Iedereen die in Nederland woont, bouwt AOW op. Dat is iets minder dan 2% per jaar. Woont u vanaf uw 17de levensjaar in Nederland, dan bouwt u iets minder dan 2% per jaar op. Bereikt u dus binnenkort de AOW-gerechtigde leeftijd en heeft u alle jaren tussen uw 17de en uw AOW-gerechtigde leeftijd (bij 67 jaar) opgebouwd, dan heeft u 100% AOW opgebouwd. Dat betekent dat u een volledige AOW-uitkering ontvangt bij het bereiken van uw AOW-gerechtigde leeftijd. Deze uitkering wordt vanuit de SVB (Sociale Verzekerings Bank) aan u overgemaakt.

Mijn AOW-uitkering checken!

Weet u niet zeker hoeveel AOW u zult ontvangen? U kunt dat controleren via Mijnpensioenoverzicht.nl. Met uw DigiD kunt u inloggen. Deze website van de overheid geeft inzicht in de AOW-opbouw en uw eventuele pensioenverzekeraars. Het pensioen bestaat namelijk uit drie pijlers:

  1. De AOW-uitkering: deze uitkering ontvangt iedereen in Nederland bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.
  2. De aanvullende pensioenuitkering: dit is een uitkering door een pensioenorganisatie of een pensioenverzekeraar. Dit eventuele pensioen is opgebouwd uit inkomen uit werk.
  3. Het eigen vermogen: dit zijn het geld en de bezittingen. Het eigen vermogen kan bestaan uit spaargeld, het bezitten van een eigen woning, beleggingen of andere bezittingen van waarde.

Binnen Mijnpensioenoverzicht krijgt u inzicht in de pijlers 1 en 2. De derde pijler is uw persoonlijke pijler.

Geld vinden

Direct op de hoogte zijn van het laatste AOW-nieuws? Schrijf u dan in voor onze gratis nieuwsbrief:
Weet hoe u ervoor staat

Het is belangrijk tijdig te weten hoe u er vanaf uw AOW-gerechtigde leeftijd financieel voor staat, wat de hoogte van uw uitkering(e) gaat worden en per wanneer die in werking treedt/treden. U kunt namelijk tijdig anticiperen op pensioengaten en voorkomen dat u voor negatieve verrassingen komt te staan. AOW.nu adviseert iedereen elke vijf jaar een goede inventarisatie te maken van de huidige financiële situatie en de verwachte toekomstige financiële situatie (de periode wanneer u met pensioen gaat of wenst te gaan). Per levensfase kunt u desgewenst bijsturen. Zie voor meer informatie de levensfasen hieronder:

U bent jonger dan 25 jaar

In deze fase van uw leven is het belangrijk te beseffen dat uw pensioenopbouw al startte op uw 17de levensjaar. Dat is de leeftijd vanaf welke u uw AOW opbouwt. Zorg ervoor dat u met uw werkgever(s) een goede pensioenregeling overeengekomen bent . Indien deze niet voldoet aan uw wensen, is het raadzaam deze aan te vullen met een pensioenverzekering. Een pensioenadviseur kan u hierbij helpen.

Uw leeftijd is tussen de 25 en 40 jaar

Dit is de levensfase waarin de meesten werken en naast hun AOW-opbouw ook een aanvullend pensioen opbouwen. Deze levensfase is vaak een dure levensfase, om er veelal voor het eerst een huis en huisraad gekocht worden. Ook het ouder worden brengt extra kosten met zich mee. Het is een mooie levensfase, waarin een pensioenopbouw gemakkelijk vergeten wordt. Echter, ook tijdens deze levensfase is het belangrijk te anticiperen op wat uw vooruitzichten voor later zijn. Zorgen voor inzicht en het opbouwen van een eigen vermogen zijn in deze levensfase cruciaal. Zorg ervoor dat u met uw werkgever(s) een goede pensioenregeling overeengekomen bent. Indien deze niet voldoet aan uw wensen, is het raadzaam deze aan te vullen met een pensioenverzekering. Een pensioenadviseur kan u hierbij helpen.

Uw leeftijd is tussen de 40 en 55 jaar

In deze levensfase wordt het in de meeste gevallen financieel wat rustiger, een ideaal moment iets extra te reserveren voor uw pensioen. Denk aan investeringen in uw huis, bezittingen en/of spaargeld. Net als bij de eerdere levensfasen, is het ook hier verstandig dat u met uw werkgever(s) een goede pensioenregeling overeengekomen bent. Indien deze niet voldoet aan uw wensen, is het raadzaam deze aan te vullen met een pensioenverzekering. Een pensioenadviseur kan u hierbij helpen.

Uw leeftijd is tussen de 55 en 65 jaar

Uw welverdiende pensioen nadert. Een mooi moment, maar u bent er nog niet! In deze levensfase is het belangrijk elk jaar uw toekomstige financiële situatie te bekijken en alvast te berekenen wat u maandelijks nodig heeft bij het bereiken van uw pensioengerechtigde leeftijd. In deze fase kunt u vaak al inschatten met ingang van wanneer uw uw pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Net als bij de eerdere levensfasen, is het ook hier verstandig dat u met uw werkgever(s) een goede pensioenregeling overeengekomen bent. Indien deze niet voldoet aan uw wensen, is het raadzaam deze aan te vullen met een pensioenverzekering. Een pensioenadviseur kan u hierbij helpen.

Vanaf uw 65ste levensjaar

Wellicht bent u nog niet gepensioneerd, maar het moment nadert! Ook in deze fase kunt u nog anticiperen op uw financiële toekomst. Verlaag uw lasten waar mogelijk en vergelijk uw pensioen met andere fondsen die u misschien meer uitkeren bij het door u opgebouwde pensioen. Let op: dit kan alleen bij een nog lopende pensioenverzekering en niet (meer) als u al met pensioen bent! Besparen is altijd verstandig. Ook in deze levensfase kunt u bezien waarop u zou kunnen besparen. Te denken valt daarbij aan het kiezen van de u meest passende energieleverancier, uw verzekeringen en/of uw abonnementen. Vaak zijn het kostenposten die we vergeten, maar die veel onderscheid in onze portemonnee maken. Lees meer over 65 jaar.