AOW en de verkiezingen wat willen de partijen?

De verkiezingen komen eraan, want op 17 maart mogen we stemmen en dit jaar zullen er meer partijen dan ooit meedoen. Wat de belangrijkste partijen vinden van onze AOW hebben wij voor uw uitgezocht, door o.a. hun verkiezingsprogramma’s te raadplegen. Heeft u de AOW leeftijd nog niet bereikt? Deze kunt u hier berekenen. De informatie op deze pagina is bijgewerkt op 10-07-2023.

Standpunten AOW politieke partijen

Door de val van het kabinet zullen bovenstaande inschattingen binnenkort weer opnieuw door ons in kaart gebracht worden.

De VVD

De VVD wil al sinds een aantal jaren dat het pensioen zoals ze zelf noemen persoonlijker wordt. Waarbij de werknemers in de toekomst zelf kunnen kiezen waar ze hun pensioen kunnen onderbrengen. Deze keuzevrijheid willen ze ook bij de AOW introduceren en mensen die langer willen werken de kans te geven, hierdoor wordt de uitkering uitgesteld, maar zou zoals ze aangeven het maandbedrag bij de AOW leeftijd ook omhoog gaan. Om de betaalbaarheid van de AOW te verbeteren stelen ze voor om de AOW leeftijd te verhogen naar 67 jaar in het jaar 2024.

Het CDA

Het CDA zet voornamelijk in, op het aanpakken van de arbeidsmarkt om zo leeftijdsdiscriminatie te verminderen. Hierdoor blijven meer Nederlanders werken en daarmee bijdrage voor het pensioen. Ook willen ze deeltijdpensioen, een idee waarmee je vijf jaar voor je AOW leeftijd al minder kunt gaan werken. Het CDA zegt niets over de hoogte van de AOW of de leeftijd hiervan.

De PVDA

De Partij van de Arbeid is duidelijk en wil een hogere maandelijkse uitkering van de AOW, dit gebeurt voornamelijk met het verhogen van het minimumloon. De AOW is daar namelijk deels aan gekoppeld.

D66

Naast de VVD wil ook D66 een pensioen waarbij de werknemer meer keuzevrijheid krijgt en zelfstandiger een pensioen kan opbouwen. Daarnaast willen ze ervoor zorgen dat de AOW uitkering omhoog gaat. Met hoeveel is helaas niet duidelijk op dit moment.

De SP

Van de partijen is de SP heel duidelijk in het standpunt dat de AOW leeftijd terug moet naar 65 en concreet in de wens om de AOW uitkering met 10% te verhogen. Ook willen ze overgangsproblemen gecompenseerd zien worden. Voor werkende stellen ze voor dat de pensioenleeftijd flexibeler wordt, waarbij de werkende zelf kan bepalen of die door wil werken of niet.

Groenlinks

De partij Groenlinks geeft de hoogste stijging aan van maar liefst 10% wel zijn ze onduidelijk over de termijn. Ook willen ze een verhoging van AOWers die een klein of geen pensioen hebben. Daarnaast willen ze ook vluchtelingen en migranten helpen aan een beter pensioen. Hoe ze dat willen doen is op dit moment niet duidelijk. Pensionado die een riant pensioen hebben, willen ze laten meebetalen aan de AOW.

De PVV

Van de PVV standpunten op gebied van pensioen en AOW is op dit moment het minst bekend, wel is bekend dat ze terug willen naar de AOW leeftijd van 65 jaar.

Christen Unie

De Christen Unie wil ook de AOW uitkering met 10% verhogen door fiscale wijzingen toe te passen in de belastingtarieven en heffingskortingen. Ook willen ze een de ouderenkorting veranderen tot een korting gebaseerd op een huishouden. Dit zou volgens hen eerlijker zijn, waardoor mensen met een AOW ook meer overhouden.

50 Plus

De partij 50 plus wil ook een verhoging van de AOW en daarnaast een hogere vakantiegeld uitkering en daarnaast een extra maand AOW aan het einde van het jaar. Daarnaast wilen ze dat AOWers geen AOW premie meer hoeven te betalen nadat het pensioen is is gegaan. Ook de aanvullende pensioenen willen ze laten meestijgen met inflatie en andere kosten. Daarnaast pleiten ze voor een compensatie met terugwerkende kracht voor jaren waarin het pensioen niet zijn meegestegen.

Forum voor Democratie

De FvD wil dat de AOW terug gaat naar 65 jaar en ook dat deze verhoogd gaan worden. Hoe ze dat willen doen en met hoeveel is niet bekend op dit moment. Naast deze ontwikkelingen pleiten ze ook voor meer keuzevrijheid en het stimuleren van ouderen om aan het werk te blijven. Hiernaast willen ze ook mensen met een fysiek zwaar beroep het recht op AOW geven na een arbeidsverleden van 40 jaar.

Welke partij het beste voor u en of de toekomst van Nederland is. Kunt u het beste zelf bepalen. Wij adviseren u ook om een stemwijzer te raadplegen om u te helpen tot een stem te komen.

Handige links:

AOW pensioen