Eerste kamer tegen aanpassing IOAOW

Het kabinet heeft eerder dit jaar voorgesteld om de IOAOW ofwel een inkomensondersteuning van Nederlanders die met pensioen zijn af te bouwen. Dit is een voordeeltje wat van 28,00 per maand naar 5,00 per maand zou gaan. De reden hiervoor zit hem met name in het feit dat hiermee een deel van de AOW stijging bekostigd zou worden. Eerder hebben wij ook al gemeld dat een deel van de stijging dan een sigaar uit eigen door is.

Lees ook dit eerder bericht hierover.

Kabinet is al eerder teruggefloten

Eerder was het de Raad van Staten die het kabinet terugfloot op de voorgenomen ontkoppeling van de AOW en het minimumloon. Het oorsponkelijke plan was om het minimumloon te doen stijgen zoals het dat nu ook doet en de AOW met een veel lager percentage te laten stijgen. Iets wat haaks staat op solidariteit en de inkomensongelijkheid alleen maar in de hand werkt. Nog even los van de enorme inflatie, die ook de AOWers voor de kiezen krijgen. Het is dan ook niet doorgegaan na deze harde kritiek.

Hier kunt u daar meer over lezen.

Wat gaat het kabinet doen?

In eerste instantie hopen wij dat het kabinet de voorgenomen besparing pauzeert en ga nadenken over deze maatregel. Met andere woorden dat dit ook in 2023 nog steeds van kracht is en een voordeel voor AOWers op levert. Of de 1e kamer het helemaal tegen kan is lastig in te schatten en afhankelijk van de inventiviteit en motivatie bij het kabinet om de kostendekking uit andere bronnen te kunnen halen.

AOW pensioen