AOW en de verkiezingen dit willen de partijen?

22 November a.s. gaan we naar de stembus. Dat is belangrijk! We geven daarmee aan welke koers we wensen te varen en welke politieke partij daarbij ons meeste vertrouwen geniet. Ook bij deze verkiezingen spelen AOW en pensioen een grote rol! Hieronder vindt u de standpunten van diverse politieke partijen voor wat betreft de AOW en het pensioen.
Partij AOW leeftijd Uitkering AOW Keuzevrijheid
67 jaar Verhogen Ja
67 jaar Verhogen Nee
67 jaar Fors verhogen Nee
67 jaar Verhogen Ja
65 jaar Fors verhogen Nee
65 jaar Verhogen Nee
65 jaar Fors verhogen Nee
65 jaar Onbekend Nee
67 jaar Onbekend Nee
67 jaar Onbekend Nee
Partij AOW later ingaan Nieuwe pensioenwet Koppeling AOW met minimumloon
Als optie Mee doorgaan Ontkoppelen
Als optie Mee doorgaan Behouden
Onbekend Mee doorgaan Behouden
Als optie Terugdraaien Ontkoppelen
Onbekend Terugdraaien Behouden
Onbekend Terugdraaien Behouden
Onbekend Terugdraaien Behouden
Onbekend Terugdraaien Onbekend
Onbekend Terugdraaien Onbekend
Onbekend Aanpassen Behouden

Bekijk hier meer informatie over de Europese verkiezingen 2024 in Nederland!

VVD

Blijft bij de keuzevrijheid aangaande een pensioen. De VVD wil extra aandacht besteden aan het betaalbaar houden van de dagelijkse kosten, zoals energie, benzine en het eigen risico van de zorgverzekering. De VVD wil de mogelijkheid creëren de AOW-gerechtigde leeftijd later te laten starten. De AOW’er die daarvoor kiest, ontvangt dan een hogere uitkering, omdat deze op een later moment start.

CDA

Gaat voor het gelijk houden van het eigen risico bij de zorgverzekering en wenst meer investeringen in verpleeghuizen. Ook het CDA wil de mogelijkheid creëren de AOW-gerechtigde leeftijd later te laten starten door langer door te werken. Daarnaast wil het CDA de pensioenfondsen meer ruimte geven om te indexeren. Bovendien dient de koppeling van het minimumloon en de AOW overeind te blijven.

PVDA & GroenLinks

Ook zij pleiten voor het overeind houden van de koppeling tussen het minimumloon en de AOW. Bovendien zou het minimumloon verhoogd moeten worden naar Euro 16,00 per uur. Bij het overeind blijven van de koppeling, is dit ook een positieve ontwikkeling voor de hoogte van de AOW-uitkering. Per januari bedraagt het minimumloon Euro 13,27 per uur (bij 21 jaar). Beide partijen zijn van mening dat mensen met zware beroepen eerder de AOW-gerechtigde leeftijd moeten kunnen bereiken.

D66

Deze partij is voor een stijging van het minimumloon, laat echter de koppeling minimumloon met AOW los. Alhoewel deze partij ook de AOW-uitkering wenst te verhogen, spreekt ze zich daar niet concreet over uit. Net als de VVD wenst D66 de keuzevrijheid aangaande een pensioen.

SP

Wenst een verhoging van het minimumloon naar minimaal Euro 16,00 per uur. De SP meent dat de AOW-gerechtigde leeftijd terug moet naar 65 jaar. Bovendien is de SP tegen de nieuwe pensioenwet,  omdat ze deze niet voor iedereen eerlijk vindt. Ze pleit voor een handhaving van de koppeling tussen het minimumloon en de AOW.

De PVV

Pleit voor een pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar en het ongedaan maken van de nieuwe pensioenwet. Concrete standpunten hierover heeft de PVV niet ingenomen.

50 Plus

Deze partij is een groot tegenstander van de nieuwe pensioenwet en wenst de koppeling tussen het minimumloon en de AOW te behouden. 50Plus pleit voor een 13de maand betaling van de AOW-uitkering en een verhoging van 6 tot 7%. Afschaffing van het eigen risico bij de zorgverzekering is eveneens een standpunt van deze partij.

Forum voor Democratie

Meent dat de pensioengerechtigde leeftijd terug moet naar 65 jaar. Echter, er moet een keuzemogelijkheid zijn langer door te werken. Ook zouden mensen met een zwaar beroep, na 40 jaar, de mogelijkheid moeten hebben hun AOW-gerechtigde leeftijd te laten ingaan. FvD is tegen het nieuwe pensioenstelsel en spreekt over een vrijwillige deelname aan een pensioenfonds (dat is nu verplicht). Dat betekent dat pensioenfondsen sneller en gemakkelijker kunnen verhogen. FvD wil de pensioenfondsen verplicht en met terugwerkende kracht laten indexeren.

NSC

Deze partij wenst wijzigingen aan te brengen in de nieuwe pensioenwet. NSC pleit voor een behoud van de koppeling van het minimumloon en de AOW. Daarnaast wil het NSC uitzonderingen maken voor wat betreft de stijgende AOW-gerechtigde leeftijd.

BBB

Ook de BBB wenst de nieuwe pensioenwet terug te draaien. Ze vindt dat bij dit nieuwe stelsel de risico’s voor een lager pensioen te groot zijn. Bovendien zouden de deelnemers meer inspraak moeten krijgen over waar hun geld in geïnvesteerd wordt. Niet bekend is hun standpunt ten aanzien van de koppeling tussen het minimumloon en de AOW.

Welke partij u het beste past, is aan u! Het raadplegen van de stemwijzer kan daarbij een handig hulpmiddel zijn!

Handige links:

AOW pensioen