattend begrip. Het omvat alle vormen van zorg (ook hulp- en dienstverlening) die zich richt op ouderen.  Daarbij kan het gaan om verzorging, verpleging, thuiszorg, begeleiding, dagbesteding of intensieve zorg.

Ouderenzorg

In Nederland zijn er drie soorten ouderenzorg: extramurale, intramurale en transmurale ouderenzorg.

Extramurale ouderenzorg

Dit is een vorm van intensieve thuiszorg voor mensen met een verzorgingshuisindicatie, die niet zijn opgenomen in een instelling. Doel is dat ouderen langer in hun thuissituatie kunnen blijven. Deze zorg wordt vaak aangeboden in aanleunwoningen, die in de directe omgeving van een verzorgingscentrum zijn gelegen.

Intramurale ouderenzorg

Dit is een vorm van zorg voor mensen die onafgebroken in een instelling verblijven. Dat kan een verzorgingshuis, een instelling voor gehandicapten of een instelling voor mensen met langdurige psychische problemen zijn.

Transmurale ouderenzorg

Dit is een vorm van zorg die ook wel ‘ketenzorg’ wordt genoemd. Bij transmurale ouderenzorg werken ziekenhuis, thuiszorgorganisatie, eerstelijnszorg, verpleeghuizen, revalidatiecentra, cliënten en mantelzorgers samen om daarmee de zorg voor ouderen zo goed mogelijk te organiseren.

Alle vormen van ouderenzorg ten spijt, maar hoe ziet de toekomst van de ouderenzorg er uit?