AOW en relevante nieuwe wetten, wetswijzingen en regels vanaf 1 juli 2024

Om niet onvoorbereid met een nieuwe of veranderde situatie geconfronteerd te worden, heeft AOW.nu een aantal wijzigingen geïnventariseerd. We hebben daarbij niet alleen onderwerp genoemd, waarmee u direct te maken krijgt, maar ook onderwerpen die u wellicht interesseren. In onderstaande gealfabetiseerde lijst treft een aantal wijzigingen aan.

Snel naar:

.

Doppen moeten vastzitten aan plastic drankflessen

   • Misschien heeft u het al gemerkt. Vanaf 3 juli 2024 moeten de doppen van plastic drankflessen en drankverpakkingen aan het product vastzitten. Daardoor ontstaat er minder zwerfafval. De verpakking gaat naar de recycling. De reacties zijn wisselend: van prima idee tot onhandig.

.

Huurcontracten voor bepaalde tijd verdwijnen

   • Na 1 juli 2024 zijn huurcontracten voor een bepaalde tijd verboden. Huurders krijgen daarmee meer zekerheid. Dat betekent dat een contract niet zo maar kan worden ontbonden, mits men zich aan de regels houdt natuurlijk.
   • In enkele situaties mag er wél nog een huurcontract voor maximaal twee jaar worden afgesloten. Dat geldt voor studenten en woningzoekenden met een urgentieverklaring. Onder de Leegstandswet is een contract voor bepaalde tijd eveneens mogelijk.

.

Huurverhoging voor sociale huurwoningen

 • Met ingang van 1 juli 2024 mogen verhuurders van sociale huurwoningen de huren met maximaal 5,8% verhogen. Dat geldt bij een kale huur van € 300,00 of meer. Bedraagt de huur minder dan € 300,00? Dan stijgt deze met maximaal € 25,00. Om de huurverhoging te bepalen wordt naar het inkomen van 2022 gekeken. Bij een hoog inkomen (bijv. AOW én pensioen), kan er (afhankelijk van de hoogte van het inkomen) een hogere huurverhoging voorgesteld worden. De stijging mag maximaal € 50,00 (bij een middeninkomen) tot € 100,00 (bij een hoog inkomen) per maand zijn. De verhuurder is uitsluitend gerechtigd dit bedrag in rekening te brengen, indien er een eerder schriftelijk voorstel van minimaal twee maanden tevoren, voorhanden is.
   • Belangrijk: de huurverhogingen kunnen uitsluitend plaatsvinden als de kale huur de huurprijsgrens niet overstijgt. Wordt of bent u geconfronteerd met een huurverhoging? Zoek dan in het Woningswaarderingsstelsel naar de puntenwaardering van uw sociale huurwoning.

.

Huurverhoging vrije sector

 • Indien bij de start van het huurcontract de huurprijs boven de op dat moment geldende liberalisatiegrens viel, dan betreft het een huurwoning in de vrije sector. Voor vrije-sector-woningen geldt geen maximale huur in het Woningwaarderingsstelsel. De maximale huurverhoging voor deze sector werd 1 mei 2021 vastgesteld en geldt tot 1 mei 2029. Voor 2024 geldt dat de huurprijs met maximaal 5,5% mag stijgen. Veelal zijn huurstijgingen in het huurcontract opgenomen.

Wet betaalbare huur

   • Op 25 juni 2024 stemde ook de Eerste Kamer in met de Wet betaalbare huur voor nieuwe huurcontracten vanaf 1 juli 2024. Deze wet maakt het mogelijk dat de maximale huurprijzen in het Woningwaarderingsstelsel voor meer huurwoningen gaan gelden. Daarmee wordt de huur voor middeninkomens weer betaalbaar en zullen meer huurhuizen onder het puntenstelsel vallen. Doordat de nieuwe wet een huurverlaging vereenvoudigt, kunnen huurders van die woningen een huurverlaging krijgen tot het niveau van sociale huur. Dat is maximaal € 880,00. De gereguleerde huur wordt met deze wet uitgebreid naar huurwoningen tot en met 186 punten die volgens het Woningswaarderingsstelsel maximaal € 1.157,95 per maand kosten. Het demissionaire kabinet heeft berekend dat dat voor 300.000 huishoudens een verlaging van de maandelijkse huurprijs van € 190,00 betekent.
   • Bij alle huurcontracten, startend vanaf 1 juli 2024, moeten verhuurders zich conformeren aan de maximale huurprijs.
   • Nieuwbouw resulteert niet onder de nieuwe regels.
   • Voor woningen, resulterend onder de categorie vrije-sector-woningen, met een kale huurprijs tussen € 879,66 en € 1.157,95 geldt een maximale huurverhoging voor middenhuur. Bestaande contracten blijven ongewijzigd.
   • Huiseigenaren moeten zich aan de nieuwe regels houden. Bij overtreding daarvan bestaat de kans op een boete. Dat geldt niet per direct. Er is een overgangstermijn van een half jaar bepaald.
   • Dinsdag 25 juni 2024 is een motie aangenomen die bepaalt dat het kabinet over een jaar evalueert of de nieuwe regels bij veel verhuurders tot verkoop van hun woning hebben geleid.

.

Incassokosten worden verlaagd

 • Tot nu is het zo dat een incassobedrijf, bij een uitstaand bedrag lager dan € 266,67, een bedrag van € 40,00 in rekening brengt. Als dit bijv. 6 maanden duurt, bedragen de incassokosten een totaal van € 240,00. Een geringe schuld wordt dan snel een grote schuld.

Vanaf 1 oktober 2024 wordt de regeling, bij een schuld van € 266,67, als volgt:

  • de eerste maand mag het incassobedrijf € 40,00 in rekening brengen;
  • de daaropvolgende 5 maanden mag het incassobedrijf € 20,00 per maand in rekening brengen.
  • Daarmee wordt het totaal van € 240,00 teruggebracht naar € 140,00.

.

Internet- en tv-abonnementen stijgen in prijs

   • De meeste internetproviders passen een inflatiecorrectie toe en verhogen derhalve hun tarieven per 1 juli 2024. Dat geldt ook voor kabel-tv. Een vergelijking is aanbevelenswaardig.

Wilt u internet en tv-abonnementen vergelijken? Dat kan via onze gratis vergelijker.

.

Justitie en veiligheid

   • Slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld worden straks door de nieuwe Wet seksuele misdrijven beter beschermd. Ze hoeven dan geen dwang meer aan te tonen.
   • Seksuele intimidatie in het openbaar wordt ook strafbaar gesteld (op straat en online platforms).
   • Seksueel benaderen van kinderen jonger dan 16 jaar wordt eveneens strafbaar gesteld.
   • Verhoging van diverse maximumstraffen treedt in werking.
   • Er komt een bevoegdheid om hostingbedrijven te verplichten online kinderpornografisch materiaal snel van hun servers te verwijderen. Het niet opvolgen daarvan kan leiden tot een boete van maximaal 10% van de bedrijfsomzet.
   • Verdachten van ernstige misdrijven worden verplicht de inhoudelijke zitting van hun strafzaak bij te wonen.
   • Nazaten van tot slaaf gemaakten kunnen vanaf 1 juli 2024 kosteloos hun achternaam wijzigen zonder de eerder vereiste psychologische verklaring die moest aantonen dat de huidige naam een behindering vormde.

.

Minimumloon en AOW stijgen

   • Wij berichtten u daar al eerder over. Het minimumloon wordt ieder half jaar aangepast en stijgt per 1 juli 2024 met 3,1%. Omdat het minimumloon en de AOW-uitkeringen gekoppeld zijn, stijgen dus ook de AOW-uitkeringen. De éxtra verhoging van 1,2% werd door de Eerste Kamer weggestemd.

Weten wat de actuele AOW-bedragen zijn? Deze vindt u hier.

.

Postzegelprijs stijgt

   • Vooral de hogere lonen maakten dat PostNL het eerste kwartaal van 2024 een verlies van 8 miljoen euro boekte. De huidige postzegelprijs van € 1,09 wordt € 1,14.

.

Tabakswaren uit de supermarkt en horeca

   • Per 1 juli 2024 is het verboden tabaks- en aanverwante producten te verkopen in supermarkten en horecagelegenheden. Daarmee moet roken ontmoedigd worden. Online was dit al verboden.

.

Variabele energietarieven wijzigen

   • Bij een variabel energietarief mogen energieleveranciers op 1 janauri en 1 juli hun tarieven aanpassen. Afhankelijk van uw leverancier kan dat een daling, maar ook een stijging betekenen. Het is raadzaam bij uw huidige energieleverancier de actuele stroom- en gasprijzen te controleren.

.

Vluchtelingen uit de Oekraïne

   • Zodra vluchtelingen uit de Oekraïne (verblijvend in een gemeentelijke opvang) een baan of een ander eigen inkomen hebben, moeten ze gaan meebetalen aan hun opvang. Ook het leefgeld vervalt. Deze regeling gaat in per 1 juli 2024.

.

Zorgpremie wanbetalers via het CAK daalt

 • Indien men zes maanden of langer geen zorgpremie betaalde, meldt de zorgverzekeraar de betroffene aan bij het CAK. Het CAK int een zorgpremie van € 175,20 per maand. Deze premie is hoger dan de zorgpremie die men diende te voldoen. Per 1 juli 2024 int het CAK een maandelijks bedrag van € 160,60. Eenmaal in deze situatie terechtgekomen, is het raadzaam een betalingsregeling met de verzekeraar overeen te komen.