Vergelijking premies zorgverzekeringen 2019 t/m 2023

(update 15.11.2023)

Traditiegetrouw mogen we aan het einde van elk kalenderjaar van zorgverzekeraar veranderen. U heeft van uw huidige zorgverzekeraar een overzicht ontvangen van de te betalen maandpremie en de kosten voor eventuele aanvullende verzekeringen. Graag willen we u informeren of een overstap raadzaam is. We hebben derhalve de verzekeringsmarkt vanuit een ander perspectief onderzocht en daarbij gekeken naar de ontwikkeling van de premiebijdrage van de afgelopen vijf jaar van zeven grote zorgaanbieders. In onderstaande grafiek kunt u zien hoe hoogte van de premie zich verhoudt ten opzichte van de premie van de voorgaande jaren. Daarbij is de naturapolis de meest voorkomende polis bij AOW.

Zorgverzekering premies van natura polissen

 

Verloop zorgpremie afgelopen 5 jaar natura

N.B. Ons overzicht bevat geen verzekeraars met ontoereikende gegevens of uitsluitend aanbieders van studentenverzekeringen.

Wat valt op?

 • Zilveren Kruis, FBTO en Interpolis zitten aan de bovenkant;
 • CZ is de scherpst geprijsde zorgverzekeraar voor de naturapolis;
 • VGZ bevindt zich vaak tussen de grote aanbieders als CZ en Zilveren Kruis;
 • UnitedConsumers heeft altijd een lage premie.

In de tabel hieronder ziet u de premies voor de naturapolis

2019 2020 2021 2022 2023 2024
VGZ  €  120,95  €  119,95  €  124,45  €  132,65  €  141,95  €  146,95
Menzis  €  122,00  €  123,00  €  130,00  €  133,25  €  141,25  €  146,75
Zilveren kruis  €  126,95  €  125,45  €  128,45  €  131,45  €  138,95  €  147,45
CZ  €  124,80  €  120,95  €  129,60  €  134,50  €  138,25  €  145,85
FBTO  €  109,95  €  116,95  €  122,50  €  126,95  €  138,95  €  147,45
Interpolis  €  113,05  €  116,50  €  122,00  €  125,45  €  138,95  €  147,45
UnitedConsumers  €  108,95  €  113,95  €  118,23  €  126,02  €  132,95  €  138,95
Univé  €  120,95  €  119,95  €  124,74  €  133,00  €  142,30  €  147,30

 

Premies zorgverzekeringen voor restitutiepolissen

Indien u voor een restitutiepolis (polis met keuzevrijheid) kiest, worden alle kosten vergoed. U kiest zelf uw zorgverlener of ziekenhuis. Deze variant is daarmee dan ook de duurste van de basisverzekeringen. Onderstaande bedragen zijn de maandelijkse premiebetalingen:

Verloop zorgpremie afgelopen 5 jaar restitutie

Wat valt op?

 • Menzis en Zilveren Kruis zitten aan de bovenkant bij de restitutiepolis;
 • Opvallend is dat Menzis hier, net zoals bij de naturapolis, relatief duur is;
 • FBTO is met afstand de goedkoopste aanbieder van de restitutiepolis;
 • VGZ is van de grootste partijen de aanbieder met de scherpste prijzen;
 • CZ heeft sterk wisselende premies, soms goedkoper, maar veelal duurder.
 • UnitedConsumers heeft dit jaar een licht stijgende premie.

In de tabel hieronder ziet u de premies voor de restitutiepolis

2019 2020 2021 2022 2023 2024
VGZ  €  126,95  €  127,70  €  132,20  €  142,40  €  153,65  €  158,65
Menzis  €  125,00  €  133,00  €  140,00  €  143,75  €  152,75  €  161,75
Zilveren kruis  €  133,75  €  134,95  €  139,95  €  143,95  €  152,75  €  161,75
CZ  €  131,65  €  127,45  €  138,50  €  145,25  €  149,00  €  159,00
FBTO  €  117,50  €  122,50  €  128,50  €  132,95  €  141,95  €  153,95
UnitedConsumers  €  121,31  €  121,31  €  125,59  €  135,28  €  153,65  €  158,65
Univé  €  126,00  €  127,89  €  133,42  €  143,89  €  155,15  €  160,15

 

Eigen risico

Net als voorgaande jaren bestaat ook voor komend jaar de optie het eigen risico te verhogen. De voordelen van deze keuze zijn echter minder gunstig: door het eigen risico te verhogen, draagt u zelf de verantwoordelijkheid voor de initiële zorgkosten tot aan het door u ingestelde eigen risico. Wettelijk bedraagt het eigen risico € 385,00 per persoon. AOW-gerechtigden blijken zelden voordeel uit deze optie te halen. Daardoor is deze optie voor hen vaak onaantrekkelijk.

Zorgcontracten 2024:

Voor de start van het nieuwe contractjaar is het belangrijk te controleren of uw huidige zorgverlener een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Indien deze namelijk geen contract met uw zorgverzekeraar heeft, kan die situatie ontstaan dat u geen volledige vergoeding ontvangt (vooral bij natura- en combinatiepolissen). Wettelijk is vastgelegd dat de zorgverzekeraars hun premie voor het daaropvolgende jaar op 12 november publiekelijk maken. Helaas is die datum niet vastgelegd als deadline waarin zij moeten aangeven met welke zorgverleners zij het daaropvolgende jaar contracten overeenkomen. En dit terwijl de premies wel al vastgelegd zijn!

Zorgverzekeraars moeten duidelijk aangeven:

 1. Er is een contract. De kosten worden vergoed.
 2. Er is nog geen contract. In deze situatie worden de kosten vergoed.
 3. Er is nog geen contract. Zolang de onderhandelingen tussen de zorgverzekeraars en de zorgverleners lopen, worden de kosten vergoed. Indien er geen overeenkomst volgt, worden de kosten, vanaf het moment van het stoppen van de onderhandelingen, niet meer vergoed.
 4. Er is nog geen contract. Mogelijk wordt een deel van de kosten niet vergoed.
 5. Er is geen contract. Meestal wordt een deel van de kosten niet vergoed.

Indien er in 2023 wél een contract met de zorgverlener bestond, geldt een overgangsregeling van één jaar. Dus in 2024 worden de kosten, conform 2023, vergoed.

Weet u welke zorgverleners en welk ziekenhuis u verkiest? Hebben deze een contract met de zorgverzekeraar? Dan is een naturapolis veelal voldoende. Als u naar een zorgverlener gaat, waar de zorgverzekeraar geen contract mee heeft, betaalt u vaak een deel van de kosten. Dat geldt ook voor een budgetpolis of een combinatiepolis. De hoogte van de vergoedingen zonder contract kan verschillen per type zorgpolis en type zorgverzekeraar.

Zorgverzekering opzeggen

Wilt u uw huidige zorgverzekeraar opzeggen? Dan heeft u tot en met 31 januari van het daaropvolgende jaar de mogelijkheid een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Die gaat dan in met terugwerkende kracht tot 1 januari. Waarschijnlijk is in januari ook duidelijk welke zorgverzekeraars met welke zorgverleners een contract afsluiten. Twijfelt u of u door de medische acceptatie heen komt? Dan is het verstandig vóór 1 januari een definitieve keuze voor het komende kalenderjaar te maken.

Poliswijzigingen

De zorgpolis is één jaar geldig en kan niet tussentijds beëindigd worden. Indien de verzekeraar tijdens het lopende contractjaar een contract met een zorgverlener beëindigt, mag de verzekerde het contract wél verbreken.

Teletekst 14.11.2024: “Nog veel te weinig zorgcontracten”

De navolgende tekst troffen wij aan op Teletekst. Wij meenden dat dit informatie betreft, die u niet mag missen.

“De Consumentenbond wil dat de Nederlandse Zorgautoriteit ingrijpt bij de zorgverzekeraars. Veel verzekeraars hebben nog maar weinig contracten met ziekenhuizen, fysiotherapeuten en andere zorgaanbieders afgesloten.

Dat moeten de verzekeraars ieder jaar voor 12 november geregeld hebben, maar DSW onderhandelt  nog met 41 procent van de ziekenhuizen en VGZ zelfs  met 89.

Mensen lopen daardoor het risico dat pas na het afsluiten van hun nieuwe zorgverzekering blijkt dat ze niet bij hun vaste ziekenhuis terechtkunnen. Als de zorgautoriteit niet ingrijpt, dreigt de Consumentenbond met het treffen van juridische maatregelen.”

NOS nieuws vult aan: “Verzekeraars vragen consumenten feitelijk om blind te tekenen, want  hoe kun je een passende zorgverzekering kiezen als essentiële informatie ontbreekt?”

De Nederlandse Zorgautoriteit reageert daarop en meent dat de Consumentenbond “onnodige onrust bij verzekerden zaait” en stelt:”Verzekerden hebben de tijd tot 31 december om hun zorgverzekering eventueel op te zeggen en hebben tot 31 januari om een nieuwe verzekeraar te kiezen”.