AOW verhoging 2023 mogelijk door AOWers zelfs betaald!

Een onderzoek van de Telegraaf toont aan dat er mogelijk een ongewenste manier is gevonden om een deel van de AOW verhoging van 2023 te bekostigen. De AOW bedragen gaan namelijk met 10,15% stijgen per januari. Een forse stijging, die de staat vele miljarden per jaar extra kost. Die moeten natuurlijk ergens vandaan komen. Nu blijkt het zo te zijn dat het kabinet van een inkomens tegemoetkoming in de vorm van de IOAOW af wil. Dit is een tegemoetkoming die elke AOWer krijgt. Dit schrappen zou namelijk naar schatting maandelijks 25 euro per AOWer schelen. Dit idee is natuurlijk absurd, de bedoeling is namelijk dat de AOWers er vooruit op gaan. Op deze manier krijgen ze iets en leveren ze direct ook weer in. Deze plannen leiden dan ook tot forse verzetten van ouderenpartijen zoals ANBO, KBO als ook politieke partijen.

Hoe groot is de kans dat dit door gaat?

Het antwoord op deze vraag is lastig in te schatten en afhankelijk van de kracht van de partijen die hier tegen zijn. Er wordt flinke druk uitgeoefend op het kabinet om andere en dus betere oplossingen te vinden en er is nog iets anders. Deze maatregel moet door de 1e kamer en daarvan weten we dat ze op dit soort trucjes alert zijn. Onze mensen van de 1e kamer hebben namelijk ook de ontkoppeling van de AOW voorkomen. Door deze voorgenomen maatregel niet door te voeren en terug te sturen naar het kabinet. Hier putten wij dan weer hoop uit dat ook deze truc van tafel geveegd wordt. We berichten u via onze nieuwsbrief, wanneer hier meer nieuws over bekend wordt gemaakt.

Wat is de impact als dit door gaat?

Mocht het plan van het schrappen van de IOAOW door gaan, dan is het effect op de meeste AOWers dat ze er netto niet 10,15%, maar tussen de 8,17% en 8,61% op vooruit gaan. Flink minder dan de verwachting die is geschept in september tijdens prinsjesdag. De impact financieel is ingeschat tussen de € 25,00 per maand en dus € 300,00 per jaar minder voor AOWers.

Blijven de lasten in 2023 stijgen?

De lasten zullen voor alle Nederlanders en dus ook de AOWers blijven stijgen in 2023, echter er zijn wel lichtpuntjes na deze periode. De wereldwijde energieprijzen zijn dalende en als deze trend doorzet, zal dat de inflatie ook afremmen. Hetzelfde geldt voor de gestegen rente, ook die remt de economie af, waardoor prijsstijgingen worden afgeremd. Hopelijk zorgt dit ervoor dat we richting de zomer van 2023 ook merken dat de prijzen stabiliseren. Een hogere rente is overigens ook goed nieuws voor de pensioenen en pensioenuitkeringen. Daarover later meer.

Geen ontkoppelling met het minimumloon

Eerder konden we al melden dat de voorgenomen ontkoppeling van het minimumloon en de AOW bedragen niet door ging. Een belangrijke keuze, want deze koppeling zorgt ervoor dat de AOW per januari met meer dan 10% gaat stijgen. Bij een ontkoppeling is het namelijk nog maar de vraag of de stijging zo hoog zou uitpakken. De kosten van de stijging was namelijk 1 van de reden om deze maatregel voor te stellen. Echter leverde dit voor het kabinet wel een dilemma op en de vraag. Hoe gaan we dit dan wel financieren?

Bekijk hier de bedragen voor 2024.