Waarom gekort op AOW?

U vraagt zich wellicht af waarom er soms kortingen worden toegepast op uw AOW-uitkering. Het is een belangrijk onderwerp dat veel ouderen raakt en vragen kan oproepen. In deze tekst willen we uitleggen waarom deze kortingen plaatsvinden en wat het voor u als senior betekent. In de meeste gevallen zijn er twee redenen waarom een korting door het SVB wordt toegepast.

1. Gewoond in het buitenland

Een belangrijke reden voor korting op uw AOW-uitkering is wanneer u een periode in het buitenland heeft gewoond. Elk jaar dat u tussen uw 17e en 67e in het buitenland hebt doorgebracht, kan resulteren in een ongeveer 2% korting op uw AOW-uitkering. Het is van belang om te begrijpen hoe deze factor van invloed is op uw totale AOW-inkomen.

2. Partner krijgt ook AOW

Als u een partner heeft, kan ook dit van invloed zijn op de hoogte van uw AOW-uitkering. Het inkomen van uw partner kan meetellen bij de berekening van uw gezamenlijke inkomen, wat weer gevolgen kan hebben voor de hoogte van uw AOW. Het is belangrijk om de regels met betrekking tot het inkomen van uw partner te begrijpen en te weten hoe dit uw AOW kan beïnvloeden. De situatie die het vaakste voorkomt, is dat de ene partner eerder AOW krijgt dan de andere en dat hierdoor veranderingen plaatsvind in de AOW bedragen. Meestal vallen die samen lager uit.

Bekijk hier de AOW-bedragen

AOW nieuws

Geen korting meer bij achterstallige betalingen

In het verleden werd er ook een korting toegepast, wanneer er te weinig AOW ingelegd is geweest tijdens de werkende jaren. Dit kwam het meeste voor bij ZZP’ers en zelfstandigen die zelf verantwoordelijk zijn voor hun pensioen en andere betalingen zoals de AOW bijdrage. Een achterstallige betaling betekende een vorm van korting. Echter dit is sinds 2023 niet meer het geval.

Lees meer over deze wijziging.

Veranderingen in de wetgeving

De wet- en regelgeving met betrekking tot AOW kan in de loop der jaren veranderen. Het is essentieel om op de hoogte te blijven van deze veranderingen, aangezien ze van invloed kunnen zijn op uw AOW-uitkering. Soms worden kortingen geïmplementeerd als onderdeel van bredere beleidswijzigingen. Het bijhouden van deze ontwikkelingen is cruciaal om goed geïnformeerd te blijven over uw financiële situatie.

Mogelijke oplossingen

Het kan ontmoedigend zijn om te ontdekken dat uw AOW-uitkering wordt gekort. Er zijn echter mogelijkheden en oplossingen die u kunt overwegen. U kunt bijvoorbeeld onderzoeken of er mogelijkheden zijn om bepaalde kosten te verlagen, zodat u uw financiële situatie kunt verbeteren. Daarnaast kunt u informeren naar eventuele toeslagen waar u mogelijk recht op heeft. Ook kan het zijn dat het SVB foutjes maakt. Indien u dit vermoed, adviseren wij om contact op te nemen met het SVB.

AOW nieuws direct in uw mailbox met onze nieuwsbrief