Nieuwe CBS-prognose voor levensverwachting 65-jarigen in 2029 en AOW-leeftijd

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft onlangs een nieuwe prognose vrijgegeven voor de levensverwachting van 65-jarigen in 2029. Deze voorspelling geeft aan dat de levensverwachting naar verwachting 20,89 jaar zal zijn. Deze cijfers spelen een cruciale rol bij het vaststellen van toekomstige AOW-leeftijden voor beleidsmakers, zo meldt het CBS.

Gedaalde voorspelling t.o.v. eerdere schatting

De recente prognose voor de levensverwachting van 65-jarigen in 2029 ligt lager dan de vorige schatting. Eerder werd door het CBS een levensverwachting van 21,16 jaar vastgesteld. De impact van de sterfte tijdens de coronapandemie heeft deze voorspelling naar beneden bijgesteld. Het herstel verloopt trager dan initieel gedacht, wat heeft geleid tot deze aangepaste prognose.

AOW-leeftijd in komende jaren

Volgens de huidige Algemene Ouderdomswet blijft de AOW-leeftijd volgend jaar op 67 jaar en dit blijft gelden tot en met 2027. Voor 2028 is een pensioenleeftijd van 67 jaar en drie maanden vastgesteld. Op basis van deze nieuwe gegevens kan de minister van Sociale Zaken de AOW-leeftijd voor 2029 bepalen.

Veranderde levensverwachting na corona

Tussen 1950 en 2019 steeg de levensverwachting van 14,3 jaar naar 20,1 jaar. Echter, tijdens de coronapandemie daalde de levensverwachting van 65-jarigen. In 2020 en 2021 werd deze geschat op 19,5 jaar, waarbij in beide jaren 10 procent meer overlijdens plaatsvonden dan voorspeld. Ondanks de aanhoudende oversterfte steeg de levensverwachting vorig jaar weer naar 19,7 jaar. Naar verwachting zal deze in 2029 naar 20,89 jaar stijgen.

Snel naar: