Ons stelsel, waarvan we onze oude dag moeten betalen, bestaat uit drie pijlers: de AOW, de aanvullende pensioenopbouw via de werkgever én de vrijwillige pensioenvoorziening. De AOW vormt de basis. Iedereen die in Nederland woont of werkt is hier automatisch voor verzekerd. Per jaar dat u hiervoor verzekerd bent, bouwt u 2 procent op. Na vijftig jaar is de AOW dus volledig opgebouwd. De hoogte hiervan hangt af van het feit of u alleen woont of met iemand samen. De maximale AOW voor een alleenstaande ligt momenteel op 1.158,22 euro netto per maand. Het moment van uitbetalen hangt af van de AOW-leeftijd. Deze gaat nog weleens omhoog, omdat we steeds ouder worden én omdat de samenstelling van de bevolking verandert. De groep Nederlanders die werkt wordt relatief steeds kleiner, terwijl de gepensioneerde groep steeds groter wordt.  Met het pensioenakkoord wordt de komende twee jaar de leeftijd bevroren op 66 jaar en 4 maanden, daarna stijgt die in stapjes naar 67 in 2024 . Daarna stijgt de AOW-leeftijd nog wel mee als ook de levensverwachting omhooggaat, maar minder hard dan nu nog in de wet staat: met acht in plaats van twaalf maanden per gewonnen levensjaar.

Zo verhoogt u uw koopkracht

Om de koopkracht te verhogen is het belangrijk goed te kijken naar de vaste lasten die elke maand betaald worden. Mogelijk kunnen deze goedkoper, zoals de energierekening, de zorgverzekering, de autoverzekering, de abonnementen, de leningen en nu zelfs de hypotheken. Hierom bestaan er steeds meer sites waarop u deze uitgaven met elkaar kunt vergelijken. Zo is verspilling ook een aandachtspunt in een tijd van overdaad en overconsumptie. Minder uitgave, verhoogt het besteedbaar inkomen. Op de website van het Nibud vindt u informatie over de kosten van levensonderhoud na uw pensioen en tips om kosten te besparen. Er is ook een test beschikbaar om inzicht te krijgen of u na pensionering voldoende inkomen heeft om de dingen te (blijven) doen die u wilt. Met deze test ziet u snel of u goed bent voorbereid. En u krijgt direct tips.

Met pensioen gaan

In het buitenland met pensioen gaan

Weet waar u recht op heeft

De AOW-uitkering gaat jaarlijks weliswaar iets omhoog. Maar dat plusje valt weg tegen lastenverzwaringen. De volgende stap is werken aan een oplossing, zoals meer gebruikmaken van bestaande regelingen en toeslagen. Maar veel ouderen weten niet waar zij recht op hebben. Daar moeten we wellicht meer aandacht aan besteden. Hulpverleners van deze doelgroep vinden het wel vaak lastig om hulp te bieden. Veel mensen in deze doelgroep komen er nauwelijks voor uit dat zij financiële problemen hebben. Zij houden zich binnenskamers in afzondering. Een oplossing ligt dus ook in het meer bespreekbaar maken van dit probleem en hoe ouderen comfortabeler en gemakkelijker kunnen leven met een AOW. Dit zou ook helpen om het AOW debat meer landelijk op de agenda te krijgen. Comfortabel leven met slechts een AOW is en blijft een uitdaging. Er bestaan echter wel meerdere mogelijkheden om naast de AOW, geld beschikbaar te hebben. Daarnaast lijkt de oplossing ook sterk te liggen in het verminderen van uitgaven door bewuster na te denken over vaste lasten.