Pensioenverhogingen per 1 januari 2024

(update 06.12.2023)

Het afgelopen jaar is wat uitdagender geweest voor de pensioenfondsen. De hoge rente is weliswaar gunstig, maar de aandelenbeurs beweegt vlak. Dat betekent een lichte groei van het vermogen en een kleine kans op indexatie. Toch gloort er licht aan de horizon! Hieronder vindt u een overzicht van de grootste Nederlandse pensioenfondsen.

Grootste pensioenfondsen verhogen de pensioenen per januari 2024!

pfzw

  • PFZW verhoogt de pensioenen met 4,8%;

abp

  • ABP verhoogt de pensioenen met 3,03%;

pmt

  • PMT verhoogt met 3,20%

bpfbouw

  • BpfBouw geeft definitief aan dat er dit jaar niet verhoogd/geïndexeerd gaat worden;

PME

  • PME verwachtte een verhoging van 3,3%. Dit wordt 3,26%.

Pensioenverhogingen 2023 en 2024 vergeleken

Recente pensioenverhogingen 2024

Opvallende zaken:

  • ABP verhoogt het meest, zowel in 2023 en 2024;
  • bpfBouw verhoogt als enige niet in 2024;
  • PMT verhoogt het minst, zowel in 2023 en 2024

Stijging AOW in 2024!

Het minimumloon zal per januari 2024 met 3,75% stijgen. Indien de AOW aan het minimumloon gekoppeld blijft, betekent dit ook een stijging van de AOW-uitkering. De netto AOW-bedragen zullen echter met een kleiner percentage stijgen. Hieronder treft u drie scenario’s aan:

Actuele bedragen vindt u hier:

AOW-bedragen 2024

 

Dekkingsgraden van de grootste pensioenfondsen

De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft aan in hoeverre het fonds aan haar verplichtingen kan voldoen. Daarmee wordt bedoeld dat de uit te keren pensioenen financieel gedekt zijn. Wanneer de dekkingsgraad boven een bepaald niveau uitstijgt, kan er verhoogd (geïndexeerd) worden.

 

ABP

Het pensioenfonds voor de overheid en het onderwijs had in oktober last van de beurs. Inmiddels staat het er weer redelijk voor.

bpfBouw

Ondanks een lichte daling in oktober, heeft dit pensioenfonds een hoge dekkingsgraad. BpfBouw gaat in 2024 helaas niet indexeren.

PFZW

Met een dekkingsgraad van rond de 118% zit PFZW iets boven het landelijk gemiddelde.

PME

Ondanks een dekkingsgraad ónder het landelijke gemiddelde, gaat PME wel verhogen.

PMT

Net als bij de andere pensioenfondsen was er in oktober, vanwege de beurs, ook bij PMT een daling te constateren. Dit pensioenfonds gaat licht verhogen.