Erfrecht belasting berekenen

Bekijk hier de actuele tarieven v.w.b. erfbelasting.

Geen leuk, maar wel een belangrijk onderwerp. Bij erfenissen komen vaak twee situaties voor.

 1. De overledene heeft een testament.
 2. De overledene heeft geen testament

Indien er een testament opgemaakt is, zal de notaris de daarin vastgelegde wensen uitvoeren en de erfenis dienovereenkomstig verdelen. Indien er geen testament opgemaakt is, geldt in Nederland het erfrecht. Dit is met name bepalend voor de hoogte van de netto erfenis.

Hoe wordt de belasting bepaald:

 1. Deze is afhankelijk van de waarde van de erfenis. Deze waarde dient dus eerst vastgesteld te worden.
 2. Bezien wordt of er sprake is van een mogelijke vrijstelling. Dit is het bedrag waarover geen belasting wordt geheven.
 3. Over het dan resterende bedrag wordt belasting geheven.

De vrijstelling in 2022 voor erfenissen is:

 • Echtgenoten, geregistreerd partner of samenwonende partner: € 680.645,-
 • Kind, pleegkind of stiefkind: € 21.559,-
 • Kleinkind: € 21.559,-
 • Achterkleinkind: € 2.274,-
 • Kind met beperking: € 64.666,-
 • Ouder: € 51.053,-
 • Overige erfgenamen zoals broers en zussen: € 2.274,-

De vrijstelling in 2023 voor erfenissen is:

 • Echtgenoten, geregistreerd partner of samenwonende partner: € 723.526,-
 • Kind, pleegkind of stiefkind: € 22.918,-
 • Kleinkind: € 22.918,-
 • Kind met beperking: € 68.740,-
 • Ouder: € 54.270,-
 • Overige erfgenamen zoals broers en zussen: € 2.418,-

Belastingtarief erfrecht 2023:

Nabestaanden Ontvangen erfenis Percentage erfbelasting
Partners & kinderen € 0,- tot € 138,642,- 10%
Meer dan € 138.642,- 20%
Kleinkinderen € 0,- tot € 138,642,- 18%
Meer dan € 138.642,- 36%
Overige (broers, zussen) € 0,- tot € 138,642,- 30%
Meer dan € 138.642,- 40%

Let op: deze tarieven gelden na de vrijstelling

Voorbeeldberekeningen:

Een echtgenoot ontvangt in 2023 een erfenis van € 823.526,-. Na vrijstelling blijft hier nog € 100.000,- over waar 10% belasting over betaald moet worden = € 10.000,-
Een kleindochter ontvangt in 2023 een erfenis van 122.918,-. Na vrijstelling blijft hier nog € 100.000,- over waar 18% belasting over betaald moet worden = € 18.000,-

Heeft u vragen over Erfrecht?

Neem dan contact op met een gerenormmeerde notaris. Deze financieel specialisten kunnen u helpen met al uw vragen over dit onderwerp.