Loonheffingskorting voor AOW’ers vanaf 2024

AOW-gerechtigden krijgen vanaf 2024 de mogelijkheid de alleenstaande-ouderenkorting toe te passen, naast die van de Sociale Verzekerings Bank (SVB). Deze verandering vraagt enkele aanpassingen aangaande administratieve procedures. Graag informeren we u hierover. Dit artikel is echter uitsluitend van toepassing indien u betaalde arbeid verricht ná het bereiken van uw AOW-gerechtigde leeftijd. Loonheffingskorting toepassen betekent dat u belastingvoordeel eerder krijgt. Indien u geen loonheffingskorting toepast krijgt u dit terug bij uw inkomstenbelasting, dat is meestal een half jaar later.

Loonheffingskorting bij dienstverband

Uw werkgever zal informeren of u wenst dat de loonheffingskorting op uw salaris wordt toegepast. Houd er rekening mee dat deze korting slechts bij één werkgever kan worden toegepast. Vervolgens wordt uw keuze opgenomen in de loonadministratie. De Belastingdienst stelt geen specifieke eisen aan de vorm waarin deze gegevens worden vastgelegd. Uw keuze dient echter wel van uw handtekening voorzien te zijn.

Alleenstaande-ouderenkorting via werkgever

In 2024 wordt aan de verplichte gegevens voor loonheffingen een extra vraag toegevoegd: de mogelijkheid voor uw werkgever om ook de alleenstaande-ouderenkorting te verrekenen. Voorheen lag deze bevoegdheid uitsluitend bij de SVB, verantwoordelijk voor de uitbetaling van AOW-uitkeringen.

Keuzevrijheid vanaf 2024

Vanaf 2024 heeft u de vrijheid te kiezen of u de loonheffingskorting, inclusief de alleenstaande-ouderenkorting door uw werkgever wilt laten toepassen in plaats van door de SVB. Zorg ervoor dat het opgaveformulier voor 2024 deze keuzemogelijkheid biedt.

Aanpassingen in loonbelastingtabellen 2024

Ter ondersteuning van deze wijziging worden de loonbelastingtabellen voor 2024 uitgebreid met twee extra kolommen. Eén kolom voor de inhouding van loonbelasting/premie volksververzekering, inclusief verrekening van de alleenstaande-ouderenkorting. De tweede kolom voor het bijbehorende bedrag van de verrekende arbeidskorting.

Meer over AOW en arbeid