Eerste kamer is tegen de ontkoppeling van de AOW

De eerste kamer heeft een aantal moties bekeken en 1 daarvan was een motie om de geplande ontkoppeling van de AOW tegen te gaan. Hier heeft de eerste kamer dus mee ingestemd.

Wat is er aan de hand?

Vele jaren is de AOW uitkering gekoppeld geweest aan het Nederlandse Minimumloon. Dit betekent dat wanneer het minimumloon stijgt, de AOW evenredig meestijgt. Het kabinet is echter van plan deze koppeling te doorbreken. Hierdoor zou het minimumloon op termijn met 7,5 procent stijgen, maar de AOW bedragen niet. Iets wat bij vele niet in goede aarde viel. De verwachte financiële besparing hiermee is geschat op zo’n 3 miljard. Wij verwachten echter dat de schade veel groter is dan die besparing, omdat de koopkracht van vele ouderen al ongekend onder druk staat. Dit zou zelfs al op korte termijn voor problemen kunnen zorgen. Dit terwijl ouderen veel moeilijker hun inkomen kunnen vergroten dan Nederlanders die nog niet met AOW zijn. Politiekepartijen zoals PVDA, SP, GroenLinks en 50Plus zijn grote tegenstanders van de ontkoppeling.

Wat betekent dit?

Opzich is er nog niets officieel besloten en ook niet afgeketst. Het is een waarschuwing terug naar het kabinet om nog beter te kijken naar de voorgenomen plannen. Het kabinet heeft al aangegeven te willen kijken naar reparatie maatregelen om de koopkracht van de ouderen die het het minst breed hebben te repareren. Tot op heden is dit alleen een belofte en nog niet onderbouwd met hoe ze dit willen doen.


Meer weten over:

Wat verwachten wij?

Het lijkt erop dat de druk op het kabinet steeds groter wordt. De berichtgeving wordt steeds duidelijker dat het een heel slecht idee is en mogelijk zelfs meer kost dan dat het oplevert. Het schaad een kwetsbare groep in onze samenleving, die ook al een enorme inflatie te verwerken heeft. Zoals hogere energiekosten, duurdere boodschappen en brandstofkosten. Wij hopen dat het kabinet luistert en nadenkt over de gevolgen. Het klinkt voor ons als een heel slecht idee. Zoals we al eerder hebben aangegeven.

 

pensioen