Informatie over veel voorkomende verzekeringen

De Van Dale zegt: een verzekering is een overeenkomst tussen een verzekeraar en een verzekerde waarbij de eerste tegen betaling een risico op zich neemt. Velen vinden verzekeringen een taai onderwerp en niet interessant, maar weten dat het belangrijk zich hiermee toch regelmatig bezig te houden. Verzekeringen afsluiten doen we allemaal. Het kan daarbij gaan om een verplichte ziektekostenverzekering, een opstalverzekering (voor huiseigenaren met een hypotheek) of een motorrijtuigenverzekering (voor de eigenaar van een gemotoriseerd voertuig). Het kan ook gaan om niet-verplichte verzekeringen, zoals een inboedelverzekering, een fietsverzekering en bijv. een reisverzekering. Er zijn talloze varianten, waarvan u desgewenst gebruik kunt maken.

Snel naar:

Nut van een verzekering

Verzekeren is het afdekken van risico’s bij een onverwachte situatie. De financiële gevolgen van een ongeval of anderssoortige gebeurtenis kunnen enorm zijn. Een verzekering vergoedt (deels) de kosten die dit met zich meebrengt. Dat geldt zowel in privé- als arbeidsomstandigheden.


Verplichte verzekeringen

De overheid heeft een aantal verzekeringen verplicht gesteld. Dat is zo geregeld vanwege het feit dat bij sommige situaties de kosten zo hoog kunnen oplopen, dat iemand die nooit zou kunnen voldoen. Daarmee beschermt de overheid u en anderen.

              Basis-zorgverzekering

Iedereen vanaf 18 jaar dient zich verplicht te verzekeren voor de basis zorgverzekering en levert daarmee een bijdrage aan de financiering van ons zorgstelsel. De dekking van deze basis zorgverzekering is bij alle verzekeraars gelijk en door de overheid vastgesteld. Met het afsluiten van een vrijwillige aanvullende zorgverzekering kunnen (deels) zorgkosten gedeclareerd worden die niet door de basis zorgverzekering worden vergoed.

–              WA-motorrijtuigenverzekering

Een motorrijtuigenverzekering heeft tot doel de schade aan, of veroorzaakt door, het eigen voertuig te verzekeren. Deze verzekering is in de Europese Unie verplicht.Het belangrijkste argument daarvoor is de bescherming van slachtoffers van verkeersongevallen (waarbij een motorrijtuig is betrokken).

Bezitters van een gemotoriseerd voertuig zijn verplicht hun voertuig te verzekeren. De verplichting betreft de wettelijke aansprakelijkheid (WA-verzekering). De (basis)verzekering vergoedt de schade die het verzekerde motorvoertuig bij een ander aanricht (schade aan een ander voertuig en eventuele medische kosten). De verzekeraar is, conform de wet, verplicht de wettelijke overeengekomen dekking te bieden. Er bestaan (vrijwillige) uitgebreidere dekkingen, waarbij ook de dekking voor eigen schade kan worden opgenomen.

Indien u een schade heeft en u gaat die schade claimen heeft dat gevolgen voor uw schadevrije jaren en uw no-claim-korting. Dat betekent dat u meer premie moet gaan  betalen. Daarom is het vaak voordeliger een kleine schade zelf te betalen. Het is een kwestie van optellen en aftrekken. Ook kunt u een no-claim-beschermer afsluiten. Daarmee kunt u jaarlijks één schade claimen, zonder dat de premie stijgt. Echter, de premie stijgt niet, de schadevrije jaren dalen wel. Daarmee wordt u geconfronteerd indien u uw motorrijtuigenverzekering wenst over te sluiten.

Een WA-motorrijtuigenverzekering wordt afgesloten op een kenteken. Dat betekent dat anderen ook verzekerd zijn, indien u de auto aan iemand anders leent. De dekkingen kunnen eventueel nog uitgebreid worden met een inzittenden- of rechtsbijstandsdekking.

–              Opstalverzekering

Een opstalverzekering dekt een eventuele schade aan alles wat écht vast zit aan een huis (de opstal) bij brand, storm, waterschade, blikseminslag en inbraak. Te denken valt daarbij aan muren, dak, laadpaal van de auto, buitenkeuken, pergola, badkamer, verlijmde vloeren, zonnepanelen, garage en/of carport.

Indien bij het kopen van een huis een hypotheek wordt verstrekt, legt de hypotheekverstrekker (veelal de bank) de plicht op de opstal te verzekeren tegen schade door brand, storm, water en aanrijding van een auto. Indien er iets met de woning gebeurt terwijl er geen opstalverzekering is afgesloten, moet de koper de namelijk de hypotheeklasten continueren.

Een opstalverzekering is dus onmisbaar. Mocht er iets gebeuren, bent u financieel (deels) uit de zorgen. Het psychologische effect van dergelijke gebeurtenissen kan zeer ingrijpend zijn. Derhalve kiezen velen er voor om inbraak (zo veel mogelijk) te voorkomen door bijv. een alarminstallatie te installereren.

Een ander belangrijk aandachtspunt aangaande een opstalverzekering is de waardestijging van de woning. Indien uw woning in waarde stijgt (te zien aan de marktontwikkelingen en de WOZ-waarde) is het belangrijk dat de waarde van uw woning conform het bedrag van uw opstalverzekering is. U loopt anders het risico dat u onderverzekerd bent!


Niet-verplichte verzekeringen

–              Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering beschermt u indien u voor een bepaalde situatie aansprakelijk wordt gehouden. Als u schade veroorzaakt en daarmee dus aansprakelijk bent, bent u, volgens de wet, verplicht deze schade te vergoeden. Gewoonlijk vergoedt een aansprakelijkheidsverzekering letselschade en zaakschade die door de verzekerde onopzettelijk wordt veroorzaakt. Financiële schade en opzettelijk veroorzaakte schade resulteren gewoonlijk niet onder deze verzekering. Bij gehuurde zaken is de schade eveneens niet gedekt. Dat geldt ook voor een schade door of met een motorvoertuig. Deze schade resulteert onder de motorrijtuigenverzekering.

Schade veroorzaken bij een ander. Een kop koffie valt op het tapijt, iets valt uit uw handen, u breekt een raam bij de buren, het kan zo maar. Via uw aansprakelijkheidsverzekering kunnen de gemaakte kosten ter vervanging, reparatie of reiniging worden verhaald.

–              Inboedelverzekering

Alle spullen in huis die niet vastzitten en dus verhuisbaar zijn, resulteren onder de inboedelverzekering. Bij bijv. diefstal, lekkage of brand wordt de schade vergoed. Het gaat echter nadrukkelijk om alle spullen die niet vastzitten. Uw keuken bijv. valt niet onder de inboedelverzekering, maar onder de opstalverzekering. Uw keukenmeubels en keukengerei vallen wél onder de inboedelverzekering. Een inboedelverzekering kent veelal een basis- en een uitgebreidere dekking. De voorwaarden en premies variëren, afhankelijk van de verzekeraar.

Mooie spullen, huisraad (alles wat los in uw huis staat), ze hebben veel geld gekost. Door bijv. inbraak, brand of storm kunnen ze verdwijnen of beschadigd raken. Dan is een inboedelverzekering een echte uitkomst en daarmee ook een echte aanrader. Met een inboedel-allriskverzekering zijn uw spullen ook verzekerd indien u zelf schade veroorzaakt.

Niet te vergeten bij een inboedelverzekering: check regelmatig of de waarde van uw inboedel conform de waarde in uw inboedelpolis is. Heeft u onlangs een (grotere) aankoop gedaan? Heeft u meubilair vervangen? Voorkom onderverzekerd zijn!

–              Aanvullende motorrijtuigenverzekering

Een standaard motorrijtuigenverzekering vergoedt niet de schade aan uw eigen motorvoertuig. Heeft u een dure auto? Overweeg dan een aanvullende verzekering. Met een beperkte cascoverzekering is uw voertuig aan de buitenkant verzekerd (storm of hagel). Met een volledige casco- of allriskverzekering is uw voertuig ook verzekerd bij schade vanwege een ongeluk.

Een aanvullende rechtsbijstandsverzekering biedt juridische hulp of advies. Dit kan interessant zijn indien u kiest voor een beperktere motorrijtuigenverzekering.

Aanvullende motorrijtuigen zijn er in vele varianten. U kunt uw mobiele apparatuur in uw auto verzekeren tegen verlies, diefstal en beschadiging. Er zijn zelfs enkele verzekeraars die een no-claimbeschermer aanbieden. Met deze verzekering kunt u elk jaar één schade veroorzaken zonder uw no-claimkorting te verlies. Let op: u gaat weliswaar niet méér premie betalen, uw schadevrije jaren dalen echter! Dat is een belangrijk gegeven mocht u van verzekeraar willen veranderen.

Daarnaast kunt u zich verzekeren tegen pech onderweg. Uw auto wordt ter plaatse gerepareerd en vervangend vervoer wordt geregeld. Er zijn vele aanbieders. Het is belangrijk de diverse voorwaarden goed te bestuderen alvorens een verzekering af te sluiten.

–              Uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering dekt de kosten (geheel of gedeeltelijk) van een begrafenis of crematie. Tijdens diens leven betaalt de verzekerde een bepaalde premie per maand. Indien de verzekerde overlijdt, wordt er een overeengekomen bedrag uitgekeerd of wordt de uitvaart in natura geregeld. Dat betekent dat de nabestaanden (veelal) niet met extra kosten geconfronteerd worden.

65plus-meevaller: uitvaartverzekeringen vergelijken!

Nog geen uitvaartverzekering. Vanaf 65 jaar kunt u die al afsluiten vanaf € 23,41 per maand. Bekijk de beste deals in onze gratis vergelijker en ontdek wat het beste bij uw situatie past.

Uitvaartverzekeringen vergelijken

–              Fietsverzekering

Uw mooie (e-)bike? Die heeft vast veel geld gekost. Ze zijn op dit moment erg aantrekkelijk voor dieven. Maar niet alleen diefstal, ook beschadigingen (aangebracht door anderen), zijn verzekerd. Een fietsverzekering dekt uw kosten ten gevolge van opgelopen schade en diefstal van uw fiets. Afhankelijk van de polis ontvangt u een nieuwe fiets of vergoeding van de kosten. U kunt een fietsverzekering met een basisdekking afsluiten, een aanvullende dekking afsluiten is ook mogelijk.

De basisdekking bestaat bij de meeste verzekeraars uit een dekking bij diefstal van uw fiets en de vaste accessoirs, schade door poging tot diefstal en juridische hulp. De aanvullende dekking geldt voor bovenstaande criteria, maar ook voor schade aan uw fiets, vandalisme, professionele pechhulp voor uw fiets en een vergoeding voor een leenfiets. Aan u de opgave de dekkingen van de verschillende verzekeraars te vergelijken en te kiezen welke dekking het best bij u past.

 • Reisverzekering

Een noodsituatie tijdens uw reis? Een reisverzekering verleent u hulp als u in een noodsituatie belandt (bijv. een ongeluk of autopech en vervangend vervoer).  Uw reisverzekering dekt (grotendeels) de financiële schade. Calamiteiten? Uw reisverzekeraar is veel 24/7 bereikbaar. Gaat u regelmatig op vakantie of enkele dagen weg? Dan is een doorlopende reisverzekering wellicht meer relevant. Deze is in verhouding goedkoper dan een tijdelijke reisverzekering, indien u minimaal drie tot vier weken per jaar op vakantie gaat. Bovendien is dat wel zo gemakkelijk: u bent altijd verzekerd!

Waar gaat uw  bestemming naartoe? Binnen Europa kunt u een Europadekking afsluiten. Belangrijk is wel eerst te controleren welke landen onder de Europadekking vallen. Gaat u naar oorden buiten Europa, dan komt de werelddekking in beeld. Bovendien vergoeden reisverzekeringen vaak ook een deel van de medische kosten die u in het buitenland maakt. Het is daarom belangrijk vooraf na te gaan hoe de medische kosten in uw vakantiebestemming zich verhouden tot de medische kosten in Nederland. Controleer daarom vooraf de polisvoorwaarden. Let op: wintersport, (diepzee)duiken en parachutespringen zijn niet altijd meeverzekerd. Ook hier is een controle van de polisvoorwaarden op zijn plaats.

–              Annuleringsverzekering

Een naaste is ernstig ziek of overlijdt. U kunt niet met vakantie gaan of u moet uw reis afbreken? De annuleringsverzekering keert uit bij overlijden of (ernstige) ziekte van de verzekerde zelf of een naast lid van de familie. Ze keert ook uit bij ontslag bij een vaste baan of omdat u gedwongen niet kunt reizen omdat u bijv. geen visum krijgt. De verschillen in de polisvoorwaarden tussen de verschillende verzekeraars zijn groot. Vooraf controleren is raadzaam!

We noemden het hierboven al: het kan gebeuren dat u uw reis moet afbreken. De meeste verzekeraars vergoeden dan uitsluitend de niet-genoten dagen.

Net als bij de reisverzekering kunt u ook hier weer kiezen voor een doorlopende annuleringsverzekering. Aan u de keuze wat u het beste past.

Een ander belangrijk aandachtspunt is: heeft u uw reis zelf samengesteld of heeft u een pakketreis geboekt? Ook daarbij kan de vergoeding per verzekeraar verschillen.

–              Rechtsbijstandsverzekering

We rekenen er niet op, maar het kan zo maar gebeuren dat u in een juridisch geschil verwikkeld raakt. Vergeet daarom de rechtsbijstandsverzekering niet. Een rechtsbijstandsverzekering is een verzekering die u bijstaat en adviseert in het rechtsverkeer. Daarin is een aantal uitsluitingen opgenomen (zie de “kleine lettertjes”). In de volksmond wordt het een verzekering genoemd die ondersteuning biedt door advocaten of juristen bij geschillen. Veelal zijn het geen advocaten of juristen die u ondersteuning bieden, maar juridisch geschoolde medewerkers die de relevante zaken behandelen.


Eventueel niet-nodige verzekeringen

Hieronder treft u een aantal verzekeringen aan, waarvan het zinvol na te denken of deze voor u nodig of onnodig zijn.

–              Aanvullende zorgverzekering

Het is raadzaam altijd naar het vergoedingenpakket te kijken en te bezien of de aard van de vergoedingen relevant is voor uw situatie. AOW.nu informeerde u daar al eerder over.

–              Ongevallen inzittendenverzekering

Nagenoeg alle autoverzekeraars bieden naast de ongevallen inzittendenverzekering (OIV) ook een schadeverzekering inzittenden (SVI) aan. De OIV keert een vast bedrag uit als de chauffeur of passagiers overlijden of geïnvalideerd raken bij een ongeval. De SVI vergoedt niet alleen de letselschade, maar ook wérkelijke schade aan spullen van álle inzittenden. Met het afsluiten van een SVI is de OIV niet meer nodig.

–              Tuinverzekering

Een buitenkeuken, een verrijdbare bbq, een mooie loungeset in de tuin, het is maar een greep uit de vele mooie zaken die we vaak in onze tuin hebben. Sommige verzekeraars bieden hiervoor een speciale tuinverzekering aan. Verzekerden weten vaak niet dat schade aan spullen in de tuin onder de inboedelverzekering (brand, schade, vandalisme) valt. Schades door weersomstandigheden vallen echter niet onder de inboedelverzekering. Wilt u zich hiertegen verzekeren? Dat kan natuurlijk met een aanvullende tuinverzekering. Misschien behoort u wel tot diegenen die bij aankomende storm hun mooie spullen binnen of afgedekt opbergen? Daarmee maakt u een tuinverzekering overbodig.

–              Verlengde productgarantie

Bij aankoop van een televisie, wasmachine en vele andere producten biedt de verkoper u vaak de mogelijkheid de garantietermijn te verlengen. Onderzoek van de Consumentenbond heeft uitgewezen dat de koper vaak betaalt voor iets waar deze, wettelijk gezien, toch al recht op heeft. En, mocht u een verzekering hebben afgesloten waarvan u later denkt dat u dat beter niet had kunnen doen, weet dan dat u altijd binnen twee weken na aankoop van het bepaalde product, de verlengde productgarantie mag annuleren.

Opzeggen of oversluiten van een verzekering, wanneer, waarom en hoe?

Wanneer en waarom een verzekering opzeggen of oversluiten?

Indien u een verzekering bij uw huidige verzekeraar opzegt en u sluit eenzelfde verzekering af bij een andere verzekeraar, spreken we van oversluiten van een verzekering. Opzeggen van een verzekering betekent dat u een niet-verplichte verzekering beëindigt en geen eenzelfde verzekering afsluit bij een andere verzekeraar.

Uw huidige situatie kan afwijken van uw eerdere situatie. De wereld en u veranderen immers! Het kan dus zijn dat bepaalde verzekeringen niet meer bij u passen, of dat de dekking niet meer conform uw huidige situatie is. Misschien betaalt u zelfs te veel premie.

Hoe een verzekering over te sluiten of op te zeggen?

Laten we beginnen met te zeggen dat u verplichte verzekeringen niet definitief kunt opzeggen. U kunt wel van verzekeraar veranderen, maar de basis-zorgverzekering bijv. blijft verplicht. Dat geldt ook voor de opstalverzekering bij een eigen woning waarop een hypotheek rust. Ook geldt het voor een motorrijtuigenverzekering, indien u in het bezit bent van een gemotoriseerd voertuig.

Niet-verplichte verzekeringen mag u altijd opzeggen. Een verzekering is persoonsgebonden. Dat betekent dat uitsluitend degene die de polis heeft afgesloten, mag opzeggen.

Een verzekering oversluiten

Enkele voorbeelden:

 • Oversluiten kan bijvoorbeeld gunstig zijn indien uw huidige verzekeraar een hogere premie hanteert dan bijv. (een) andere verzekeraar(s). Voordat u dat doet, is het belangrijk de condities goed te vergelijken.
 • Uw huidige inboedelverzekeraar vergoedt niet alles wat u belangrijk vindt (bijv. schade aan tuinmeubels bij bepaalde weersomstandigheden, zonnepanelen).
 • U heeft een verzekeraar voor de opstalverzekering en een andere verzekeraar voor de inboedelverzekering. Het is raadzaam deze verzekeringen bij dezelfde verzekeraar onder te brengen. Het voorkomt dat de ene verzekeraar meent dat de post bij de andere verzekeraar geclaimd moet worden en andersom.

Een verzekering opzeggen

Enkele voorbeelden:

 • U bent van een eigen woning naar een huurwoning verhuisd. Een opstalverzekering is daarmee niet meer nodig. Die heeft de huiseigenaar van uw huurwoning afgesloten.
 • U heeft een verzekering voor de juwelen van uzelf en/of uw partner. In de loop der jaren is een aantal van deze juwelen aan de kinderen geschonken. Dat betekent dat u oververzekerd bent. Misschien kan de verzekering wel helemaal beëindigd worden.

Opzegtermijn

De opzegtermijnen verschillen per verzekering en verzekeraar. Als u uw motorrijtuig verkoopt, kunt u de verzekering op de dag van de verkoop beëindigen. Bij een opstalverzekering geldt vaak een opzegtermijn van één maand. Veel verzekeringen bieden polissen aan met de duur van één jaar. U heeft dan vaak een opzegtermijn van drie maanden (binnen het lopende ‘polisjaar’). Indien u niets onderneemt, wordt de polis automatisch met één jaar verlengd. Het is daarom belangrijk dat u bij het afsluiten van een verzekering goed naar deze condities kijkt. En, mocht u later besluiten de verzekering te beëindigen, te voldoen aan de condities die de verzekeraar stelt. Opzeggen kan gebeuren door telefonische opzegging chatten, mailen of via het webportal van de verzekeraar. In alle geval moet u altijd eerst nog de premie betalen die u eventueel nog schuldig bent.

 

Tips bij het opzeggen

 • De datum van beëindiging van een verzekering is zeer belangrijk. Sluit uw nieuwe verzekering daarom af op de datum dat de vorige afloopt. Een verzekering opzeggen per 31 januari en een nieuwe polis afsluiten op een 1 februari, betekent dat u 31 januari niet verzekerd bent.
 • Voor het opzeggen mag u niets berekend worden. Als u zich niet houdt aan de opzegtermijn, kunt u met een boete geconfronteerd worden.
 • Maak een overzicht van de lopende verzekeringen. Het voorkomt dubbele verzekeringen of het constateren dat u verzekeringen wel wenste, maar niet daadwerkelijk afgesloten heeft. Noteer daarbij ook de data van de polis, zoals start nieuw polisjaar en opzegtermijn. Als u dan meteen ook de premie noteert, kunt u regelmatig vergelijken of overstappen naar een andere verzekeraar wenselijk is.
 • Hoe langer u schadevrij rijdt, hoe minder premie u betaalt. Mocht u het zelf niet meer weten, dan kunt u via een formulier op de website van SEPS inzage daarin krijgen.
 • Bedenk dat verzekeringen onderbrengen bij één verzekeraar een aantal voordelen kan opleveren, zoals bijv. kortingen bij een totaalpakket en één aanspreekpunt indien relevant. Daarnaast bestaan er adviseurs, die nagenoeg alle werkzaamheden van u kunnen overnemen. Zij contacteren verzekeraars indien er schade is en zijn daarmee een tussenpersoon. Vaak zijn hun diensten kosteloos. U betaalt uitsluitend de premie van uw verzekeringspakket.

Premiewijzigingen in 2024

Consumenten die meer dan gemiddeld schades declareren of hoge claims indienen, betalen meer premie voor hun woonverzekering, hun reis- of aansprakelijkheidsverzekering. Ook krijgen ze vaak te maken met een eigen risico. De verzekeraar voorkomt daarmee dat diegenen die weinig schade veroorzaken meer premie zouden moeten betalen omdat een kleine groep hoge kosten maakt. Het kan zelfs zo zijn dat de verzekeraar het contract met de verzekerde verbreekt. Deze laatste kan dan nauwelijks elders een verzekering afsluiten.

Indexatie van de premie

We worden allemaal met premieverhogingen geconfronteerd, zelfs als we geen schade hebben geclaimd. In de meeste gevallen zullen de premies in 2024 stijgen.

Oorzaken zijn o.a. corona, een hoge inflatie, stijgende loonkosten, bouw-, materiaal- en transportkosten, brandschades, meer autoschades en extreme weerstandigheden. De kosten voor het vergoeden van claims bij bijv. schade aan woningen, gebouwen en inboedel zijn dus enorm gestegen. Derhalve zijn verzekeraars genoodzaakt de premies te laten stijgen. Als ze dat namelijk niet zouden doen, bent u na een aantal jaren onderverzekerd!

Verzekeraars mogen premiebetalingen maximaal 10% laten stijgen. Indien een verzekeraar een hogere stijging hanteert, wordt de polis niet als een verlenging, maar als een nieuwe verzekering gezien. Dat betekent dat de verzekerde uitdrukkelijk om toestemming moet worden gevraagd.

De premieverhoging hoeft niet voor alle verzekeringen te gelden. Gestegen zijn in ieder geval de premies voor motorrijtuigenverzekeringen, de inboedel- en opstalverzekeringen en de rechtsbijstandsverzekeringen.

Enkele maatschappijen verhogen de premie gedurende het kalenderjaar. De eventuele premieverhoging treedt in werking bij verlenging van uw polis. De vervaldatum van uw polis vindt u op uw polis. Gedurende het contractjaar de premie verhogen kan dus niet.

Eindadvies van AOW.nu

Geen invloed kunt u uitoefenen op zaken als corona, een hoge inflatie, stijgende loonskosten enz. Wél kunt u jaarlijks uw verzekeringspakket bekijken, de vervaldata checken, overbodige verzekeringen beëindigen en uw verzekeringspremies vergelijken met andere verzekeraars. Bekijk of de verzekerde bedragen conform de realiteit zijn (bijv. nieuwe spullen gekocht, huis in waarde gestegen of verbouwd) om te voorkomen dat u onderverzekerd bent. Premie betalen is nooit fijn, het geeft echter een gerust gevoel als u weet dat u voldoende en goed verzekerd bent. En dat is immers enorm belangrijk!