Er zijn de laatste tijd vele discussies gaande hoe we ons pensioen betaaldbaar moeten houden en daarmee ook de AOW. AOW is namelijk de eerste pijler van het pensioen. Iedere Nederlander heeft hier recht op bij het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd. Maar wanneer deze gaat uitkeren is nu afhankelijk van de levensverwachting. Maar wat nu als we dit niet meer gaan doen.

AOW pensioen

Gevolgen volgens minister

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken geeft aan dat dit zeker wel mogelijk is, maar ook behoorlijke consessies met zich mee brengt. Als voorbeeld wordt in een interview in de Telegraaf genoemd dat wanneer de AOW leeftijd bevroren wordt op 66 jaar, de premies voor AOW voor iedereen fors zullen stijgen en de uitkering van de AOW of naar beneden bijgesteld moeten worden of gefinancieerd moeten worden uit andere potjes. Vooralsnog blijft het huidige model gehandhaafd.

5 misverstanden rondom pensioen

De Telegraaf legt in onderstaande video 5 veel voorkomende misverstanden uit.

Hoe hoog is de kans op bevriezing AOW?

Met het huidige kabinet zeer klein, het kabinet wil de rekening niet volledig bij 1 groep neerleggen en beseft zich dat aanpassingen in het gehele pensioenstelsel nodig is, om het betaalbaar en zo comfortabel mogelijk te houden. Wat eerder tot de mogelijkheden behoort is dat berekeningen van de levensverwachtingen mogelijk te hoog ingeschat zijn, waardoor de snelheid van de stijging van de AOW leeftijd verlaagd kan worden. Na 2022 gaat de AOW leeftijd namelijk elk jaar met 3 maanden omhoog. Dat kan veel te hoog ingeschat zijn.