IOAOW verlaging nog steeds op tafel

Eind vorig jaar is de 1e kamer met tegenzin akkoord gegaan met een voorstel van het kabinet om de IOAOW te verlagen van € 26,38 per maand naar € 5,00 per maand. Dat betekent dat elke AOWer er € 21,38 op achteruit gaat. Dit staat los van de verhoging van de AOW per 1 januari. De 1e kamer heeft nog wel een poging gedaan om het kabinet de financiering vanuit een andere hoek te laten doen. Echter elke dag dat we dichter bij 23 januari komen, de eerst volgende AOW betaling wordt die kans kleiner. Dit zou namelijk door het SVB doorgevoerd moeten worden voor de betaling. Er is echter nog meer nieuws door ons gevonden rond dit onderwerp en wel twee belangrijke punten.

  1. Er is een motie aangenomen die die het kabinet oproept om de verlaging van de IOAOW uiterlijk in 2025 terug te draaien.
  2. Een meerderheid heeft ingestemd met een verlaging voor nu, maar wil toch dat deze per 1 juli wordt teruggedraaid

Hieronder de berekening van het verschil van AOW bedragen met en zonder verlaging van de IOAOW

IOAOW verlaging verschil

Op jaarbasis zou dit elke AOWer € 256,56 aan netto AOW schelen.

Onze inschatting

De kans dat de verlaging in januari nog wordt teruggedraaid achten wij zeer onwaarschijnlijk. De kans dat de IOAOW later toch weer verhoogd schatten wij hoger in. Dit heeft te maken met de druk die op het kabinet wordt uitgeoefend en de tijd die het SVB en andere instanties nodig hebben om deze maatregel door te voeren. Alle Ouderenbonden waren zeer ontstemd door deze truc om de AOW verhoging te bekostigen, wat in feite een sigaar uit eigen doos betreft. Ook diverse politieke partijen waren verrast en hebben schoorvoetend akkoord gegeven, maar daarmee is de stijd nog niet gestreden. Wij houden deze ontwikkelingen nauwlettend voor u in de gaten.