Kamer streeft naar spoedige afschaffing eigen risico zorgverzekering

De nieuwe Tweede Kamer heeft de wens uitgesproken om zo snel mogelijk af te stappen van het eigen risico bij de ziektekostenverzekering. Een motie, ingediend door de SP en de Partij voor de Dieren, waarin deze wens wordt geuit, heeft steun gekregen van een meerderheid. Volgens de partijen vormt het verplichte eigen risico van 385 euro per jaar voor een op de vier Nederlanders een reden om zorg te vermijden. Dit is een probleem dat volgens de fractieleiders Jimmy Dijk en Esther Ouwehand niet kan wachten tot er een nieuw kabinet is.

Tweede motie niet gelukt

Een tweede motie van hetzelfde tweetal, gericht op het regelen van de afschaffing van het eigen risico in de voorjaarsnota van 2024, heeft het niet gehaald. Het is nog maar de vraag of het voorstel daadwerkelijk wordt uitgevoerd, omdat het geen rechtstreekse oproep aan het demissionaire kabinet betreft.

Oorsprong van het eigen risico bij de zorgverzekering

De oorsprong van het eigen risico in de zorgverzekeringen gaat terug tot het jaar 2008, toen het werd geïntroduceerd als een maatregel om de stijgende kosten in de gezondheidszorg te beheersen. Destijds werd beargumenteerd dat het eigen risico zou bijdragen aan het bevorderen van kostenbewustzijn onder verzekerden en het ontmoedigen van onnodig zorggebruik. Sindsdien heeft het echter ook kritiek gekregen, met zorgen over de impact ervan op bepaalde groepen, waaronder senioren. Het debat over de afschaffing ervan weerspiegelt de voortdurende discussie over de balans tussen toegang tot zorg en het beheersen van zorgkosten in Nederland.

Wat valt onder het eigen risico?

Het eigen risico in de Nederlandse zorgverzekering dekt verschillende medische kosten die een verzekerde maakt voordat de verzekeraar vergoedingen begint te verstrekken. Momenteel bedraagt het verplichte eigen risico 385 euro per jaar. Onder dit eigen risico vallen onder andere ziekenhuisopnames, medicijnen, specialistische zorg, laboratoriumonderzoek en paramedische zorg, zoals fysiotherapie. Het eigen risico is niet van toepassing op huisartsbezoeken en preventieve zorgkosten. Verzekerden dienen deze kosten zelf te dragen totdat het eigen risico is bereikt, waarna de zorgverzekeraar de verdere kosten op zich neemt. De discussie over het behoud of de afschaffing van het eigen risico blijft een belangrijk onderwerp binnen het Nederlandse gezondheidszorgdebat.