Overheidsbegroting 2024: de verwachtingen voor AOW’ers

De begroting voor 2024 is bijna gereed. Er wordt door het kabinet een bedrag van 2 miljard euro gereserveerd voor armoedebestrijding. Dit geld zal onder andere worden ingezet om de zorgtoeslag, huurtoeslag en het kindgebonden budget voor mensen met lage en middeninkomens te verhogen. Dit is bevestigd door bronnen uit Den Haag aan de politieke redactie van RTL Nieuws. In de plannen die het demissionaire kabinet op Prinsjesdag wil presenteren, zal bijna iedereen er financieel op vooruitgaan.

Financieel onderdeel Verwachting
Zorgtoeslag Wordt verhoogd
Huurtoeslag Wordt verhoogd
AOW bedragen Worden verhoogd
Arbeidskorting Wordt verhoogd
Accijns op tabak en alcohol Wordt verhoogd
Accijnsverhoging benzine diesel Nog niet bekend

Worden AOW’ers zonder aanvullend inkomen geholpen?

Vooral mensen met de laagste inkomens zullen aanzienlijk profiteren van de voorgestelde maatregelen van het kabinet. Onlangs bleek uit gegevens van het Centraal Planbureau nog dat deze groep in 2024 in koopkracht zou dalen als er geen actie wordt ondernomen. Maar volgens de plannen van het demissionaire kabinet kunnen zij juist een stijging van ruim twee procent in hun koopkracht verwachten.

Er resteert echter nog een budgettekort van ongeveer 300 miljoen Euro in de begroting, waarvoor nog dekking moet worden gevonden. Hierover wordt op korte termijn een beslissing genomen. Er zijn verschillende opties, waaronder het verhogen van de winstbelasting, het aanpassen van de belastingschijven voor de inkomstenbelasting, het opleggen van bezuinigingen aan alle ministeries, of een lichte verhoging van de belasting voor iedereen.

Hoe zit het met het minimumloon en AOW-bedragen?

De hoogte van het toekomstige minimumloon is nog niet bekend. Wél zal het minimumloon gekoppeld blijven aan de hoogte van de AOW-bedragen van 2024.De verwachting is echter dat deze uitkeringen zullen stijgen, omdat ook de inflatie nog steeds stijgt. Op basis van het verleden, verwachten wij een netto stijging tussen de 2% en 3% (op basis van de AOW-uitkeringen per 01.07.2023).

Hieronder ziet u de verhogingen in grafiek sinds 2020

Geen wijzigingen accijnzen verwacht

Daarnaast bevat de begroting, vanwege het gevallen kabinet, weinig nieuw beleid. Er zijn recentelijk stemmen opgekomen om de geplande accijnsverhoging op benzine en diesel vanaf januari volgend jaar terug te draaien. Echter, dit zou aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Daar is momenteel geen beschikbaar budget voor.

Het is mogelijk dat de Tweede Kamer tijdens de Algemene Beschouwingen alsnog besluit actie te ondernemen met betrekking tot deze accijnsverhoging. Dat zou resulteren in een stijging van de benzineprijs met 21 cent. Politieke partijen, die hier voorstander van zijn, dienen echter aan te geven hoe deze maatregel gefinancierd zou moeten worden (opties als bezuinigingen of een belastingverhoging).

Verkiezingen in november 2023

Ondanks het feit dat het kabinet demissionair is, moet het toch een begroting voor het komende jaar opstellen. Er is echter slechts een beperkte financiële ruimte beschikbaar. De stijgende rente heeft een negatieve invloed op de overheidsfinanciën. Dat resulteerde in bezuinigingen eerder dit jaar. Dat was voor het eerst in jaren. Minister Kaag van Financiën waarschuwde al eerder dat de tijd van ongelimiteerd geld uitgeven voorbij is en wil op Prinsjesdag een begroting presenteren die aan de financiële regels voldoet

“De demissionaire status van het kabinet en de aanstaande verkiezingen hebben de situatie niet eenvoudiger gemaakt,” aldus politiek verslaggever Roel Schreinemachers. “De VVD heeft al vroeg in de onderhandelingen aangegeven dat belastingverhogingen voor burgers en bedrijven voor hen onacceptabel zijn.”

“Dit heeft de toon meteen gezet,” vervolgde Schreinemachers. “Het werd duidelijk dat zelfs de regeringspartijen al met een schuin oog naar de verkiezingen keken. Hoewel iedereen voor de camera mooie woorden sprak over armoedebestrijding, werd achter de schermen stevig gedebatteerd over de financiering ervan.”