Erfrecht belasting berekenen

Geen leuk onderwerp, wel belangrijk. Bij erfenissen zijn er vaak twee situaties die voorkomen.

 1. De overledenen heeft een testament.
 2. De overledenen heeft geen testament

In het geval van testament, zal de notaris deze uitvoeren en de erfenis zo verdelen. Indien er geen testament is, is er in Nederland het erfrecht. Wat met name bepalend is voor de hoogte van de netto erfenis is de relatie tussen de nabestaande en de overledenen. Er wordt dan hier naar gekeken.

 • Partner en kinderen
 • Kleinkinderen
 • Overige erfgenamen (broer, zus, ouders)

Stappen die worden doorlopen bij bepalen van de belasting:

 1. Allereerst wordt gekeken naar de waarde van de erfenis.
 2. Dan wordt bepaald hoeveel de nabestaande in kwestie aan vrijstelling krijgt. Dit is het bedrag waarover u geen belasting hoeft te betalen.
 3. Vervolgens wordt gekeken wat er daarna overblijft en hoeveel belasting er afgedragen moet worden

De vrijstelling in 2022 voor Erfenissen is:

 • Echtgenoten, geregistreerd partner of samenwonende partner: € 680.645,-
 • Kind, pleegkind of stiefkind: € 21.559,-
 • Kleinkind: € 21.559,-
 • Achterkleinkind: € 2.274,-
 • Kind met beperking: € 64.666,-
 • Ouder: € 51.053,-
 • Overige erfgenamen zoals broers en zussen: € 2.274,-

De vrijstelling in 2023 voor Erfenissen is:

 • Echtgenoten, geregistreerd partner of samenwonende partner: € 723.526,-
 • Kind, pleegkind of stiefkind: € 22.918,-
 • Kleinkind: € 22.918,-
 • Kind met beperking: € 68.740,-
 • Ouder: € 54.270,-
 • Overige erfgenamen zoals broers en zussen: € 2.418,-

Belastingtarief erfrecht 2023:

Nabestaanden Ontvangen erfenis Percentage erfbelasting
Partners & kinderen € 0,- tot € 138,642,- 10%
Meer dan € 138.642,- 20%
Kleinkinderen € 0,- tot € 138,642,- 18%
Meer dan € 138.642,- 36%
Overige (broers, zussen) € 0,- tot € 138,642,- 30%
Meer dan € 138.642,- 40%

Belangrijk. deze tarieven gelden na de vrijstelling.

Voorbeeldberekeningen:

Een echtgenoot heeft in 2023 een erfenis van € 823.526,-. Na vrijstelling blijft hier nog € 100.000,- over waar 10% belasting over betaald moet worden = € 10.000,-
Een kleindochter heeft in 2023 een erfenis van 122.918,-. Na vrijstelling blijft hier nog € 100.000,- over waar 18% belasting over betaald moet worden = € 18.000,-

Heeft u vragen over Erfrecht?

Neem dan contact op met een gerenormeerde notaris. Deze financieel specialisten kunnen u helpen met al uw vragen over dit onderwerp.