Senaat is voor behoud koppeling minimumloon en AOW

Dinsdag 5 december 2023 heeft de Eerste Kamer een resolutie aangenomen, waarin wordt bevestigd dat de koppeling van het minimumloon en de AOW onafscheidelijk verbonden blijft met het sociaal zekerheidsstelsel en het bestaansminimum. Deze resolutie werd op 11 juli ingediend door senator Van Rooijen (50PLUS) tijdens een debat over de begrotingen van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De fracties van GroenLinks-PvdA, OPNL, SGP, CDA, PVV, FVD, SP, PvdD, BBB en 50PLUS stemden vóór de resolutie, terwijl de fracties van D66, VVD, JA21, ChristenUnie en Volt tegen stemden.

Senaat voor koppeling aow en minimumloon uitspraak 500_250

De formulering van de resolutie luidt als volgt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de koppeling van de AOW en de bijstand aan het

minimumloon sinds 1980 in de wet is vastgelegd;

overwegende dat deze koppeling in de wet is vastgelegd als onderdeel

van ons sociaal denken, mede op basis van volledige overeenstemming

met werkgevers en werknemers en hun organisaties;

spreekt uit dat de koppeling van de AOW een onlosmakelijk onderdeel

blijft van ons stelsel van sociale zekerheid en bestaansminimum,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hierom is koppeling handhaven belangrijk

Het handhaven van de koppeling tussen het minimumloon en de AOW is van essentieel belang om de sociale rechtvaardigheid te waarborgen en een waardig bestaan voor gepensioneerden te waarborgen. Sinds de wettelijke verankering in 1980 heeft deze verbinding zich bewezen als een pijler van ons sociaal denken, waarbij overeenstemming is bereikt tussen werkgevers, werknemers en hun vertegenwoordigende organisaties. Het fungeert als een cruciaal mechanisme om ervoor te zorgen dat ouderen een financiële bodem hebben die in lijn is met de kosten van levensonderhoud, waardoor ze met waardigheid en financiële zekerheid hun pensioenjaren kunnen doorbrengen.

Daarnaast bevordert de koppeling tussen het minimumloon en de AOW een stabiele economische basis door het stimuleren van gelijke beloningsnormen en het minimaliseren van sociale ongelijkheid. Het is niet alleen een kwestie van sociale verantwoordelijkheid, maar ook van economisch welzijn, omdat het de koopkracht van gepensioneerden handhaaft en hen in staat stelt actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Het behouden van deze koppeling is dus niet alleen een bewuste keuze voor het welzijn van ouderen, maar ook een strategische zet om een evenwichtige en veerkrachtige samenleving te handhaven.

AOW-bedragen 2024

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de nieuwe AOW-bedragen in 2024. Ook hebben wij drie scenario’s doorgerekend, wat u netto kunt verwachten.

Klik hier voor de AOW-bedragen 2024 pagina.