Een compromis is in de maak binnen het pensioenoverleg, want een diepgekoesterde wens van de vakbonden van zware beroepen lijkt erdoor te komen. De drie voorzitters van de werkgeversverenigingen VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland geven aan dat Nederland toe moet naar een lijst met zware beroepen. Iedereen die werkt of gewerkt heeft in deze sectoren kan in aanmerking komen voor vervroegd AOW.

Waarom vervroegd AOW?

Mensen met zware beroepen, stoppen vaak eerder met werken. Dat maakt de brug naar het volledige pensioen enorm groot. Want iemand die op 55 jarige leeftijd niet meer kan werken als gevolg van een zwaar beroep, moet lang wachten tot zijn/haar pensioen uitkering begint. Dit pensioen is vaak opgebouwd uit het aanvullend pensioen, dat deel dat via de werkgever wordt opgebouwd en de AOW. Deze keert uit wanneer de persoon de AOW gerechtigde leeftijd bereikt heeft. Doorgaans moeten mensen die nu nog geen AOW ontvangen wachten tot hun 67 levensjaar. Iets wat voor mensen met een zwaar beroep, erg lang is.

 

AOW nieuws

Wie betaalt de rekening?

Een voorstel van de werkgevers is met name de rekening te leggen bij de het kabinet. Zij vinden dat het kabinet geld moet vrijmaken en uitzonderingen moet maken zodat mensen met een zwaar beroep eerder AOW krijgen. Dit verkleint de kloof en geeft hen extra lucht nadat ze gestopt zijn met werken. In Oostenrijk hebben ze al een derdgelijk systeem en maken ze al uitzonderingen voor mensen met zware beroepen. Het is dus mogelijk aldus de werkgevers. Indien deze regeling wordt doorgevoerd, zal dat betekenen dat dit geld uit het bestaande systeem moet komen. De AOW pot kan meer gevuld worden, of de totale uitkeringen versoberd worden om het te betalen.

Heb ik een zwaar beroep?

Volgens de regels in Oostenrijk moet iemand voldoen aan onderstaande voorwaarden:

  • werk in ploegendienst als er minstens 6 uur wordt gewerkt tussen 22 uur en 6 uur
  • werk in hitte, zoals in hoogovens en gieterijen
  • werk in kou bij een temperatuur onder -21 graden of als er wisselend in koelruimtes en warme ruimtes wordt gewerkt
  • werk onder chemische of fysieke omstandigheden, zoals gebruik van hevig vibrerende werktuigen, machines en voertuigen, minstens 4 uur een ademluchttoestel (bijvoorbeeld brandweer) of minstens 2 uur een duikuitrusting gebruiken of bij inhaleren van schadelijke stoffen
  • zwaar lichamelijk werk waarbij in acht uur tijd door mannen minstens 2000 kilocalorieën wordt verbruikt en door vrouwen minstens 1400 kilocalorieën. In Oostenrijk is er een lijst van 182 beroepen zoals lassers, bouwvakkers, dakdekkers, tegelzetters, metaalarbeiders
  • verzorging en verpleging van zieken, gehandicapten en stervensbegeleiding

Wanneer mensen minimaal 10 jaar in deze omstandigheden gewerkt hebben, voldoen ze aan de criteria voor additionele voordelen. Zoals het eerder met pensioen mogen gaan. In hoeverre dit model ook in

%%title%% . Volgt Nederland het Oostenrijks model?

Eerder stoppen met werken, wanneer men in het werkleven zwaar werk gedaan heeft? Wordt dit een optie en aanpassing op het huidige AOW model?Nederland toegepast gaat worden, wordt op dit moment onderzocht. Het zou namelijk de impasse van het pensioenakkoord kunnen doorbreken.