Alle grote pensioenfondsen hadden een goed jaar!

2022 is voor de pensioenfondsen een goed jaar geweest en heeft sinds meerdere jaren weer eens geresulteerd in een verhoging van de uitkeringen per januari van 2023. De grootste stijging was te zien bij bpfBouw die zelfs een stijging van 14.52% heeft doorgevoerd. ABP deed het ook goed als tweede met een stijging van 11,96%. Tezamen met de AOW stijging zal er dus flink meer inkomen zijn voor pensionado en AOWers. Dat mag ook wel met de gestegen kosten als gevolg van de inflatie.

Zo staan de fondsen er nu voor

De grafieken laten een daling zien vanaf november, dat is logisch want op dat moment werd de uitkering verhoging ingecalculeerd. Dit is dus te verwachten. Goed is om te zien dat de stijgende lijn (hoewel lichtelijk) doorzet naar december en dat de vermogens van de fondsen dus blijven groeien. Een van de grootste redenen hiervoor is de gestegen rente, aangezien het merendeel van het pensioen veilig is belegd.

ABP

ABP december

ABP is een 20 procentpunten gezakt in november en laat een lichte stijging zien in december.

PMT

PMT november

Het fonds PMT heeft op dit moment alleen de cijfers van november gepubliceerd en laat een daling zien van 5% ongeveer. Ze zitten nog prima boven de lijn van de Nederlandse Bank.

PME

PME december

PME is in november met 10% gedaald, maar schiet alweer richting de 110%, wat goed is en knap in deze markt.

PFZW

PFZW december

PFZW heeft een daling laten zien in oktober/november van 10%, maar klimt ook alweer over de 110%.

bpfBouw

bpfBouw november

bpfBouw heeft alleen de november cijfers gepubliceerd en is met 20% gezakt. Dat komt ook door de hele forse verhoging van de uitkeringen en is dus heel erg verklaarbaar.

Verhogingen van de fondsen per 2023:

verhogingen per 1 januari

Hierboven het overzicht van de stijgingen die in 2023 in gaan. De meeste betalingen gebeuren overigens rond de 23e van de maand.