Weetjes over de zorgverzekering

In 2023 ontvingen we veel vragen aangaande zorgverzekeringen. Voor AOW-gerechtigden is de zorgverzekering namelijk een aanzienlijke kostenpost. Derhalve hebben we een en ander onderzocht. De gegevens zijn afkomstig van Vektis, een organisatie die de zorgmarkt analyseert.

De meest gekozen basisverzekering

Ons zorgverzekeringsstelsel kent drie typen zorgverzekeringen: de combinatieverzekering, de naturaverzekering en de restitutieverzekering.

  • Te beginnen met de laatste variant: bij een restitutiepolis heeft de verzekerde vrije keuze in zorgverleners en ontvangt deze bij het bezoeken van élke zorgverlener een volledige vergoeding voor de zorg uit de basisverzekering of een vergoeding tot 100% van het wettelijke of marktconforme tarief.
  • Variant nummer 2: bij een naturapolis ontvangt de verzekerde een volledige vergoeding bij alle zorgverleners waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Wenst de verzekerde een niet gecontracteerde zorgverlener te bezoeken, wordt slechts een bepaald percentage van de rekening vergoed.
  • Variant nummer 3: een combinatiepolis is een combinatie tussen een restitutie- en naturapolis. Voor de meeste zorgverleners is er een vrije keuze. Het kan echter voor komen dat er bij een bepaalde zorgverlener een eigen bijdrage dient plaats te vinden.

Type basisverzekeringen

Gemiddelde premiestijging 2012-2024

Jaarlijks stijgt de zorgpremie met gemiddeld 2,8%. Zoals u hieronder kunt zien, stijgt de premie nu aanzienlijk meer!

Stijging gemiddelde zorgpremie

Marktaandeel grootste zorgverzekeraars

In onderstaand overzicht ziet u het marktaandeel van de grootste zorgverzekeraars, gerelateerd aan het aantal verzekerden. Zoals u kunt zien, nam het marktaandeel van zorgverzekeraar CZ aanzienlijk toe. De andere zorgverzekeraars laten een geringe daling zien.

Marktaandelen zorgverzekeraars

Keuze voor vrijwillig eigen risico stabiliseert

Het percentage dat opteert voor een verhoogd vrijwillig eigen risico bleef vorig jaar stabiel en dat lijkt komend jaar ook zo te zijn. De eerdere toename kan waarschijnlijk worden toegeschreven aan de aanzienlijke stijging van de premies die van toepassing zijn voor het jaar 2023. Opmerkelijk genoeg kiest het merendeel van de AOW-gerechtigden er niet voor om hun eigen risico te verhogen. Veel AOW-gerechtigden worden echter geconfronteerd met hogere zorgkosten, waardoor ze eerder de drempel van het verplichte eigen risico bereiken, dat in 2024 op € 385,00 ligt. Meer dan 70% van de AOW’ers verbruikt het volledige eigen risico in een jaar.

Nederlanders met vrijwillig eigen risico

Aantal verzekerden met aanvullende verzekering daalt

De cijfers spreken voor zich. Deze daling zien we ook bij AOW’ers. Waarschijnlijk is deze daling te wijten aan de stijgende zorgpremies.

Nederlanders met aanvullende verzekering

AOW’ers en eigen risico

Uit de cijfers blijkt dat meer dan 70% van de AOW’ers jaarlijks het gehele eigen risico moet betalen. Samen met de maandelijkse zorgpremie betekent dat een jaarlijks terugkerende flinke kostenpost.

AOWers en eigen risico gebruik

 Aantal verzekerden dat van zorgverzekeraar veranderde

In 2022 koos 8,5% (1,5 miljoen verzekerden) voor een andere zorgverzekeraar. De verwachting is dat dit percentage in 2023 stijgt naar 7-8%. Deze daling komt waarschijnlijk voort uit het gegeven dat de verschillen tussen de diverse basisverzekeringen geringer zijn geworden.

Stijgende zorgpremie en dalende zorgtoeslag

Eerder publiceerden wij al informatie over de gevolgen van de stijgende zorgpremies, de dalende zorgtoeslag, de stijgende kosten voor tandartsverzekeringen en dekking in het buitenland.
Bekijk het eerdere nieuwsbericht

Zorgverzekeringen vergelijken?

Wilt u uw zorgverzekering onder de loep nemen? Via onze vergelijker heeft u snel een helder overzicht van de mogelijkheden en premies voor komend jaar.

button_zorgverzekeringen-vergelijken