Huurverlaging voor lage inkomens in 2024:

Veel AOW’ers huren een woning via sociale woningcorporaties. Ook deze huren kunnen stijgen. Soms heeft u zelfs recht op een lagere huur. Lees verder om te verifiëren of de voorwaarden voor u van toepassing zijn.

Criteria voor huurverlaging in 2024

Om voor huurverlaging in aanmerking te komen, dient u te voldoen aan de volgende criteria:

 1. u huurde vóór 1 maart 2023 een sociale huurwoning of een woonwagen bij een woningcorporatie;
 2. voor de betreffende woning of woonwagen ontving u in 2023 géén huurverlaging (naar € 575,03) voor lage inkomens;
 3. voor de betreffende woning of woonwagen betaalt u een maandelijkse kale huur van meer dan € 577,91 in 2024;
 4. u heeft nu gezamenlijk een laag inkomen.

Voor huurcontracten die ná 1 maart 2023 zijn ingegaan, kunt u geen huurverlaging voor lage inkomens aanvragen. Let op: deze huurverlaging voor lage inkomens staat los van andere redenen om huurverlaging aan te vragen.

Indien u aan de genoemde criteria voldoet, kunt u tot en met 30 december 2024 bij de woningcorporatie een huurverlaging naar € 577,91 aanvragen. U dient dit zélf te initiëren, omdat de woningcorporatie veelal niet op de hoogte is van de inkomenssituatie van alle huurders.

Inkomensgrenzen:

Uw huishouden Inkomensgrens (gezamenlijk bruto inkomen over de laatste zes maanden)
huishouden van één persoon, geen AOW € 12.420
huishouden van één persoon, met AOW € 13.215
huishouden van twee of meer personen, geen AOW € 16.185
huishouden van twee of meer personen, waarvan minstens één persoon met AOW € 17.575

Hoe vraagt u uw huurverlaging aan?

Samen met uw verzoek om huurverlaging stuurt u onderstaande documenten mee:

 1. Een door u ondertekende verklaring over uw huishouden, inclusief:
  • opgave van het aantal personen;
  • aantal inwonende kinderen;
  • leeftijden van de kinderen.
 2. Bewijzen van het bruto inkomen over de laatste zes maanden van alle bewoners (uitgezonderd inwonende kinderen tot 27 jaar):
  • salarisstroken;
  • overzicht van uw inkomen; (Erwin, of moet uitkering vervangen worden door inkomen?)
  • verklaring van een boekhouder (indien zzp’er).

Geen reactie ontvangen?

Indien u binnen drie weken geen reactie van uw woningcorporatie heeft ontvangen, neem dan contact met haar op. Als de woningcorporatie uw verzoek niet behandelt of afwijst, kunt u (tot uiterlijk negen weken na uw verzoek tot huurverlaging) contact opnemen met de Huurcommissie.

Controleer de gevolgen voor uw huurtoeslag

De woningcorporatie meldt uw huurverlaging bij de Dienst Toeslagen. Dat dient u ook te doen. Door de lagere huurprijs kan een eventuele huurtoeslag dalen. In sommige situaties echter, kunt u door een daling van uw inkomen juist recht hebben op meer huurtoeslag of zelfs het recht op huurtoeslag krijgen. Op toeslagen.nl kunt u een proefberekening maken om uw situatie te bezien.

Gratis voorbeeldbrief?

U kunt ook onze WOZ-module raadplegen, wanneer u aangeeft een huurwoning te hebben. Kunt u een gratis voorbeeld brief voor bezwaar downloaden.

Besparen op uw energiekosten?

Bekijk hier onze tips voor het besparen op energiekosten.