Stijgende zorgpremie en daling zorgtoeslag: de gevolgen!

Mensen met een hoge zorgvraag, gecombineerd met een laag inkomen (uitsluitend een AOW-uitkering) en gepensioneerde stellen (met uitsluitend een AOW-uitkering) kunnen in 2024 geconfronteerd worden met een flinke lastenverzwaring. Niet alleen gaat de zorgpremie gemiddeld met € 9,– per maand omhoog, ook wordt de zorgtoeslag verlaagd. Bovendien verandert de dekking van zorgverzekeringen. Naast de hierboven genoemde groep zullen ook verzekeringnemers met een restitutiepolis met een lastenverzwaring worden geconfronteerd.

Ga snel naar:

Zie hieronder de verschillen bij een gepensioneerd stel met uitsluitend een AOW-uitkering:

Situatie 2023 Situatie 2024 Verschil
kosten basisverzekering, tandartsverzekering en 12 fysiotherapiebehandelingen: premie € 324 per maand (bij de ‘goedkoopste’ zorgverzekeraar vergoedingenpakket idem echter: premie € 380,– per maand (bij de ‘goedkoopste’ zorgverzekeraar € 56,– per maand
zorgtoeslag € 265,– per maand zorgtoeslag € 243,– per maand € 22,– per maand
eigen aandeel:  € 324,– minus € 265,– is € 59,– per maand eigen aandeel: € 380,– minus

€ 265,– is  € 137,– per maand

totaal bijna € 79,– per maand
Dat is een lastenverzwaring van € 948,– per jaar!

 

Stijging restitutiepolis en daling zorgtoeslag: de gevolgen!

De restitutiepolis (vrije keuze polis) wordt door ongeveer 10% van de mensen afgesloten. Omdat men de vrijheid heeft om te kiezen tussen ziekenhuizen en zorgverleners is deze polis over het algemeen iets duurder dan de naturapolis.

Situatie 2023 Situatie 2024 Verschil
kosten € 140,75 (bij de ‘goedkoopste’ zorgverzekeraar) kosten € 160,95 (bij de ‘goedkoopste’ zorgverzekeraar) ruim € 20,–
zorgtoeslag maximaal € 154,– per maand zorgtoeslag daalt tot € 127,– € 27,–
voordeel: € 154,– minus

€ 140,75 is bijna € 14,–

eigen aandeel: € 160,95 minus € 127,– is € 33,95 totaal bijna € 48,– per maand
Dat is een lastenverzwaring van € 576,– per jaar!

N.B. Indien meerdere aanvullende verzekeringen nodig zijn (tandartsverzekering, fysiotherapieverzekering), betekent dat een lastenverzwaring tot € 68,– per maand. Een lastenverzwaring van € 816,– per jaar.

Leveren deze wijzigingen iets op?

De zorg bestaat of deze wijzigingen niet zullen leiden tot ‘zorgmijders’. Het gevolg daarvan: doordat mensen de aanvullende verzekeringen niet meer kunnen betalen, wachten ze te lang voordat ze hun  klachten kenbaar maken. Dat betekent vaak: meer opnames in ziekenhuizen, operaties, langerdurende revalidaties enz. De vraag is dus of deze bezuinigingen niet juist leiden tot hogere kostenposten!

AOW en aanvullende zorgverzekeringen 2024

Tot 1 januari 2024 heeft u de mogelijkheid van zorgverzekeraar te veranderen. Indien u in 2023 uw zorgverzekering opzegt, dan heeft u tot 1 februari 2024 de mogelijkheid een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. De polis gaat vervolgens met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2024.

Waarschijnlijk bent u al bezig (geweest) met het vergelijken van de aanbiedingen van de verschillende zorgverzekeraars. Dat is geen gemakkelijk klus. Veel zorgkosten worden namelijk niet door de basisverzekering vergoed. Denk daarbij aan een montuur en glazen, kosten voor de tandarts of fysiotherapie. Indien u die (vaak onvoorziene) kosten in uw verzekeringspakket wenst op te nemen, bent u genoodzaakt een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Echter, aanvullende zorgverzekeringen met elkaar vergelijken, is een echt moeilijke klus. Het aanbod is enorm, de verschillen zijn dat ook.

82% Van de Nederlanders heeft één of meer aanvullende zorgverzekeringen. Overweegt u een aanvullende verzekering af te sluiten, dan is het meer dan de moeite waard de verschillende zorgaanbieders en de verschillende vergoedingspakketten en condities zorgvuldig te bekijken. Hoe staat het met de wachttijden, zijn er dekkingen voor zorgkosten opgenomen die voor u niet relevant zijn? Indien dat laatste het geval is, is de maandelijks te betalen premie ook samengesteld uit niet voor u relevante dekkingen.

Een basisverzekering en een aanvullende verzekering zijn twee geheel verschillende verzekeringen. Niet alleen bent u verplicht jaarlijks een basisverzekering af te sluiten, ook alle zorgkosten die in het pakket zijn opgenomen, worden onbeperkt vergoed. Dat geldt niet voor de aanvullende verzekeringen. Voor een aanvullende verzekering kiest ú. U bent daartoe  niet verplicht. Bij een aanvullende zorgverzekering is de dekking gelimiteerd. U ontvangt bijv. een maximale vergoeding voor de tandarts per jaar, een tegemoetkoming in de kosten van uw hoorapparaat, of u ontvangt een maximale vergoeding voor uw montuur en glazen.

Het écht grote verschil zit in het gegeven dat een zorgverzekeraar u móet accepteren voor een basisverzekering. De aanvraag voor een aanvullende zorgverzekering mag door de zorgverzekeraar echter worden geweigerd! Indien de zorgverzekeraar meent dat u in een risicogroep valt, mag deze u weigeren. Ook mag een zorgverzekeraar differentiëren in leeftijd en ouderen een hogere premie in rekening brengen! Het kan dus zo maar gebeuren dat u bij het bereiken van een bepaalde leeftijd tot een andere leeftijdscategorie behoort en ineens meer premie gaat betalen. De verschillen kunnen flink oplopen. Reden temeer regelmatig het aanbod van zorgverzekeraars te bekijken!

Hieronder treft u enkele tips aan voor het kiezen van een juiste aanvullende zorgverzekering:

Inventariseer welke zorg u nodig heeft of wenst

Sluit uw huidige polis aan bij uw zorgbehoeften of –wensen? Zijn in uw huidige pakket bijv. de kosten voor anticonceptie en kraamzorg opgenomen? Is dat voor u nog relevant? Draagt u een bril? Sport u veel? Zo ja, dan is er ook meer kans op blessures en/of fysiotherapie.

Blijf alert

Vergelijk uw huidige polis met die van het komende jaar. Zijn er verschillen? Zo ja, welke zijn dat? Zijn er kostenposten die komend jaar niet meer gedekt zijn? Soms gaan de premies omlaag en dat is niet zo maar! Als ze omlaag gaan vanwege een verdwijnende dekking voor een behandeling die u niet wenst, is dat geen probleem. Als u echter onverhoopt geconfronteerd wordt met een opgeheven dekking, kan dat een enorme kostenpost voor ú betekenen.

Bereken welke kosten u verwacht

Als u weet welke kosten u waarschijnlijk gaat maken, kunt u die vergelijken met de te betalen premie. Bent u toe aan een nieuwe bril en glazen? Wat gaat dat ongeveer kosten? Heeft u regelmatig of slechts incidenteel fysiotherapeutische hulp nodig? Wat is voordeliger? Enkele behandelingen zelf betalen of overgaan tot het afsluiten van een aanvullende verzekering? Of verwacht u een tandheelkundige ingreep nodig te hebben? Een andere mogelijkheid is om elke maand een bedrag voor onvoorziene kosten te sparen. Sommigen menen dat het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering zinvol is. Anderen zijn de mening toegedaan dat zelf sparen de beste optie is. Mocht u geen kosten maken, dan bent u in alle geval uw betaalde premie niet kwijt.

Bekijk vergelijkingssites: immers, de beste aanbieder in 2023 is misschien niet meer de beste aanbieder in 2024!

Bereken welke kosten eventuele gezinsleden verwachten

Wanneer u uw eigen te verwachten zorgkosten in kaart heeft gebracht, is het zinvol naar de te verwachten zorgkosten van de overige gezinsleden te kijken. Welke aanbieder is voor hen het meest gunstig? Hebben zij regelmatig terugkerende zorgkosten? Is voor hen een aanvullende verzekering gewenst of nodig?

Natuurlijk kunt u niet alle kosten voorzien. Toch weet u bijv. dat u een nieuwe brillenglazen dient aan te schaffen als uw gezichtsvermogen vermindert. U weet waarschijnlijk ook hoe de staat van uw gebit is. Wordt dit regelmatig gecontroleerd? Wat zijn dan de bevindingen van de tandarts?

Verhoogde tarieven voor tandartsverzekeringen

Alhoewel de dekkingsgraad bij vele zorgverzekeraars sinds jaren gelijk gebleven is, geldt dat niet voor de premie. Dat betekent voordeel voor de zorgverzekeraar, maar niet voor ú! Belangrijk is goed te onderzoeken welke vergoedingen en welke percentages in het pakket zijn opgenomen. Die verschillen nogal! Is uw gebit in een zeer goede staat en volstaat uitsluitend een halfjaarlijkse reiniging bij de mondhygiënist, dan is het voordeliger deze behandelingen zelf te betalen.

Wenst u een duurdere polis? Dan vraagt de zorgverzekeraar vaak een tandartsverklaring. Deze verklaring wordt opgesteld door uw tandarts. Deze geeft aan in welke conditie uw gebit is. Ook vermeldt deze of uw gebit binnen afzienbare tijd een dure behandeling nodig heeft.

Om u inzicht te geven over het aantal varianten aangaande tandartsverzekeringen, hieronder de dekkingen en premies van Menzis, VZ, Achmea en VGZ:

Zorgverzekeraar Polis Dekking Premie
Menzis (diverse varianten)

 

Tandverzorgd 250

controles 100%;

tandartsbehandeling 75% tot maximaal

€ 250,–;

na ongeval tot

€ 10.000,–

€ 14,05
Tandverzorgd 500 controles 100%:

tandartsbehandeling 75% tot maximaal € 500,–;

na ongeval tot

€ 10.000,–

€ 21,65
Tandverzorgd 750 controles 100%;

tandartsbehandeling 75% tot maximaal

€ 750,–;

na ongeval tot

€ 10.000,–

orthodontie tot 18  jaar wordt vergoed tot € 2.000,– (soms geldt een wachttijd)

€ 35,75
CZ Tandartsverzekering maximale vergoeding € 450,– per jaar;

controles 100%;

andere behandelingen 75%;

ongevallendekking mondzorg € 10.000,–;

orthodontie tot 18 jaar 80%, maximaal

€ 2.045,– (eenmalig, en wachttijd van één jaar);

orthodontie vanaf 18 jaar 80%, maximaal

€ 345,– (eenmalig, en een wachttijd van één jaar)

€ 25,30
Uitgebreide tandartsverzekering maximale vergoeding € 1.150,– per jaar;

controles worden 100% vergoed;

andere behandelingen 75% vergoed;

ongevallendekking mondzorg € 10.000,–;

orthodontie tot 18 jaar 80%, maximaal

€ 2.045,– (eenmalig, en wachttijd van één jaar);

orthodontie vanaf 18 jaar 80%, maximaal

€ 345,– (eenmalig, en een wachttijd van één jaar)

€ 45,35
Achmea (Zilveren Kruis, FBTO, De Friesland) Zilveren Kruis

 

Tand Basis

zonder collectiviteitskorting

 

controle + gebitsreiniging;

kleine vulling of kies trekken

€ 8,95
Tand * zonder collectiviteitskorting

 

tot € 250,– vergoed

€ 12,75
Tand ** zonder collectiviteitskorting

 

tot € 500,– vergoed

€ 21,50
Tand *** zonder collectiviteitskorting

 

tot € 1.000,– vergoed

€ 40,50
Tand **** zonder collectiviteitskorting

 

tot € 1.250,– vergoed. Voor deze verzekering geldt een medische acceptatie!

€ 59,25
VGZ Tand Instap tandarts en mondzorg – 1 controle, gebitsreiniging en

€ 100,– per jaar voor o.a. vullingen;

tandzorg na ongeval – € 10.000,–

€ 9,–
Tand Goed tandarts en mondzorg € 250,– per jaar;

tandzorg na ongeval – € 10.000,–;

geen orthodontie

€ 15,75
Tand Beter tandarts en mondzorg € 500,– per jaar;

tandzorg na ongeval – € 10.000,–;

orthodontie tot 18 jaar – € 1.500,– hele looptijd verzekering, wachttijd;

orthodontie vanaf 18 jaar – € 500,– hele looptijd verzekering

€ 28,25
Tand Best tandarts en mondzorg € 1.000,– per jaar;

tandzorg na ongeval – € 10.000,–;

orthodontie tot 18 jaar – € 2.500,– hele looptijd verzekering, wachttijd;

orthodontie vanaf 18 jaar – € 1.500,– hele looptijd verzekering, wachttijd

N.B.: Een controle of bruggen en kronen tot het vergoedingenpakket behoren, is zeker op zijn plaats!

Zoals u ziet, voor orthodontie geldt een wachttijd. Daarmee voorkomen zorgverzekeraars dat consumenten selectief hun verzekeringen inkopen. U mag dan bijv. het eerste jaar niet declareren. En dat kan heel vervelend zijn, zeker als er op korte termijn een behandeling nodig is! Regeren is vooruitzien! U moet dus tijdig anticiperen op mogelijke kosten en tijdig een aanvullende verzekering afsluiten, mits die rendabel is.

Tandartskosten in het buitenland

Bij gemaakte kosten in het buitenland vergoedt de basisverzekering de zorgkosten naar Nederlandse tarieven. In landen als bijv. Spanje en Portugal is dat veelal geen probleem. Maar in Oostenrijk, Zwitserland en de Verenigde Staten zijn de kosten veel hoger. U moet dus zelf het verschil betalen. Dan kan een behoorlijke kostenpost opleveren!

U kunt zich tegen deze kosten verzekeren door middel van een aanvullende verzekering met buitenlanddekking. Deze polis is een jaar geldig. U kunt ook kiezen voor een reisverzekering met dekking voor geneeskundige kosten. Deze polis is geldig gedurende periode dat u reist. Als dat indicenteel is, is het afsluiten van de tweede variant waarschijnlijk gunstiger.

Maar ook bijv. vervoerskosten (bijv. met een helicopter naar een ziekenhuis worden gebracht) na een ongeval vallen vaak niet onder de aanvullende verzekering. De reisverzekering vergoedt deze kosten wél.

Het is moeilijk kiezen. Met een aanvullende verzekering worden ook andere zorgkosten vergoed. Dat  geldt weer niet voor een reisverzekering. Met een reisverzekering behoort vergoeding bij diefstal of verlies van de bagage tot  het vergoedingenpakket. Dat is bij een aanvullende verzekering niet zo.

Fysiotherapie

In sommige situaties worden fysiotherapie en oefentherapie (deels) vergoed vanuit de basisverzekering. Dat is afhankelijk van de leeftijd en de reden voor fysiotherapie. Vaak betaalt de verzekeringnemer eerst het eigen risico.

Maximale aantal fysiotherapiebehandelingen vanuit de basisverzekering:

Fysiotherapeutische behandeling Maximale aantal behandelingen
tot 18 jaar (eigen risico n.v.t.) 9
bekken fysio 9 (eenmalig)
artrose 12
chronische aandoening Vanaf de 20ste behandeling
etalagebenen 37
na ernstige coronaklachten 50
COPD Afhankelijk van de ernst van de ziekte

 

Het is niet altijd eenvoudig in te schatten hoeveel fysiotherapeutische behandelingen u nodig heeft. Daarmee is de keuze om een aanvullend pakket fysiotherapie af te sluiten, ook niet eenvoudig. Ons advies: raadpleeg altijd vooraf de zorgvergelijker van de ZorgKiezer.

Collectieve verzekering met korting

Er bestaan ook nog steeds collectieve verzekeringen met korting. UnitedConsumers biedt die aan samen met VGZ. Dat is een goedkopere verzekering, met een uitstekende dekking. Door samen groot in te kopen, kunnen ze deze kortingen met name op aanvullende verzekeringen blijvend bieden.

Bekijk het aanbod van UnitedConsumers.