Recent hebben we de pagina met de AOW betaaldagen voor 2021 bijgewerkt. De meeste dagen zijn gelijk gebleven de data in 2020. Doorgaans krijgt u tussen de 21e en 24e van de maand uw AOW op uw rekening gestort.

Bekijk hier de AOW betaaldagen 

Wat verandert er in 2021?

Het komend jaar zal de AOW zoals we nu kunnen inschatten licht omhoog bijgesteld worden. De verwachting is dat half december de definitieve bedragen bekend gemaakt worden door het SVB. De AOW leeftijd. Ofwel de leeftijd waarop Nederlanders AOW uitbetaald krijgen zal niet verder doorstijgen. Dit komt met name omdat de levensverwachting ook wat is gestabiliseerd en niet doorstijgt. De AOW leeftijd is hier namelijk aan gekoppeld.

Pensioenen onder druk

Door de huidige corona crisis zijn een aantal grote Nederlandse pensioenfondsen flink onder druk komen staan. PFZW en ABP de twee grootse hebben recent nog bekend gemaakt de pensioen inleg te gaan verhogen en dat er een verhoogd risico is dat de uitkeringen naar beneden bijgesteld moeten worden. De grootste reden hiervoor is de zeer lage rente en de tegenvallende beleggingen van 2021, deze zijn dan weer direct terug te herleiden naar de beurscrash die in februari te zien was ivm de uitbraak van Corona in de hele wereld.

De fondsen moeten namelijk minimaal 90% van hun betalingsverplichtingen in kas hebben voor het einde van het jaar. Zowel PFZW als ook ABP kunnen dat op dit moment niet, ze zitten hier een aantal procentjes onder. De vraag is echter of ze dit in december nog kunnen goedmaken. Indien ze op 1 januari onder de 90% zitten, zal de uitkering van alle deelnemers naar beneden gecorrigeerd worden. Dat zou een flinke klap zijn voor miljoenen Nederlanders. Hun koopkracht zal hier direct door geraakt worden.

Geld groeien header 1240x300