Gevolgen miljoenennota voor de AOW

Geupdate op 04-10-2022

Het is weer de derde dinsdag van september geweest en op deze dag presenteert het kabinet weer de miljoenennota. De samenvatting van alle met name financiele maatregelen die er toe doen voor de komende periode en met name het jaar 2023. De volgende zaken hebben we daar nu al uit kunnen halen:

Energie prijsplafond (geupdate 04-10-2022)

Tijdens Prinsjesdag werden bedragen en maximum tarieven geroepen die nu weer iets aangescherpt zijn. In 2023 krijgt elke Nederlander hulp bij het betalen van de energierekening. In de vorm van een prijsplafond een maximumprijs voor stroom en gas tot een bepaald verbruik. Ook krijgen alle Nederlanders in november en december 2022 € 190,00 per maand energiekorting in totaal dus € 380,00 in 2022. Die door de energiemaatschappij in mindering wordt gebracht bij de rekeningen van deze maanden. Voor 2023 geldt het prijsplafond. Hieronder de verschillen:

Verbruik dat hoort bij het prijsplafond in 2023:

Energieprijsplafond prinsjesdag vs nieuwe info op verbruik

Tarief dat hoort bij het prijsplafond in 2023:

Energieprijsplafond prinsjesdag vs nieuwe info op tarief

De overheid heeft dus de verbruiken en bedragen nog fors aangepast. Met name op gebied van stroom. Waarbij het maximumtarief van € 0,40 veel schappelijker is dan de onrealistische € 0,70. Ook het ophogen van het verbruik is fijn, wel minimaal. Want 500 kilowattuur is niet heel veel.

Opsomming van de belangrijkste punten voor AOWers:

 • In november en december krijgt u € 190,00 korting op uw energierekening
 • In 2023 betaalt u over de eerste 2.900 kWh stroom maximaal € 0,40 per kWh
 • In 2023 betaalt u over de eerste 1.200 m3 gas maximaal € 1,45 per m3
 • Blijft u binnen het verbruik van het prijsplafond, dan betaalt u niet meer dan € 246,33 per maand voor energie in 2023.

AOW uitkering 2023 met 10% omhoog

De actuele AOW bedragen zijn nog niet bekend, dit komt met name doordat de fiscale doorberekening met de nieuwe regels nog niet 100% zeker zijn. Op deze pagina zullen wij die publiceren zodra ze wel bekend zijn: AOW uitkering 2024. Op dit moment is er nog geen zekerheid over bedragen. Wij hebben eerder al een inschatting gemaakt op basis van de uitgelekte aantallen en verhogingen. Hieronder de inschattingen die wij eerder hebben berekend

AOW bedragen 2023

Doorgaans zijn de definitieve bedragen eind december volledig bekend, bovenstaande berekeningen zijn dus nog steeds indicatief. Meld u aan via onze nieuwsbrief, wij sturen u bericht zodra wij meer weten over uw AOW bedragen.

Koopkracht inschattingen

Eerder werd de indruk al gewekt dat het minimumloon met 10% zal stijgen, een belangrijke ontwikkeling voor AOWers. De AOW uitkering is namelijk gekoppeld aan het minimumloon, dus wanneer die stijgt, stijgen ook de AOW bedragen. De Telegraaf heeft inschattingen gemaakt van de koopkracht, zij hebben diverse geheime stukken eerder al in handen gekregen. Hieronder de te verwachte koopkracht ontwikkelingen in 2022. Helaas komt de berekening voor gepensioneerde dit jaar flink lager en voor 2023 iets bovengemiddeld hoger. De koopkracht is het besteedbaar bedrag van een huishouden wat overblijft van het inkomen na aftrek van de vaste lasten.

Omschrijving 2022 2023
Alle huishoudens gemiddeld -6,80% 3,90%
Uitkeringsgerechtigden -1,90% 8,50%
Gepensioneerden -6,80% 4,30%
Alleenstaanden -6,70% 5,40%

Geld besparen

Koopkracht dit jaar achteruit voor iedereen

Door de fors oplopende inflatie wordt verwacht dat de koopkracht dit jaar met 6,8% gemiddeld achteruit gaat. Dit ook het percentage wat is doorberekend voor gepensioneerde en AOWers. Voor 2023 is de verwachting voor nu overigens wel dat deze licht zal stijgen. Men verwacht namelijk dat de inflatie door de rente verhoging veel minder hoog zal zijn. Er wordt zelfs van een plus van 4 procent gesproken, of dat ook echt gehaald wordt. Is nog maar afwachten.

Energiebelasting

 • De BTW verlaging zal worden ingetrokken waardoor deze van 9% terug naar 21% zal gaan.
 • De energiebelasting wordt verlaagd
 • De energietoeslag zal in 2023 wederom € 1.300,00 zijn
 • Er komt een prijsplafond voor een minimum verbruik. Er wordt een basisprijs per kWh en m3 gas worden behanteerd voor de eerste 2.900 kWh en 1.200 m3 gas. Het verbruik hierboven zal tegen het markttarief van uw contract worden afgerekend.

Conclusie: in heel veel gevallen gaan deze maatregelen de geplande verhogingen van de maandbedragen voorkomen of zelfs maandbedragen verlagen!

Zorgverzekering

 • De zorgpremie zal naar verwachting rond de 10 euro per maand duurder worden. Dit komt met name door hogere loonkosten en andere inkopen die zorgverleners moeten doen.

Zorgtoeslag

 • Waneer u zorgtoeslag krijgt, dan zal deze verhoogd worden in 2023 met € 35,- per maand naar € 154,- per maand.

Vermogensbelasting omhoog

 • Belasting op vermogen zal worden verhoogd van nu 31% naar 34%. Dat gebeurt in geleidelijke stappen in 3 jaar.

Huren

 • De huurtoeslag gaat met ongeveer € 17,- per maand omhoog
 • De huren van sociale huurwoningen gaan met gemiddeld € 57,00 /mnd omlaag voor huishoudens met een inkomen van 120% van het sociaal minimum. Dit ongeveer even hoog als de bijstandsuitkering.

Accijnsbelasting nog tot juli lager

ook de accijns op benzine en diesel omgerekend 22 cent voor benzine en 15 cent op diesel blijft tot in ieder geval 1 juli van kracht en dempt daarmee enigszins de pijn aan de pomp

65+ meevallers

Om u te steunen en helpen meer van uw AOW over te houden, hebben wij de 65+ meevallers. Acties en deals die u helpen met het besparen op diverse kosten zoals: