Belastingaangifte 2023

De komende periode staat weer in het teken van de jaarlijkse belastingaangifte. De gegevens die daarin vermeld staan, bepalen namelijk of u belasting moet betalen of belasting terugkrijgt. Dit is ook voor AOW’ers belangrijk. Aangifte voor de inkomstenbelasting moet voor 1 mei gedaan zijn.

Wat is loonheffing?

Elke instantie waarvan u een uitkering ontvangt, houdt belasting in op het bedrag dat deze instantie aan u betaalt. Deze belasting heet loonheffing. Naarmate uw inkomen hoger is, neemt ook het bedrag van de loonheffing toe. Via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ontvangt u uw AOW. Ook de SVB houdt maandelijks loonheffing in op uw AOW. Deze wordt voor u automatisch ingevuld bij de inkomstenbelasting.

Let op: de SVB houdt altijd rekening met de loonheffingskortng. Andere instanties doen dat uitsluitend op uw verzoek.

Specifieke zorgkosten

Dit is de verzamelnaam voor diverse ziektekosten en kosten die daarmee samenhangen.

Indien u uitsluitend een AOW-uitkering ontvangt of een AOW-uitkering met een klein pensioen, krijgt u misschien geld terug als u in aanmerking komt voor aftrek vanwege specifieke zorgkosten. Op uw aangifteformulier inkomstenbelasting vult u de aftrekpost ‘specifieke zorgkosten’ in. Indien u aan de voorwaarden voldoet, komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming.

Enkele voorbeelden van zorgkosten die aftrekbaar zijn

  • Tandarts, fysiotherapie of specialist
  • Voorgeschreven medicijnen
  • Steunzolen
  • Verpleging in een ziekenhuis of andere instelling
  • Reiskosten voor ziekenbezoek

Enkele voorbeelden van zorgkosten die niet aftrekbaar zijn

  • Premie van uw zorgverzekering
  • Eigen risico
  • Eigen bijdrage

Giften zijn soms aftrekbaar

Wanneer u schenkt aan goede doelen, zijn deze giften mogelijk bij de inkomstenbelasting op te voeren als aftrekpost. Via de online belastingaangifte kunt u uw giften invullen en bekijken of u hierdoor minder belasting hoeft te betalen. Zowel eenmalige als periodieke giften kunnen hieronder vallen. Het systeem van de belastingdienst rekent dit voor u uit.

Hypotheek

Indien er nog een hypotheek op uw woonhuis rust, zijn de rentekosten aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Soms kan het gebeuren dat de Belastingdienst een te lage kostenpost opvoert, omdat deze niet van elke bron informatie ontvangt. Het is daarom erg belangrijk, dat uw uw leningen aangaande uw woonhuis, recent gedane hoge investeringen en rente goed in kaart gebracht heeft, wanneer u uw belastingaangifte controleert. De rente verandert in sommige gevallen bij aanpassing van de hypotheek. Dat geldt ook voor AOW’ers.

Belastingaangifte met terugwerkende kracht over de afgelopen 5 jaar

In sommige gevallen is een correctie op voorgaande jaren nodig. Dit kan nog steeds binnen onderstaande termijnen en kan u teruggave van te veel betaalde belasting opleveren.

Jaar        uw aangifte moet uiterlijk bij de Belastingdienst binnen zijn op

2018      31 december 2023

2019      31 december 2024

2020      31 december 2025

2021      31 december 2026

2022      31 december 2027

AOW en één of meerdere kleine pensioenen

Bij het ontvangen van meerdere uitkeringen kan het gebeuren dat u te weinig belasting betaalt. De verschillende uitkeringsinstanties weten namelijk niet van elkaar van wie u nog een uitkering ontvangt. Zij kunnen daar dus geen rekening mee houden als ze de loonheffing toepassen. Als u uw aangifte invult, ziet u meteen of u geld terugkrijgt of moet betalen. U kunt de aangifte online als proef invullen om te kijken of en wat u eventueel terugkrijgt. De aangifte is pas definitief als u deze indient.

Doorwerken naar de AOW-leeftijd met een AIO-aanvulling en/of AOW-toeslagen?

Genereert u inkomsten uit betaalde arbeid en/of ontvangt u AOW-toeslagen, dan wordt het totale inkomen, inclusief het bijverdiende bedrag, opgeteld. Komt u daarmee boven het sociale minimum, dan vervallen de aanvulling en de toeslagen. En, niet te vergeten, doorwerken en extra inkomsten genereren, betekent ook inkomstenbelasting daarover betalen. Het belastingtarief voor AOW’ers is echter wel lager dan voor niet-AOW’ers.

Hieronder de tarieven van de belastingdienst wanneer u voor 2023 de AOW-leeftijd heeft bereikt:

Tarieven box 1:
geboren vóór 1 januari 1946
Schijf Belastbaar inkomen Percentage
1 tot € 38.703 19,03%
2 vanaf € 38.703 tot € 73.031 36,93%
3 vanaf € 73.031 49,50%
Tarieven box 1:
geboren op of na 1 januari 1946
Schijf Belastbaar inkomen Percentage
1 tot € 37.149 19,03%
2 vanaf € 37.149 tot € 73.031 36,93%
3 vanaf € 73.031 49,50%

 

U betaalt als AOWer in box 1 een lager tarief over de 1e belastingschijf. Dit komt omdat u geen AOW-premie meer hoeft te betalen.