Doorbetaling bij ziekte AOWers daalt naar 6 weken

De wet: Werken na AOW-gerechtigde leeftijd is aangepast. De loondoorbetaling daalt van 13 weken naar 6 weken wanneer de AOWer ziek raakt. De maatregel wordt naar verluid doorgevoerd om de kansen van arbeid voor deze AOWers te vergroten. Immers, minder verplichtingen voor de werkgever, betekent minder risico. Het was overigens al de bedoeling deze wet in 2021 in te voeren, maar dat is door uitvoerbaarheid problemen niet gebeurt.

Arbeidskansen voor AOWers

Een onderzoek gedaan in 2020 waarbij werkgevers de keuze hadden om een 22 jarige, een 58 jarige of 67 jarige kandidaat te kiezen wees uit dat wanneer er lang doorbetaald moet worden bij ziekte de arbeidskansen van AOWers zeer laag zijn (3%), deze zouden echter stijgen naar (11%) wanneer de doorbetaling slechts 6 weken hoeft te duren. Er is immers een kleiner risico voor de werkgever in dit geval.

Is het eerlijk?

Dit is een lastige vraag, want onderzoek wijst uit dat de arbeidskansen flink hoger worden voor AOWers, echter bij ziekte is er vaak iets aan de hand en om dan slechts 6 weken doorbetaling te krijgen voelt heel mager. Vooral omdat een niet AOWers tot wel 104 weken kan krijgen. Rekenkundig lijkt dit een goede keuze, echter in de situaties dat deze regeling in werking treed richt het financieel ook nog eens extra schade aan, juist op de momenten waarop de hulp hard nodig is. Het voelt dus onrechtvaardig en erg makkelijk om deze regeling zo aan te passen. Ook moet nog maar blijken dat de kansen echt toenemen, want van 13 weken naar 6 weken is voor een middel tot grote werkgever in financieel verschil een schijntje. Wij denken dan ook niet dat dit een heel goed idee is.


Welke AOWers kiezen voor dit lange dienstverband?

AOWers van tegenwoordig zijn robuust, vol levenservaring en praktijkervaring en sterk in het overdragen van deze kennis. Voor veel organisaties dus een bron van zekerheid en vastigheid. In de meeste gevallen van doorwerken werkt de AOWer door bij het bedrijf waar hij/zij al zat voordat de AOW gerechtigde leeftijd bereikt was.

Over deze wet

De Wet Werken na AOW-gerechtigde leeftijd stamt uit het jaar 2016, hierin werden rechten voor AOWers benoemd die ervoor kiezen om na de AOW gerechtigde leeftijd door te werken. Met als doel, hen te beschermen en meer kansen te geven wanneer ze daarvoor kiezen.


Meer over AOW