Eerste Kamer wil herinvoering hogere IOAOW

De IOAOW is gerelateerd aan het bruto AOW-inkomen. De Eerste Kamer wil dat de regering de verlaging van de IOAOW beëindigt en met een nieuw voorstel ter herinvoering van de IOAOW komt (per 1 januari 2025). Tot 1 juli 2023 bedroeg de ondersteuning € 26,38 per maand. Vanaf 1 juli 2023 werd deze € 5,00 per maand. Dat betekent voor AOW’ers een inkomensverlies van € 256,36 per jaar. En dat is fors! Het huidige demissionaire kabinet schuift de beslissing daarover door naar een nieuw te vormen kabinet.

Kans op herstel van de IOAOW?

Bij een formatie bestaande uit PVV, BBB en NSC, is de kans op herstel van de IOAOW aanzienlijk. De ingediende motie was afkomstig van de PVV en de BBB. Een slagingskans is er ook wanneer de VVD zal besluiten te gedogen. Lukt het niet om met deze partijen een formatie te creëren, dan zal de slagingskans aanzienlijk lager zijn.

Overzicht AOW-bedragen bij een IOAOW van € 26,38 (situatie tot juli 2023)

De bedragen vindt u hier. Genoemde AOW-bedragen zijn inclusief loonheffingskorting.

Een verlaging van de IOAOW betekent dus een verlaging van uw jaarlijkse inkomen van netto € 242,00 ongeacht uw persoonlijke situatie, zelfs wanneer de AOW-uitkeringen per juli 2024 (eventueel) stijgen.

Meer over de extra AOW verhoging in juli

Hieronder ziet u de berekening per situatie bij een eventuele herinvoering van de IOAOW van € 26,38 per maand.

Gehuwd of samenwonend beide AOW

 

Bruto € 1.068,98
Loonheffing € 0,00
Bijdrage Zvw € 56,87
Netto € 1.012,11

 

Alleenstaand

Bruto € 1.562,91
Loonheffing € 0,00
Bijdrage Zvw € 83,15
Netto € 1.479,76

 

Gehuwd of samenwonend volledige toeslag 1 x AOW

Bruto € 2.111,08
Loonheffing € 86,67
Bijdrage Zvw € 112,31
Netto € 1.912,10

 

Gehuwd of samenwonend 10% verlaagd 1 x AOW

Bruto € 2.006,87
Loonheffing € 66,33
Bijdrage Zvw € 106,77
Netto € 1.833,77