Wat is inflatie?

Of u surft op het wereldwijde web, de krant leest of het journaal kijkt: vroeg of laat komt de term ‘inflatie’ voorbij. Vrijwel iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken. Omdat inflatie zo’n grote rol speelt binnen de economie, is het belangrijk te weten wat inflatie betekent en inhoudt.

Simpel gesteld houdt inflatie in dat geld minder waard wordt. Dit betekent dat u met hetzelfde geldbedrag minder kunt kopen. De waarde van producten, goederen en diensten fluctueert altijd, prijsstijgingen en prijsdalingen wisselen elkaar af. Er is sprake van inflatie wanneer de prijs van producten, goederen en diensten stijgt. De kwaliteit en inhoud blijven gelijk, echter de consument betaalt er meer voor.

Dit zegt de DNB over inflatie:

Waardoor ontstaat inflatie?

Weliswaar weet u nu wat inflatie is en welke de gevolgen zijn, maar daarmee zijn we nog niet. Blijft de vraag: waardoor ontstaat inflatie? Inflatie begint vaak wanneer de geldvoorraad in een land wordt vergroot. Monetaire instellingen (geld scheppende instellingen) hebben de mogelijkheid om meer geld in de economie te stoppen. Denk daarbij aan de ECB en de DNB. Zij vergroten de geldhoeveelheid onder andere door:

  • Meer geld te drukken.
  • De waarde van een munt te verminderen.
  • Het nieuw in de markt gebrachte geld uitlenen door staatsobligaties van banken te kopen op de secundaire markt. Secundaire banken zijn niet-geld scheppend. Dit houdt in dat ze alleen geld kunnen uitlenen dat ze hebben ontvangen.

Wat is het gevolg van bovenstaande situaties?

Alle bovengenoemde situaties leiden ertoe dat geld deels de waarde en dus ook deels de koopkracht verliest. Op het moment mensen de beschikking hebben over meer geld, geven ze meer geld uit. Dit leidt ertoe dat de prijzen van producten hoger en duurder worden. Soms ontstaat er een kloof tussen vraag en aanbod. Denk bijvoorbeeld aan een grotere vraag en een gering aanbod. Dit leidt wederom tot hogere prijzen van producten, diensten en/of goederen.

Ingebouwde inflatie

Een andere oorzaak van inflatie is de zogeheten ‘ingebouwde inflatie’. Daarbij accepteren mensen de huidige inflatiepercentages en maken ze, op basis van die inflatiepercentages, plannen voor de toekomst. Gevolg is ook, en dat zien we nu frequent, dat werknemers hogere lonen eisen om de gestegen inflatie het hoofd te kunnen bieden. Gevolg is dat deze hogere lonen ook weer hun invloed hebben op de stijging van de inflatie.

Hoe wordt inflatie berekend?

Misschien heeft u bepaalde ingesleten bestedingsgewoonten. Het spreekt voor zich dat niet ieder huishouden dezelfde aankopen doet. Uw prioriteiten gelden misschien niet voor iemand anders. De gemiddelde besteding van alle huishoudens speelt een rol bij het meten van de inflatiecijfers. Bij de berekening van de inflatie worden gewone (basis) producten en/of diensten meegenomen. Denk bijvoorbeeld aan brood, vlees en yoghurt.

Hoe weet u of inflatie is toegenomen of afgenomen?

Wilt u graag weten of de inflatie is toegenomen of afgenomen? Vergelijk de prijs van de producten van vandaag hebt met de prijs van die producten enkele maanden geleden. U kunt bijv. ook de verschillen over het laatste jaar controleren. Het geeft u inzicht in de verschillen en zicht op het inflatiepercentage van uw huishouden.

Wat zijn de voordelen van inflatie?

Net zoals een munt, heeft ook inflatie twee kanten. Inflatie hoeft echt niet altijd negatief te zijn. Het brengt ook een aantal voordelen met zich mee. Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet:

  • Sommige bedrijven maken wel winst:Centrale banken verhogen soms de rente om bedrijven met hoge schulden te beschermen. Door hoge inflatie zien zij hun rentelasten soms sterk stijgen. Doorgaans vindt het verhogen van de rente plaats in een omgeving met veel economische groei. Dit heeft een positieve invloed op aandelen, die bescherming bieden tegen toenemende inflatie. Bedrijven die hun prijzen doorbelasten aan de consument, profiteren van deze ontwikkeling. Dit houdt in dat ze hun prijzen verhogen, waardoor ze meer winst maken. Mensen die aandelen hebben bij deze bedrijven maken ook in tijden van inflatie winst.
  • Een goede balans leidt tot meer economische activiteit: Een redelijk normaal percentage van inflatie is 1,5 tot 2%. Een positieve balans moedigt mensen aan om geld uit te geven in plaats van te sparen. Veel geld uitgeven tijdens een hoge inflatie leidt dus tot meer economische activiteit. Maar dat is niet oneindig. Op een gegeven moment bereiken de kosten van bepaalde producten en/of diensten een dermate hoog niveau, dat mensen na gaan denken over hun bestedingen en minder uitgeven.

Wat zijn de nadelen van inflatie?

Inflatie kent uiteraard ook een aantal nadelen. Hieronder treft u een aantal nadelen aan:

  • De waarde van geld daalt: Mensen die activa bezitten zijn minder positief over inflatie. Op een gegeven moment neemt de waarde van hun activa namelijk af. Mensen die hiermee niet geconfronteerd willen worden, kiezen dan voor activaklassen die tegen inflatie gedekt zijn. Te denken valt daarbij aan: beleggingen in onroerend goed, goud, grondstoffen en aan de inflatie geïndexeerde obligaties.
  • De inflatie heeft een enorme invloed op de economie: De stijgende aan- en verkoopprijzen hebben gevolgen voor bedrijven, werknemers en consumenten overal ter wereld. Er zullen tijd én middelen worden geïnvesteerd om de toekomstige inflatieprijzen te voorspellen.
  • Inflatie drijft de prijzen van producten op: Dit heeft ook effect op de lonen en het rendement van bedrijven.

Is het effect van inflatie overwegend positief of negatief?

Over het geheel genomen is het effect van inflatie overwegend negatief. Inflatie kan tijdelijk waarde bieden en bestedingen onder de mensen aanmoedigen. Dat lijkt positief. Het is echter risicovol, kijkend naar de lijst hierboven over de nadelen van inflatie

Waarom is het nemen van maatregelen tegen inflatie zo belangrijk?

Inflatie kan de monetaire autoriteiten ertoe brengen uitzonderlijke maatregelen te nemen om de inflatie te reguleren. Landen met hogere groeicijfers dienen zich aan te passen aan de hoge inflatiecijfers, aangezien dit een negatieve impact heeft op de financiële draagkracht. Tegelijkertijd zal het op een lager peil houden van de inflatie de economie afremmen. De grote landen stellen hun inflatiedoelstelling op 2% om daarmee de inflatie acceptabel te houden

De strijd tegen inflatie

Inflatie is een complex onderwerp, omdat inflatie het leven van miljarden mensen in de wereld beïnvloedt. Momenteel zien we in veel delen van de wereld de eerste tekenen van het stijgen van het algemeen prijspeil. Opvallend om te zien is dat de mensen zich gaandeweg aan de recente veranderingen aanpassen door hun levensstijl te veranderen. Bezuinigen, zich beperken tot noodzakelijke producten en diensten en voorrang geven aan sparen in plaats van verspillen, zijn enkele manieren waarop we inflatie zoveel mogelijk kunnen beteugelen.

Last van hogere kosten? Zie onze meevallers!

Op onze website staan diverse AOW-meevallers. Een selectie van voordelen waar vooral AOW’ers baat bij hebben. Denk aan besparingen op contracten, leuke dingen kopen of ondernemen, alsmede speciale deals. U vindt ze hier:

AOW.nu meevallers