In aanmerking komen voor zorgtoeslag 2020

Nederlands met een lager inkomen komen in aanmerking voor zorgtoeslag.? Maar wat is dit precies? Dit is een maandelijkse financiële tegemoetkoming. Dankzij die financiële tegemoetkoming kunnen ook mensen met en laag inkomen hun zorgverzekering betalen. u krijgt deze toeslag niet automatisch. Hiervoor moet een aanvraag ingediend worden bij de belastingdienst. Ook als u alleen AOW ontvangt kunt u in aanmerking komen voor zorgtoeslag en andere toeslagen.

Bedragen zorgtoeslag 2020

Er wordt verschil gemaakt tussen het soort inkomen in het huishouden.

Gezamenlijk inkomen

Gezamenlijk inkomen zorgtoeslag
Geen inkomen € 199
€ 20.000 € 199
€ 21.000 € 199
€ 22.000 € 193
€ 23.000 € 182
€ 24.000 € 170
€ 25.000 € 159
€ 26.000 € 148
€ 27.000 € 136
€ 28.000 € 125
€ 29.900 € 114
€ 30.000 € 102
€ 31.000 € 91
€ 32.000 € 80
€ 33.000 € 69
€ 34.000 € 57
€ 35.000 € 46
€ 36.000 € 35
€ 37.000 € 23
€ 38.000 € 12
€ 39.000 € 0

 

Alleenstaand

Inkomen alleenstaande zorgtoeslag
Geen inkomen € 104
€ 20.000 € 104
€ 21.000 € 104
€ 22.000 € 97
€ 23.000 € 86
€ 24.000 € 75
€ 25.000 € 63
€ 26.000 € 52
€ 27.000 € 41
€ 28.000 € 29
€ 29.000 € 18
€ 30.000 € 7
€ 31.000 € 0

Kom ik in aanmerking? Die vraag kunt u alleen beantwoorden wanneer u weet aan welke voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze financiële tegemoetkoming. Twee voorwaarden zijn het inkomen en uw vermogen. Zowel uw inkomen als uw vermogen mag niet hoger zijn dan een bepaald bedrag.

De uitbetaling van zorgtoeslag

Wanneer wordt de toeslag overgemaakt.? De Belastingdienst betaalt de zorgtoeslag uit op de twintigste van de maand. Doorgaans de toeslag voor januari 2020 op 20 december 2019 gestort op uw rekening. De zorgtoeslag voor december 2020 wordt op 20 november 2020 op uw rekening gestort.

Geld groeien tijd header 1240x300

Voorwaarden waaraan u moet voldoen

De hoogte van het inkomen

Bij het bepalen of u in aanmerking komt voor zorgtoeslag wordt er gekeken naar de hoogte van uw inkomen. Om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag mag uw inkomen niet groter zijn dan een bepaald bedrag. Bent u alleenstaande? Dan mag uw inkomen in 2020 niet groter zijn dan € 30.481. Heeft u een toeslagpartner? Dan mag uw gezamenlijk inkomen in 2020 niet hoger zijn dan € 38.945.
Wat is het inkomen eigenlijk? In 2020 is dat het totale inkomen uit box 1, 2 en 3 van het belastingjaar 2020. Dit inkomen wordt het toetsingsinkomen genoemd. Bepaalde aftrekposten kunnen uw toetsingsinkomen verlagen. Voordelen van dergelijke aftrekposten zijn de hypotheekrente, giften en specifieke zorgkosten in belastingjaar 2020. Door te kijken naar deze aftrekposten komt u wellicht toch in aanmerking voor zorgtoeslag.
Hoeveel inkomen heeft u in het jaar dat je zorgtoeslag aanvraagt? Vaak is dat nog niet precies bekend. U moet de hoogte van het inkomen dus schatten. Bij het schatten van uw inkomen kunt u gebruik maken van de rekenhulp op de website van de Belastingdienst. Aangeraden wordt om eventuele wijzigingen in uw inkomen, zoals bijvoorbeeld een wijziging na promotie, tijdig door te geven aan de Belastingdienst. Zo wordt voorkomen dat u na afloop van het jaar (een deel van) ontvangen zorgtoeslag moet terugbetalen.

De hoogte van het vermogen

Bij het bepalen of u in aanmerking komt voor zorgtoeslag wordt ook gekeken naar de hoogte van uw vermogen. Ben u een alleenstaande? Dan mag uw vermogen, zoals onder ander spaargeld, beleggingen en vakantiehuis, niet meer zijn dan €116.363. Heeft u een toeslagpartner. Dan mag het gezamenlijk vermogen niet meer zijn dan € 147.459. Bij het vermogen wordt gekeken naar het vermogen op 1 januari. Is het vermogen op 1 januari 2020 hoger dan de genoemde bedragen? Dan komt u voor heel het jaar 2020 niet in aanmerking voor zorgtoeslag. Aangeraden wordt om wijzigingen in uw vermogen na 2020, zoals bijvoorbeeld een ontvangen schenking, tijdig door te geven aan de Belastingdienst. Zo wordt voorkomen dat u na afloop van het jaar (een deel van) uw ontvangen zorgtoeslag moet terugbetalen.

Andere voorwaarden

Er wordt dan niet alleen gekeken naar uw inkomen en naar uw vermogen. U moet een Nederlandse zorgverzekering hebben. Bovendien moet u de Nederlandse nationaliteit hebben of beschikken over een geldige verblijfsvergunning.

Het aanvragen

U krijgt, zoals al eerder opgemerkt, niet automatisch zorgtoeslag. U moet de zorgtoeslag zelf aanvragen bij de Belastingdienst. Wilt u zorgtoeslag 2020 aanvragen? U kunt op elk moment in dit jaar zorgtoeslag aanvragen. Het is ook mogelijk om achteraf zorgtoeslag aan te vragen. U moet dat dan wel doen voor 1 september van het volgend jaar. Zorgtoeslag 2020 kan dus tot 1 september 2021 worden aangevraagd. Het aanvragen van zorgtoeslag doet u op de website van de Belastingdienst.

Recht op zorgtoeslag vanaf 18 jaar

Inwoners jonger dan 18 jaar krijgen geen zorgtoeslag. De persoon is immers gratis meeverzekerd met de zorgverzekering van de ouders. Vanaf 18 jaar is een inwoner niet meer gratis meeverzekerd. Er moet dus zelf een zorgverzekering afgesloten worden en dus zelf premie betaald.