Zojuist is bekend geworden dat de levensverwachting voor de komende jaren ofwel de gemiddelde leeftijd die Nederlanders bereiken tot ze overlijden is bijgesteld. Bij Nederlanders die nu 65 zijn wordt deze met een half jaar naar beneden bijgesteld en bij Nederlanders die jonger zijn zelfs een jaar. Maar wat betekent dit nu?

Levensverwachting en gevolgen voor uw AOW

De stijging van de AOW leeftijd is gekoppeld aan de levensverwachting, wanneer deze dus bijgesteld wordt is de kans groot dat de AOW leeftijd wordt bevroren en dus een lange poos net meer gaat stijgen. Dit omdat er naar verwachting minder geld via AOW uitgekeerd hoeft te worden. Of dit ook effect heeft op de hoogte van de AOW is lastig in te schatten, daarvoor is de miljoenen nota op prinsjesdag een veel beter peilmoment.

Gevolgen voor pensioenen

Wanneer u naast AOW ook een aanvullend pensioen heeft, kan dit wel goed nieuws zijn. De pensioenfondsen hoeven namelijk naar verwachting dus minder in kas te hebben om de pensioenen te betalen een pensioenkorting kan dan uitgesteld worden. Deze gegevens zijn wel nieuw en nog niet meegenomen in recente cijfers van pensioenfondsen, dat zal naar verwachting pas in 2021 op zijn vroegst kenbaar worden gemaakt.