De IOAOW verlaging terugdraaien levert deze nieuwe AOW-bedragen op

Eind 2023 heeft de eerste kamer een motie aangenomen om de IOAOW een inkomensondersteuning van AOW’ers terug te brengen naar het niveau van 2021. Want na 2021 is de IOAOW verlaagd van € 26,38 per maand naar € 5,00 per maand. Belangrijk om te weten is dat de IOAOW van toepassing is op de bruto AOW. De eerste kamer is het eens met de motie en heeft het kabinet op de vingers getikt en aangegeven dat deze regeling teruggedraaid moet worden. Echter het huidige demissionaire kabinet zal deze beslissing doorschuiven naar het nog te vormen kabinet en daar ligt nu de discussie.

Hoe groot is de kans dat de IOAOW hersteld wordt?

Als de formatie lukt met een combinatie van PVV, BBB en NSC als politieke partijen dan is de kans best aanzienlijk. Ook wanneer de VVD gedogen mee doet. De motie kwam namelijk ook af van de PVV en BBB. Lukt het niet om een kabinet te formeren en komt er een andere combinatie dan gaat de kans flink omlaag.

Wat zouden de AOW-bedragen zijn indien de IOAOW nog op € 26,38 zat?

Die getallen vind u hier. Waarbij wij kijken naar de AOW-bedragen met loonheffingskorting.

IOAOW berekening verschil

De IOAOW verlaging kost u dus op dit moment, ongeachte de persoonlijke thuissituatie netto € 242,00 per jaar. Ook wanneer de AOW-bedragen in juli weer omhoog gaan.

Meer over de extra AOW verhoging in juli

Hieronder de berekening per situatie, waarbij we dus de IOAOW op € 26,38 per maand hebben:

Gehuwd of samenwonend beide AOW

 

Bruto € 1.068,98
Loonheffing € 0,00
Bijdrage Zvw € 56,87
Netto € 1.012,11

 

Alleenstaand

Bruto € 1.562,91
Loonheffing € 0,00
Bijdrage Zvw € 83,15
Netto € 1.479,76

 

Gehuwd of samenwonend volledige toeslag 1 x AOW

Bruto € 2.111,08
Loonheffing € 86,67
Bijdrage Zvw € 112,31
Netto € 1.912,10

 

Gehuwd of samenwonend 10% verlaagd 1 x AOW

Bruto € 2.006,87
Loonheffing € 66,33
Bijdrage Zvw € 106,77
Netto € 1.833,77