Geen verlaging van de AOW-betaling na achterstallige premies

Via hun salaris dragen werkende Nederlanders een bijdrage af voor hun toekomstige AOW. Dit is verplicht. Meestal gebeurt deze afdracht automatisch. Incidenteel kan het echter toch gebeuren dat deze afdracht niet of slechts gedeeltelijk plaatsvindt. Dan volgt er een navordering en een eventuele boete.
Het gevolg daarvan is dat de betreffende persoon levenslang 2% minder AOW ontvangt.
Aan deze regel gaat waarschijnlijk iets veranderen. Minister Schouten heeft daartoe op 21 februari 2023 het wetsvoorstel “Afschaffing Schuldig Nalatig” bij de Tweede Kamer ingediend.

Om welke wijzigingen gaat het?

Momenteel worden 15.000 AOW’ers gekort wegens een achterstallige premiebetaling die voor hun AOW-gerechtigde leeftijd plaatsvond. Dit aantal zal waarschijnlijk toenemen. Het gaat daarbij om de volgende situaties:
  1. Reeds AOW’er. Het betreft een groep van ongeveer 15.000 personen.  Zij zullen 100% AOW ontvangen en niet langer gekort worden.
  2. Nog geen AOW’er met betalingsachterstand. Deze groep zal bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd niet gekort worden.
Waarschijnlijk zullen de wijzigingen op korte termijn ingaan. Dit betekent dat de AOW-uitgaven van overheidswege met 7,1 miljard Euro zullen stijgen.

Hoe ontstaat achterstallige premiebetaling?

Dat gebeurt veelal onbewust. Vooral zelfstandigen kunnen in een moeilijke financiële situatie geraken en moeten dan noodgedwongen kiezen welke kostenpost op dat moment voorrang heeft.
De groep, die nu nog gekort wordt, bestaat waarschijnlijk uit AOW’ers die zich in een niet riante financiële positie bevinden en waar deze aanvulling meer dan welkom is.
Bekijk meer over de AOW: