Hoeveel gaat de aow per 1 juli omhoog?

Per 1 juli a.s. stijgt het minimumloon met 3%. Dat betekent dat ook de AOW-uitkeringen stijgen. De AOW-bedragen stijgen echter niet direct met hetzelfde percentage. Dat komt, door de koppeling tussen het netto minimumloon en de bruto AOW-bedragen. De netto stijging van de AOW-bedragen is iets lager, namelijk 2%. Hieronder ziet u de stijgingen per leefvorm:

Persoonlijke situatie Voor 1 juli Na 1 juli /mnd /jaar
Getrouwd of samenwonend beide AOW € 991,87  € 1.010,69  € 18,81  €225,75
Alleenstaand  € 1.459,53  € 1.486,24  € 26,71  € 320,52
Getrouwd of samenwonend 1 partner AOW  € 1.891,86  € 1.920,41  € 28,55  € 342,60
Getrouwd of samenwonend 10% verlaagd  € 1.813,54  € 1.842,44  € 28,90  € 346,80

Belangrijk: persoonlijke situaties beïnvloeden uw AOW-inkomen. Deze factoren kunnen voor verschillende uitkomsten van het AOW-inkomen zorgen. Indien u tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd een aantal jaren niet in Nederland woonde en geen afdrachten in Nederland deed, wordt uw AOW met 2% verminderd per jaar dat u niet in Nederland gewoond heeft.

Kijk hier voor de volledige bedragen per 1 juli

AOW-betaaldagen

Op deze pagina kunt u de AOW betaaldagen vinden voor de resterende maanden van 2024. Deze worden doorgaans tussen de 20e en 24 van de maand uitbetaald door de SVB.

Overzicht stijging AOW-inkomen in de periode 1 juli 2023 tot 1 juli 2024

De AOW-bedragen wijzigen twee maal per jaar (in januari en juli). Ook de stijging van juli 2023 is in dit overzicht meegenomen. Netto wordt het inkomen aanzienlijk hoger, dat geldt helaas ook voor de (vaste) lasten.

Persoonlijke situatie Voor 1 juli Na 1 juli /mnd /jaar
Getrouwd of samenwonend beide AOW € 939,24  € 1.010,69  € 71,45  € 857,40
Alleenstaand  € 1.378,98  € 1.486,24  € 107,26  € 1.287,12
Getrouwd of samenwonend 1 partner AOW  € 1.778,99  € 1.920,41  € 141,42  € 1.697,04
Getrouwd of samenwonend 10% verlaagd  € 1.707,21  € 1.842,44  € 135,23  € 1.622,76