Net na de jaarwisseling werd bekend dat het kabinet de koppeling van de AOW met het minimumloon wil ontkoppelen. Voor veel AOWers een lastig onderwerp en daar willen we graag meer en duidelijkere uitleg over geven.

Hoe zit de koppeling AOW met minimumloon?

Al jaren zijn in Nederland de bedragen die het SVB aan AOW uitkering betaald gekoppeld met het minimumloon dat in Nederland geldt. Dit betekent dat wanneer het minimumloon stijgt, de AOW evenredig meestijgt. Destijds is dit gedaan, omdat de AOW een basis inkomen is en dit logischerwijs ook mee moet stijgen met minimum loonontwikkelingen. Doe je dit niet, dan ontstaat er een potentieel koopkracht gat en veel ongelijkheid in de samenleving. Dit laatste staat nu wel op het spel.

Over de AOW

In Nederland zijn er ongeveer 2.100.000 Nederlanders die maandelijks een AOW uitkering krijgen. Daarvan heeft ruim 90% een vorm van aanvullend pensioen, ofwel meer dan de AOW uitkering. Een bijna 200.000 Nederlanders heeft dat dus niet en zal mogelijk financieel in de knel komen bij de voorgestelde ontkoppeling. Dit betekent namelijk dat de stijging anders bepaald wordt en hoogstwaarschijnlijk lager uit valt. Dit terwijl de inflatie, dat is de stijging van consumentenprijzen dit jaar flink hoger ligt. Brandstof, Stroom en gas is fors duurder en hoge energieprijzen werken door in andere producten, om de simpele reden dat alles energie kost om te vervoeren/maken/verkopen. Deze kosten worden na verloop van tijd doorberekend in hogere verkoopprijzen.

Waarom is de ontkoppeling geen goed idee?

De AOW is een basis inkomen voor een grote groep Nederlanders. Wanneer de prijzen harder stijgen dan het inkomen, ontstaat er ongelijkheid, ontevredenheid en onzekerheid in de samenleving. Dit kan bij lang aanblijven een domino effect creeren in de samenleving. AOWers die een klein pensioen hebben komen financieel sneller in de knel, in de problemen. Terwijl ze op hun leeftijd weinig mogelijkheden hebben om meer inkomen te vergaren. De kwetsbare worden daardoor hard geraakt en moeten beschermd worden. Op de lange termijn voorkomt dat andere problemen, die ook nog eens voor de samenleving veel duurder op te lossen zijn. Het engelse gezegde: Penny wise, pound foolish! Is hier zeker van toepassing. De winst is klein, de lange termijn schade enorm. Vandaar ons standpunt dit is een slecht idee. Diverse instanties hebben al protest aangetekend en zetten het kabinet onder druk om met oplossingen te komen en/of om deze voorgenomen maatregel terug te draaien.


Wat zijn de verwachtingen?

Premier Rutte heeft vandaag (19-01-2022) in het kamer debat over de loskoppeling aangegeven dat hij niet wil toezeggen dat de koppeling ongedaan gaat worden. Hij benaderdrukt ook dat het voor nu ook om een tijdelijke ontkoppeling gaat. De AOWer kan daar overigens ook weinig zekerheid uit halen. Het kwartje van kok, dat inmiddels in onze brandstofprijzen als vorm van belasting zit. Was ook bedoeld als tijdelijke maatregelen. Deze belasting hebben we al sinds 1991 dus van tijdelijk is geen sprake meer. Terug naar de ontkoppeling, de verwachtingen zijn dus dat de ontkoppeling doorgang vindt, wel wordt aangekondigd om Nederlanders met een klein inkomen. Op andere manieren te steunen en daarmee de koopkracht te “repareren”. Helaas ook allemaal vage begrippen, waar een AOWer geen zekerheid uit haalt. De kans dat de ontkoppeling door gaat, is dus klein. De mate van overige steun is nog onduidelijk. Hopelijk wordt hier in de komende weken meer duidelijkheid over gegeven door het nieuwe kabinet.

65+ meevaller: 2 gratis puzzelboeken?

In deze koude en donkere dagen willen we u graag iets leuks aanbieden. Samen met PuzzelBrein hebben we een unieke actie bedacht alleen beschikbaar via onze website. U kunt 2 puzzelboeken proberen ter waarde van 25,00 euro, zonder verzendkosten en u mag daarna zelf bepalen of u meer wilt bestellen. Klik hieronder voor meer informatie.

2 gratis puzzelboeken

 

Meer weten over AOW? Kijk hier voor informatie over:

AOW bedragen 2022
AOW uitbetaal dagen
Overige AOW informatie