AOW en de verkiezingen: wat zullen de standpunten van de politieke partijen worden?

In november 2023 vinden in Nederland verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Dit is een cruciale gebeurtenis is voor de toekomst van ons land. Een belangrijk onderwerp dat zeker in de diverse partijprogramma’s opgenomen zal worden, is de relatie tussen de AOW (Algemene Ouderdomswet) en de politieke agenda. Met de vergrijzing en de stijgende levensverwachting staat de betaalbaarheid en duurzaamheid van de AOW sterk onder druk. Verschillende politieke partijen zullen daarom hun visie en plannen aanpassen aan deze uitdagingen. De kiezers zullen vervolgens deze plannen meewegen bij het uitbrengen van hun stem. De uitkomst van de verkiezingen zal mede bepalend zijn voor de toekomst van de AOW en de financiële zekerheid van ouderen in Nederland. De informatie op deze pagina is bijgewerkt op 10-07-2023.

Hieronder ziet de standpunten van de diverse politieke partijen in 2021. Spannend is welke aanpassingen zullen volgen. De verwachting is dat met name de hoogte van de uitkeringen en de AOW-leeftijd discussiepunten zullen worden voor veel politieke partijen.

Standpunt AOW politieke partijen 2021

Hieronder volgt een aantal overzicht van diverse politieke partijen aangaande hun standpunt(en) over de toekomst van de AOW

 VVD-standpunten in 2021

De VVD pleit al enige tijd voor een meer persoonlijk pensioensysteem, waarbij werknemers zelf de keuze hebben waar ze hun pensioen opbouwen. Deze keuzevrijheid wil de VVD ook toepassen op de AOW. Door langer door werken, krijgt men de mogelijkheid de AOW-uitkering uit te stellen. Volgens de VVD betekent dit een verhoging van het maandelijkse inkomen bij het bereiken van de AOW-leeftijd. Om de financiële haalbaarheid van de AOW te verbeteren, stelt de VVD voor de AOW-leeftijd in 2024 te verhogen naar 67 jaar.

Gerealiseerde standpunten van de VVD

 • Het pensioensysteem wordt persoonlijker op korte termijn. Deze wet is aangenomen.
 • De AOW-leeftijd in 2024 is 67 jaar.

CDA-standpunten in 2021

Het CDA legt vooral de nadruk op het aanpakken van leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt om zo meer Nederlanders aan het werk te houden en hen bij te laten dragen aan hun pensioen. Daarnaast streeft het CDA naar de introductie van een deeltijdpensioen, waardoor het mogelijk wordt om al vijf jaar vóór het bereiken van de AOW-leeftijd minder te gaan werken. Het CDA heeft echter geen specifieke uitspraken gedaan over de hoogte van de AOW-uitkering of de leeftijd waarop deze ingaat.

Niet gerealiseerde standpunten van het CDA

 • De leeftijdsdiscriminatie aanpakt lijkt niet gelukt.
 • Het CDA lijkt nog steeds in te zetten op het deeltijdpensioen.

PvdA-standpunten in 2021

De Partij van de Arbeid heeft een duidelijk standpunt en streeft naar een verhoging van de maandelijkse AOW-uitkering, met name door het verhogen van het minimumloon. De Partij van de Arbeid staat voor een behoud van koppeling van de AOW met het minimumloon.

Gerealiseerde standpunten van de PvdA

 • De AOW-uitkeringen zijn fors verhoogd na 2023.
 • De koppeling van de hoogte van de AOW-uitkeringen met het minimumloon zijn gebleven.

D66-standpunten in 2021

Naast de VVD wil ook D66 een pensioen waarbij de werknemer meer keuzevrijheid krijgt en zelfstandiger een pensioen kan opbouwen. Daarnaast streeft D66 naar een verhoging van de AOW-uitkering. Concrete percentages ontbreken echter op dit moment.

Gerealiseerde standpunten van D66

 • Het pensioensysteem wordt persoonlijker op korte termijn. Deze wet is aangenomen.
 • De AOW-uitkeringen zijn fors verhoogd na 2021.

Niet gerealiseerde standpunten van D66

 • Er is nog geen keuzevrijheid.

SP-standpunten in 2021

De SP is zeer uitgesproken over het standpunt dat de AOW-leeftijd terug moet naar 65 jaar. Voor de SP is het een must de AOW met 10% te verhogen. De SP wil eveneens compensatie voor eventuele overgangsproblemen. Wat betreft werkenden, stelt de SP voor de pensioenleeftijd flexibeler te maken, zodat men zelf kan beslissen om wel of niet door te blijven werken..

Gerealiseerde standpunten van de SP

 • De AOW-uitkering is van 2022 naar 2023 met 10,15% verhoogd.

Niet gerealiseerde standpunten van de SP

 • In 2023 was de pensioengerechtigde leeftijd 67 jaar en 3 maanden en daarmee dus geen 65 jaar.

Groenlinks-standpunten in 2021

GroenLinks presenteert de meest aanzienlijke stijging van de AOW van maar liefst 10%. GroenLinks is echter niet helder over de termijn waneer dit zou moeten plaatsvinden. Daarnaast streeft GroenLinks naar een verhoging van de AOW voor mensen met een klein inkomen of geen pensioen, evenals voor vluchtelingen en migranten. Op dit moment is het echter niet duidelijk hoe GroenLinks dit wil bereiken. Bovendien wil GroenLinks dat gepensioneerden met een riant pensioen bijdragen aan de AOW. Verdere details hierover zijn nog niet bekend.

Gerealiseerde en niet gerealiseerde standpunten van Groenlinks

 • De AOW-uitkering is van 2022 naar 2023 met 10,15% verhoogd.

Niet gerealiseerde standpunten van GroenLinks

 Er is nog geen hogere AOW voor mensen met een klein pensioen, wel zijn de toeslagen verhoogd zoals de energie en zorgtoeslag.

 • Mensen met een riant inkomen dragen niet meer bij.

PVV-standpunten in 2021

Er is momenteel beperkte informatie beschikbaar over de standpunten van de PVV met betrekking tot pensioenen en AOW. Wel is bekend dat de PVV streeft is naar een verlaging van de AOW-leeftijd naar 65 jaar.

Niet gerealiseerde standpunten van de PVV

 • In 2023 is de pensioengerechtigde leeftijd 67 jaar en 3 maanden en daarmee dus geen 65 jaar.

ChristenUnie-standpunten in 2021

De ChristenUnie streeft er eveneens naar om de AOW-uitkering met 10% te verhogen door fiscale aanpassingen in belastingtarieven en heffingskortingen door te voeren. Daarnaast wil de ChristenUnie de ouderenkorting herzien naar een korting op basis van het inkomen per huishouden. Volgens de ChristenUnie zou dit een eerlijkere regeling zijn, die mensen met een AOW-uitkering meer financiële ruimte biedt.

Gerealiseerde standpunten van de ChristenUnie

 • De AOW-uitkering is van 2022 naar 2023 met 10,15% verhoogd.

50Plus-standpunten in 2021

Ook de politieke partij 50PLUS streeft naar een verhoging van de AOW-uitkering, evenals een verhoogde vakantiegelduitkering en een extra maand AOW aan het einde van het jaar. Bovendien wil 50Plus dat AOW-gerechtigden geen AOW-premie meer hoeven te betalen nadat ze met pensioen zijn gegaan. 50Plus pleit ook voor aanpassing van de aanvullende pensioenen aan de inflatie en andere kosten. Daarnaast dringt 50Plus aan op een retrospectieve compensatie voor de jaren waarin pensioenen niet evenredig zijn gestegen.

Gerealiseerde standpunten van 50Plus

 • De AOW-uitkering is van 2022 naar 2023 met 10,15% verhoogd.

Niet gerealiseerde standpunten van 50Plus

 • Er is nog geen extra maand uitkering voor AOW’ers aan het einde van het jaar.

Forum voor Democratie-standpunten 2021

Forum voor Democratie (FvD) bepleit een verlaging van de AOW-leeftijd naar 65 jaar evenals een verhoging van de AOW-uitkering. De specifieke maatregelen en het exacte bedrag zijn op dit moment echter niet bekend. Daarnaast pleit FvD voor meer keuzevrijheid en het stimuleren van oudere mensen om aan het werk te blijven. Bovendien wil FvD mensen met een fysiek zwaar beroep het recht op AOW geven na een arbeidsverleden van 40 jaar.

Gerealiseerde standpunten van Forum voor Democratie

 • De AOW-uitkering is van 2022 naar 2023 met 10,15% verhoogd.
 • Er is meer ruimte gekomen voor mensen met een zwaar beroep om eerder te kunnen stoppen met werken.

Niet gerealiseerde standpunten van Forum voor Democratie

 • De AOW-leeftijd is niet verlaagd naar 65 jaar.
 • Er is geen keuzevrijheid.

BBB-standpunten

Een nieuwkomer die er in 2021 nog niet was. Op dit moment is er nog niets bekend over het standpunt van de BoerenBurgerBeweging over de AOW in de toekomst.

Conclusie: wat is er gerealiseerd?

 1. De AOW is met 10,15% verhoogd van 2022 naar 2023 (netto was dit rond 8%).
 2. De AOW-leeftijd start in 2023 bij 67 jaar en 3 maanden.
 3. Mensen met een zwaar beroep kunnen in sommige gevallen eerder stoppen met werken.
 4. De doorbetaling bij ziekte van werkende AOW’ers is verlaagd van 13 weken naar 6 weken.

Aan u de keuze welke partij het beste voor u en/of de toekomst van Nederland is. Wij adviseren u ook om een stem-wijzer te raadplegen om u bij uw keuze te ondersteunen.

Handige links: