Daar waar de pensioenen al lang tijd niet meer gestegen zijn, doet de AOW uitkering dat al jaren wel. Het onderzoeksbureau van ABN Amro ontdekte namelijk dat deze uitgaven voor de staat volgend jaar met wel 8,5% zullen toenemen en dat is de hoogste stijging in 20 jaar tijd.

Hoogste stijging AOW in 20 jaar

De voornaamste reden van deze opvallende stijging is de stijging van het minimumloon. De AOW is hier namelijk deels gekoppeld aan. Als deze stijgen dan stijgt de AOW mee. Ook wordt de algemene heffingskorting verhoogd in 2020 en deze som samen maakt de stijging compleet.

En de pensioenuitkeringen dan?

Mensen met een pensioen zien al jaren een gelijkblijvende uitkering. Althans de meeste, dat komt omdat de dekkingsgraden er nog steeds niet rooskleurig voor staan. De voornaamste reden hiervoor is de zeer lage rente, dat zorgt ervoor dat een groot deel van het pensioengeld niet stijgt in waarde. Terwijl het deel dat belegd wordt niet hard genoeg stijgt om de rest omhoog te trekken. Nederlands lijkt ook wel het enige land te zijn met dit probleem binnen de Europese Unie, de meeste lidstaten zijn blij met de huidige rente stand omdat dit de economiesche groei blijft aanjagen. Geld lenen is goedkoop en daaruit komen dan ook makkelijkere investeringen.

Tips voor meer koopkracht!

Om de koopkracht te verhogen is het belangrijk goed te kijken naar de vaste lasten die elke maand betaald worden. Mogelijk kunnen deze goedkoper, zoals de energierekening, zorgverzekering, autoverzekering, abonnementen, leningen en nu zelfs hypotheken. Minder uitgave, verhoogt het besteedbaar inkomen.

aow-logo voor site