Oproep om hogere AOW uitkering

Ouderenbonden zoals ANBO, KBO-PCOB, de Koepel Gepensioneerden en Noom hebben opgeroepen om zo snel mogelijk reparatie middelen in te zetten om de koopkracht van AOWers te versterken. Deze groep Nederlanders krijgt namelijk enorme financiele prijsstijgingen op bijna alle fronten voor de kiezen. Boodschappen worden bijna op weekbasis duurder, energieprijzen zijn ongekend hard gestegen en ook andere kosten zoals huren, elektronische producten en naar verwachting later de zorgverzekering worden duurder. Dit creert forse financiele problemen.

Wat willen de ouderenbonden?

De bonden geven aan dat een directe versterking en dus verhoging van de AOW uitkering nodig is om ervoor te zorgen dat een grote groep Nederlanders uit de financiele problemen blijft en of niet verder daarin wegzakt. Door bijvoorbeeld de beoorde verhoging van het minimumloon van januari naar voren te halen. Dit zou resulteren in een iets hogere uitkering.

Bekijk hier de actuele AOW uitkeringsbedragen van 2022.

Dit is goed initiatief omdat:

Wanneer een grote groep Nederlanders binnen de samenleving in onverwachtse en grote financiele problemen komt, creert dat op zichzelf ook een vloedgolf aan vervolg problemen. Zoals betalingsachterstanden, mentale en fysieke klachten en dus hogere zorgkosten, meer frustratie in de samenleving en onnodige stress. Zaken waarvan we weten dat ze belangrijk zijn en indien ze uit de hand lopen, heel veel meer geld gaan kosten dan de oplossing die nu gevraagd wordt door de bonden. De investeringen in een hogere uitkering zijn hoog, maar de gevolgschade daarna nog veel hoger. Op de lange termijn dus de meest efficiente oplossing en het helpt hen die jaren lang Nederland opgebouwd hebben tot wat het nu is.

Geld groeien tijd header 1240x300