De energiemarkt vanaf 1 juni 2023, de belangrijkste veranderingen!

Vanaf 1 juni 2023 verandert er een aantal zaken in de energiemarkt. De drie belangrijkste veranderingen treft u hieronder aan:

  1. Vanaf 1 juni a.s. gelden er nieuwe boetes bij opzegging van energiecontracten.
  2. Vanaf 1 juni a.s. dalen de energieprijzen fors.
  3. Vanaf 1 juni a.s. bieden de energieleveranciers weer lange-termijn-contracten aan.

1. Boete bij overstappen naar een andere energieaanbieder

De afgelopen jaren hadden we een systeem, waarbij een consument een energiecontract kon verbreken om vervolgens over te stappen naar een andere energieleverancier. Reden daarvoor was veelal een prijsdaling. Weliswaar werd er een gelimiteerde boete berekend, deze werd echter vaak betaald door de nieuwe energieleverancier. Dit model zorgde voor veel overstappers en contractbreuken en een vorige energieleverancier die met “duur” ingekochte energie achterbleef.

In de huidige markt zijn energieleveranciers voorzichtiger geworden en willen ze, door de hevige golfbewegingen van de inkoopprijzen van energie, geen lange-termijn-contracten aanbieden. Daarom wordt er per 1 juni a.s. een nieuw model, voor wat betreft een opzegboete, geïntroduceerd. Dat nieuwe model maakt het duurder het lopende contract te verbreken. Het voorkomt inkoop van overtollige energie van de energieleveranciers.

Het voordeel
Voordeel van deze wijziging is dat er weer lange-termijn-contracten aangeboden worden (1 jaar, 3 jaar en mogelijk 5 jaar). Dat biedt de consument meer zekerheid voor de lange termijn. Uit onderzoek blijkt dat 75% van de Nederlanders dit wenst.

Het nadeel
Contractbreuk wordt aanzienlijk duur. De “gedupeerde”energieleverancier berekent, op basis van het geschatte verbruik dat door de opzegging niet verder afgenomen wordt, over welk deel u een afkoopbedrag dient te betalen. Dit afkoopbedrag (boete) is het verschil tussen de overeengekomen prijs (kWh en m3) en de prijs die de leverancier op dat moment hanteert. Dit wordt vermenigvuldigd met het deel van het geschatte verbruik dat u niet meer zult afnemen. Een boete bij overstap naar een andere leverancier kan daardoor in plaats van maximaal 250 Euro, misschien wel 1.000 Euro worden. Is dat bezwaarlijk? Nee, dat hoeft het niet te zijn. Dat is afhankelijk van welke lagere prijs u betaalt bij uw nieuwe leverancier.

2. Vanaf 1 juni a.s. dalen de prijzen fors!

Een volgend voordeel van de nieuwe regels voor wat betreft overstappen van leverancier is dat de prijzen zullen dalen. Enerzijds omdat concurrentie daarin een rol speelt, anderzijds omdat er, voor zowel consument als leverancier, meer zekerheid is. Er is een grote kans dat de tarieven flink onder het prijsplafond zullen eindigen.

Lees hier meer over het energie-prijsfplafond

3. Vanaf 1 juni a.s. worden weer lange-termijn-contracten aangeboden

Zoals al eerder genoemd, worden vanaf 1 juni a.s. weer lange-termijn-contracten aangeboden tegen gunstigere tarieven. Ook dit valt te verklaren doordat er meer zekerheid is. U kunt kiezen tussen een 1-jarig, een 3-jarig of een 5-jarig energiecontract. Zekerheid dus op de langere termijn, die door veel consumenten zeker gewaardeerd zal worden.

Wat is nu wijsheid? overstappen of wachten?

Een moeilijke en persoonlijke vraag die wellicht eenvoudiger te beantwoorden is aan de hand van onderstaande vraag:

Wenst u de zekerheid van een vaste energieprijs? ja of nee?

  • Ja! Dan zullen de energieprijzen flink dalen en heeft u gedurende de looptijd van uw energiecontract een beter energietarief dan afgelopen 1,5 jaar.
  • Nee! Dan kunt u wachten tot de prijzen nog enigszins dalen. Hieronder kunt u zien hoe de ontwikkeling van de inkoopprijzen van gas en stroom van het afgelopen jaar was.

Ontwikkelingen van de inkoop van gas en stroom 

Hieronder ziet u de ontwikkelingen voor wat betreft gas. De getallen zijn enigszins ingewikkeld. Waar het om gaat, is de beweging van de grafiek. De inkoopprijzen zakten van een piek in september naar een lager niveau dan dat van 2022. De vraag is hoe een en ander zich verder ontwikkelt.

Gasprijs afgelopen jaar

Hieronder ziet de ontwikkelingen voor wat betreft de stroomprijs gedurende de laatste 12 maanden. De beweging binnen de grafiek is gelijk aan die van stroom. Dat komt omdat de gas- en stroomprijs aan elkaar gekoppeld zijn.

stroomprijs afgelopen jaar